היישום אינו מחובר לאינטרנט

האחים המסלמים במצרים 1956 - 1928 - השתלבות במשחק הפוליטי או כפירה בכלליו?

עבודה מס' 060104

מחיר: 265.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת פעילות הארגון ויחסו לשלטון בשנים אלה.

10,073 מילים ,21 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
ה"אחים המסלמים" ופוליטיקה
הגדרת וחלוקת העבודה
סקירה היסטוריוגרפית של הדיון .
2. אידיאולוגיה
הגישה האסלאמיסטית לדמוקרטיה
משנתו של חסן אל-בנא
הקפיצה הרעיונית של סייד קוטב .
3. ניתוח היבטים פוליטיים בפעילות הארגון -
פרישת החברים 1939
בחירות 1941 ו- 1945
תגובות להפיכת הקצינים . 1952-4
4. ניסיונות הפיכה ?
חקירה ממשלתי 1929
המגעים עם "הקצינים החופשיים"
אלימות פוליטית 1945-8
ניסיונות להפלת נאצר ?
5. נספח
הגידול במספר הסניפים (קובץ אקסל(
התפלגות הפעילים על-פי מקצועות (קובץ אקסל(
מבנה הארגון .
6. רשימת הערות.
7. ביבליוגרפיה.


בשנת 1929 כתב ההיסטוריון הבריטי ארנולד טוינבי, כי "לו נערך חיפוש במקומות הנכונים, ניתן היה אולי למצוא אי אלו שרידים של הפונדמנטליזם האסלאמי הנושן, אך השפעתם של גורמים אלו היא בטלה בשישים".1 באורח אירוני היה זה באותה השנה בה החלה אגודה מסלמית קטנה את פעילותה הציבורית בעיירה אסמאעיליה שבמצרים.2 את האגודה הקים מורה בן 21, במרץ 1928 , מתוך שאט נפש למצבה המדרדר כביכול של החברה ומתוך רצון לשוב ולהטמיע את ערכי הדת בציבור המצרי. שמו היה חסן אל-בנא ושם האגודה - "האחים המסלמים" .3
"האחים המסלמים" התרכזו בשנים הראשונות לפעילותם בגיוס חברים נרחב ככל האפשר ובהפצת מסר חינוכי - חברתי , בעיקר בקרב שכבות הביניים העירוניות. במהלך ארבע השנים הראשונות נפתחו 15 סניפים של האגודה משני צידי הדלתא בטרם העתיק אל-בנא את מקום מושבה של מפקדת הארגון לקהיר. בשש השנים הראשונות בקהיר גדל מספר סניפיה לכ- 300. 4
המטרופולין ומרכזי הביורוקרטיה פתחו בפניהם כר חדש ונרחב, נוח להתרחבות.5 בשנים אלה החלה האגודה בפרסום עיתונים ומגזינים ובפעילות חברתית עניפה. הם הקימו מסגדים, בתי דפוס והחלו בכינוסה של "הוועידה הכללית של האחים המסלמים".
אף על פי כן , ולמרות כל זאת, היו "האחים המסלמים" - נכון לתחילת 1936 בבחינת אגודה נוספת מבין עשרות אגודות אסלאמיות שפעלו בקהיר. בשלבים פורמאטיבים אלה של התפתחותה לא תפסה הפוליטיקה חלק נכבד מן הדוקטרינה שלה והוותה למעשה אך תוספת למסר המרכזי שהיה בטבעו חברתי - דתי. ה"אחים" הצטמצמו לכל הקשור בדת, בתרבות ובחברה, ונמנעו כמעט לחלוטין מכניסה לזירה הפוליטית שהייתה אז רוחשת כל כך. אל-בנא דחה, על פי טענתו, את עזרתו הפוליטית של אסמאעיל צדקי פאשה - האיש החזק בארמון, וקרא להימנעות מכל אשר מדיף ריח מפלגות. לראייה, עסקה הועידה הראשונה של ה"אחים" ב 1933 בתשובות שיש
ליתן על הפעילות הנוצרית המסיונרית והועידה השנייה נסובה סביב אמצעי התעמולה של "האחים המסלמים" , ובעיקרם הדפוס.6 אנואר אל-סאדאת עתיד יהיה לכתוב : "במקור לא הייתה לאחים שום מטרה פוליטית. הם פשוט ביטאו את גל ההתחדשות אשר חלף על פני מצרים".7

עבודה זו מחולקת לשלושה פרקים. הראשון יעסוק בנושא הפן הפוליטי באידיאולוגיה אשר מונחת בבסיס התנועה. נושא שילובו של ארגון דתי-חברתי בפוליטיקה טעון מערכת אינדוקטרינציה שלא רק שצריכה להיות יציבה דיה תיאולוגית, עליה להיות גם דינאמית ומגיבה לשינויי העיתים. אציג את הגישה האסלאמיסטית לדמוקרטיה ואת משנתם הפוליטית של ההוגים הראשיים של התנועה. בפרק השני אנסה לנתח היבטים פוליטיים בפעילותם של ה"אחים". היבטים אלה יובאו באינטראקציה עם הזירה הפוליטית במצרים ועם שינויים אשר התרחשו בזירה זו. אסקור מקרים בהם ניסו "האחים המסלמים" להשתלב במערך הכוחות הפוליטיים בדרכים לגיטימיות דאז. בפרק השלישי אנסה לבחון כמה מקרים בהם הואשמו "האחים המסלמים" בחתירה תחת לאשיות המשטר או הסדר השלטוני. אנסה לבדוק את מידת ההלימה בין טענות אלה ובין השתלבותם של ה"אחים" במערכי השלטון. בפרק זה, אבקש לעמוד על מידת ההתאמה, כאמור, בין תיאולוגיה חד-משמעית ובין עולם פוליטי רווי תמרונים ופשרות.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Arnold Toynbee, A Journy to China , London 1931, p.117
2. Christina Phelps Harris , Nationalism and Revolution in Egypt . (The Hague, 1964 ) , p.180
3. Hasan Al-Banna , Memoirs of Hasan Al-Banna . (Cairo) [1949?] . p.140-142
לתיאור מחצית השנה אשר בה שהה אל-בנא באסמאעיליה בטרם ההקמה ראה :
Richard P.Mitchell , The Society of the Muslim Brothers . (London, 1969) p. 7-10
(להלן מיצ'ל)
4. ניסן יעל, האחים המסלמים במצרים - הרכב חברתי ואידאולוגיה חברתית 1949 - 1928. (תל-אביב, 1997), עבודה לשם קבלת תואר "מוסמך אוניברסיטה" שלא פורסמה , ע"ע 131 ; 87 - 84.
ראה גם: מיצ'ל, שם . ע' . 10
5. מיצ'ל , שם . ע"ע . 14 - 12
6. Ishak Musa Huseini . The Moslem Brethren . (Beirut, 1956), p. 10
ראה גם: מיצ'ל, שם . ע"ע . 15 - 12
.7. Colonel Anuar El-Sadat , Revolt on the Nile . (London, 1957) , p. 30
(להלן סאדאת). קשה, עם זאת, להעריך נכונה את מידת אמינותם של דברי סאדאת בכותבו שנים ספורות לאחר חיסול התנועה על-ידי עבד אל-נאצר. לתיאור מערכת המאבקים בין התנועות האסלאמיות השונות ראה:
J. Heyworth-Dunne , Religious and Political Trends In Modern Egypt . (1950) , pp. 27-28

מקורות:

Brynjar Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt . (Lebanon 1998), .
John Alden Williams, The Word of Islam . (Texas 1994), .
מרטין קרמר, "האסלאם הוא הכח של העתיד" בתוך מאיר ליטבק (עורך), אסלאם ודמוקרטיה בעולם הערבי. (תל-אביב, 1997)
רבקה ידלין, "הילכו שניים יחד בלתי עם נועדו : דמוקרטיה ואסלאם במצרים" בתוך מאיר ליטבק (עורך), אסלאם ודמוקרטיה בעולם הערבי (תל-אביב 1997) ע' 83 .
Hasan Al-Banna, Memoirs of Hasan Al-Banna . (Cairo) [1949?
J.Heyworth-Dunne, Religious and Political Trends in Modern Egypt . (1950)
חסן אל-בנא, "נחו אל-חור" מתוך חסן אל-בנא, מג'מועת אל-רסאאל לאל-אמאם אל-שהיד חסן אל-בנא . ירות 1966).
Richard P.Mitchell, The Society of The Muslim Brothers.(London: 1969)
C. Isaawi , Egypt at Mid-Century . (1954
Mohammed Neguib, Egypt's Destiny . (London: 1955)
Ishak Musa Huseini, The Moslem Brethren . (Beirut: 1956

תגים:

אחווה · אחים · מוסלמים · מסלמים · מצרים · מרד · פונדמנטליזם · תנועה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האחים המסלמים במצרים 1956 - 1928 - השתלבות במשחק הפוליטי או כפירה בכלליו?", סמינריון אודות "האחים המסלמים במצרים 1956 - 1928 - השתלבות במשחק הפוליטי או כפירה בכלליו?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.