היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 51
עבודה מס' 60608
סקירה וניתוח תרומתה של הקהילה.
16,640 מילים (כ-51 עמ'), 13 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 60617
השוואה בין ותיקים לעולים.
16,767 מילים (כ-51.5 עמ'), 22 מקורות, 397.95 ₪
עבודה מס' 69373
סקירת ספרות ומחקר שבוצע באמצעות שאלון.
4,950 מילים (כ-15 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50718
עבודה זו היא תכנית לשיווק הסדנא.
1,490 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50717
הכנת סדנא שמטרתה לעזור לנשים אלה להשתלב בתעסוקה.
1,803 מילים (כ-5.5 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65531
קליטת מהגרים- הבדלים בין המינים בקליטה התעסוקתית החברתית ובעיות קליטה ספציפיות לישראל.
9,638 מילים (כ-29.5 עמ'), 35 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 41631
הגדרות, היבטים רגשיים, חברתיים והתנהגותיים בשילוב, השילוב בהרצליה, בקרית אונו ובאוניברסיטה.
5,650 מילים (כ-17.5 עמ'), 18 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61036
הקשיים של סטודנטים בני העדה האתיופית להשתלב במוסדות להשכלה אקדמאית.
8,313 מילים (כ-25.5 עמ'), 35 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 61485
5,000 מילים (כ-15.5 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 51