היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 57
עבודה מס' 70871
סקירת אופן השתלבותם של בני העדה הדרוזית במסגרת הצבאית, מהי תפיסת בני העדה כלפי שירות בצבא ומניעיהם.
8,588 מילים (כ-26.5 עמ'), 26 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 66644
מהיכן נובע רצונה של האוכלוסייה החרדית לחיות באופן מבודל ושונה כל-כך מן החיים הרגילים אותם אנו מכירים, וכיצד אורח חיים זה נשמר.
3,583 מילים (כ-11 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70415
הצעה למחקר בשאלה: מהי תרומתה הסגולית של הפנימייה לשדרת הפיקוד בצה"ל ועד כמה באמת משפיע החינוך בפנימייה על פוטנציאל הנערים להשתלב בסגל הפיקוד.
2,077 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 68615
בחינת הנושא על פי הגישה הפלורליסטית והגישה האליטיסטית.
2,775 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 68055
מחקר איכותני הבודק האם קיים פער ציפיות כגורם להשפעה שלילית שכזו, בקרב סטודנטים ובוגרים של המחלקה לניהול מלונאות ותיירות, על תעסוקתם בתעשיית המלונאות, תוך אפיונו במידה וישנו.
7,963 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 63201
בחינת משלח היד של העולים של סוף שנות ה- 90.
3,760 מילים (כ-11.5 עמ'), 15 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61485
5,000 מילים (כ-15.5 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65531
קליטת מהגרים- הבדלים בין המינים בקליטה התעסוקתית החברתית ובעיות קליטה ספציפיות לישראל.
9,638 מילים (כ-29.5 עמ'), 35 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61754
עבודה שמטרתה בדיקת הסתירה בין המוטיבציה של העולים האתיופים ללמוד לבין הישגיהם הדלים בלימודים.
5,465 מילים (כ-17 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 57