היישום אינו מחובר לאינטרנט

השתלבותם של יהודי יוון בא"י במאה העשרים

עבודה מס' 060608

מחיר: 253.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה וניתוח תרומתה של הקהילה.

16,640 מילים ,13 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

ניתוח המאפיינים וקווי המיתאר לפעילותם והשתלבותם התרבותית, הכלכלית והחברתית של יהודי יוון בארץ ישראל במאה ה20 -, היא מטרת המחקר. מסתבר, כי ניתן לדבר על מאפיינים קהילתיים פרטיקולריים המוצאים ביטויים בכמה מישורים מרכזיים: מאפיינים כלכליים-חברתיים, מאפיינים גיאוגרפיים, מאפיינים הקשורים בעליות יהודי יוון לארץ, וכן קווי מיתאר הנוגעים לבינוי מוסדות קהילתיים, מוסדות המהווים חלק אינטגרלי מחיים קהילתיים.
קשה לדבר על יהדות יוון בארץ - מאפייניה וייחודה במנותק ממאפייניה כקהילה בגולה.
לדוגמא, העובדה כי גם ביוון ניהלו היהודים חיים כלכליים אוטונומיים ומאורגנים לכל דבר, וכן העובדה כי גם ביוון תחום עיסוקם המקצועי היה מגוון מאוד, מסבירה את השתלבותם הכלכלית-חברתית המהירה והאפקטיבית מאוד בארץ.
ניתוח המאפיינים וקווי המיתאר לא יכולים להיות, אם כן, מנותקים מההיסטוריה, ומשום כך ינתן משקל חשוב לתיאורים היסטוריים שישמשו בסיס לניתוח המאפיינים וקווי המיתאר לפעילותם והשתלבותם של יהודי יוון בארץ, בתחומים שציינתי לעיל, ניתוח שישפוך אור על חיים קהילתיים פרטיקולריים.
הספרות בה נעשה שימוש היא מגוונת וכוללת ספרות מחקר, שימוש בארכיוני הקהילה וכדי לתת מימד אוטנטי ומעניין לניתוח, ערכתי ראיונות אישיים, עם כמה מהדמויות הבולטות בקהילה, אשר הטיבו לשפוך אור על המאפיינים שציינתי לעיל, ראיונות בהן ייעשה שימוש רב ואשר יצורפו כנספחים לעבודה.
הפרק הראשון יתן סקירה היסטורית תמציתית על יהדות יוון החשובה להבלטת הקווים הייחודיים בהיסטוריה של קהילה זו.
הפרק השני יתמקד בגלי עליית יהודי יוון לארץ, גורמיה ומאפייניה.
הפרק השלישי ינתח קווי מיתאר לפעילותם הכלכלית והחברתית בארץ ויבליט את הקווים הייחודיים והמבדילים אותה מקהילות אחרות. הפרק הרביעי יתמקד בבינוי מוסדות קהילתיים בארץ, שכן, קשה לדבר על חיי קהילה תקינים ורצופים ללא בינוי מוסדות. והפרק האחרון יציג את המסקנות מן המחקר.

תוכן העניינים:
פרק א'
מבוא - שיטת העבודה
פרק ב'
רקע היסטורי
פרק ג'
עליית יהודי יוון לארץ: נתונים היסטוריים, גורמים ומאפיינים
פרק ד'
קווי מיתאר לפעילותם הכלכלית והחברתית של יהודי יוון בארץ12
פרק ה'
בינוי מוסדות בארץ: מאפיינים ופעילות
פרק ו'
סיכום ומסקנות
נספחים
4 ראיונות

מקורות:

בנבנישתי דוד, יהודי שאלוניקי בדורות האחרונים, (הוצ' קרית-ספר בע"מ, ירושלים, תשל"ג).
ברוך עוזיאל, גינזך סלוניקי - קובץ א', (הוצ', המכון לחקר יהדות סלוניקי, ת"א, 1961).
גולן מיכל (עורך), יובל לצור-משה, (הוצ' מושב צור-משה, 1987).
המכון לחקר יהדות שלוניקי (עורך), שאלוניקי - עיר ואם בישראל, (ת"א, 1967).
בן-צבי יצחק, ל"קורות עליית הימאים השלוניקאים לארץ-ישראל", המכון לחקר יהדות שאלוניקי (עורך)
שאלוניקי - עיר ואם בישראל, (ת"א, 1967).
יהושוע יעקב, "אנשי העליה השלוניקאית בירושלים במאה שעברה", דוד א' רקנטי (עורך) זכרון שאלוניקי - כרך ב' (תל-אביב, תשמ"ו).
מואסיס אשר, "התנועה הציונית בשלוניקי וביתר קהילות יוון", דוד א. רקנטי (עורך) זכרון שלוניקי - כרך א' (תל-אביב, תשל"ב).
עוזיאל ברוך, "כיבוש הים הישראלי על ידי בני שאלוניקי", המכון לחקר יהדות שאלוניקי (עורך), שאלוניקי עיר ואם בישראל (ת"א, 1967).
ראובן שלמה, "התנועה הציונית בשלוניקי", צבי אנקורי (עורך) מאז ועד עתה - הרצאות הקתדרה (הוצ' אוני' ת"א, תל-אביב, תשמ"ד, 1984).
רוסו אהרון, "הקרן למפעלי תרבות ע"ש אלשיך" שאלוניקי עיר ואם בישראל (ת"א, 1967).
רקנטי א. דוד, זכרון שלוניקי - כרך א' (ת"א, תשל"ב).
רקנטי א. דוד, זכרון שלוניקי - כרך ב' (ת"א, תשמ"ו).
שלם חיים "מושב העובדים צור-משה", המכון לחקר יהדות שאלוניקי (עורך), שאלוניקי עיר ועם בישראל (ת"א, 1967).

תגים:

קהילה · שואה · גולה · מוסדות · אוטונומיה · סלוניקי · ציונות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השתלבותם של יהודי יוון בא"י במאה העשרים", סמינריון אודות "השתלבותם של יהודי יוון בא"י במאה העשרים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.