היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 52
עבודה מס' 41631
הגדרות, היבטים רגשיים, חברתיים והתנהגותיים בשילוב, השילוב בהרצליה, בקרית אונו ובאוניברסיטה.
5,650 מילים (כ-17.5 עמ'), 18 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 50717
הכנת סדנא שמטרתה לעזור לנשים אלה להשתלב בתעסוקה.
1,803 מילים (כ-5.5 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65531
קליטת מהגרים- הבדלים בין המינים בקליטה התעסוקתית החברתית ובעיות קליטה ספציפיות לישראל.
9,638 מילים (כ-29.5 עמ'), 35 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 70415
הצעה למחקר בשאלה: מהי תרומתה הסגולית של הפנימייה לשדרת הפיקוד בצה"ל ועד כמה באמת משפיע החינוך בפנימייה על פוטנציאל הנערים להשתלב בסגל הפיקוד.
2,077 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 68615
בחינת הנושא על פי הגישה הפלורליסטית והגישה האליטיסטית.
2,775 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 66644
מהיכן נובע רצונה של האוכלוסייה החרדית לחיות באופן מבודל ושונה כל-כך מן החיים הרגילים אותם אנו מכירים, וכיצד אורח חיים זה נשמר.
3,583 מילים (כ-11 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50718
עבודה זו היא תכנית לשיווק הסדנא.
1,490 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60104
סקירת פעילות הארגון ויחסו לשלטון בשנים אלה.
10,073 מילים (כ-31 עמ'), 21 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 61651
סקירה כללית.
3,002 מילים (כ-9 עמ'), 11 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 52