היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61566
עבודה המגדירה את מהות השינוי הנדרש כדי שבית ספר רגיל יתפקד כבית ספר קהילתי, תוך שימת דגש לתפקידו של מנהל ביה"ס הקהילתי המתחדש.
6,415 מילים (כ-19.5 עמ'), 25 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61610
דמותו, תפקידו ומאפייניו של השוטר הקהילתי בעיני מפקדי יש"ק.
14,981 מילים (כ-46 עמ'), 65 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61621
עבודה המתארת פרוייקט שיטור קהילתי הנועד להגן על אוכלוסיית קשישים, תוך ניתוח היבטים שונים אשר אפיינו פרוייקט זה.
1,971 מילים (כ-6 עמ'), 7 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 61709
דרכי פעולתה של הקהילה הזו בדרכה להשגת שוויון חברתי.
9,769 מילים (כ-30 עמ'), 59 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 61552
דיון תיאורטי ומעשי בהובלת השינויים בבית הספר "תיכון חדש" מבית ספר רגיל לבית הספר המשלב חינוך קהילתי באמצעות אימוץ גישת הניהול לאיכות כוללת.
4,903 מילים (כ-15 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65902
השתלבות הקופטים בבניית הקהילה במצרים 1798-1922
3,561 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 61358
סקירת היסטורית וראיונות עם נשות הקהילה.
11,346 מילים (כ-35 עמ'), 8 מקורות, 351.95 ₪
עבודה מס' 61385
תכנון הקמת מועדון לקהילת נפגעי נפש.
2,316 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61397
התפתחות הקהילה ומעמדם הכלכלי-מסחרי של היהודים בתקופה זו.
6,397 מילים (כ-19.5 עמ'), 11 מקורות, 351.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100