היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61397
התפתחות הקהילה ומעמדם הכלכלי-מסחרי של היהודים בתקופה זו.
6,397 מילים (כ-19.5 עמ'), 11 מקורות, 351.95 ₪
עבודה מס' 65902
השתלבות הקופטים בבניית הקהילה במצרים 1798-1922
3,561 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 61552
דיון תיאורטי ומעשי בהובלת השינויים בבית הספר "תיכון חדש" מבית ספר רגיל לבית הספר המשלב חינוך קהילתי באמצעות אימוץ גישת הניהול לאיכות כוללת.
4,903 מילים (כ-15 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61566
עבודה המגדירה את מהות השינוי הנדרש כדי שבית ספר רגיל יתפקד כבית ספר קהילתי, תוך שימת דגש לתפקידו של מנהל ביה"ס הקהילתי המתחדש.
6,415 מילים (כ-19.5 עמ'), 25 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61385
תכנון הקמת מועדון לקהילת נפגעי נפש.
2,316 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61358
סקירת היסטורית וראיונות עם נשות הקהילה.
11,346 מילים (כ-35 עמ'), 8 מקורות, 351.95 ₪
עבודה מס' 61162
מנגנון הרכילות בקהילה קיבוצית.
1,925 מילים (כ-6 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61202
המסגד כמרכז תרבותי-קהילתי בתוך העיר המוסלמית.
9,622 מילים (כ-29.5 עמ'), 26 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65855
תהליכים המובילים לאי סדר חברתי, דרכים לאכיפת החוק תוך דגש מיוחד על שיטור קהילתי
2,510 מילים (כ-7.5 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100