היישום אינו מחובר לאינטרנט

חינוך קהילתי ובי"ס עתידני: שילוב חינוך מיוחד בכיתות רגילות בבית ספר קהילתי בחולון

עבודה מס' 050268

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בית הספר הקהילתי, שילוב הילד החריג במסגרות חינוך רגילות ויישום הדבר בבי"ס בחולון.

5,325 מילים ,10 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

המונח "קהילה" נמצא כיום בשימוש נפוץ במערכת החינוך בישראל מאז החלו בפרויקט "בית הספר הקהילתי". תמונת בי"ס הקהילתי, מדגישה בראש ובראשונה את המטרה של היענות בית הספר לצרכים החינוכיים בלימודים ובחיי החברה של הקהילה המיידית, קרי - ציבור התלמידים והוריהם. תפיסה זו שיש בה רכיב חיוני ביותר של קירוב ההורים לבתי הספר ושיתופם בחלק מפעולותיו ותהליכיו, אכן שלטת מראשיתו של יישום פרוייקט זה.
האינטראקציה בין הקהילה ובית הספר מהווה את הדגש בתחום החינוך הקהילתי.
לפיכך אעסוק בעבודה זו בחקירת טבעה של הקהילה המקיימת מגע עם בית הספר וטבעו של בית הספר המקיים מגע עם הקהילה. אצביע על מאפיינים פיזיים וחברתיים מסוימים של קהילה ושל בית ספר, אשר נראים כתורמים להקמתו ולהתפתחותו של בית ספר קהילתי.
בפרק א' של עבודתי אתן סקירה תיאורטית בנושא מהי קהילה - הגדרות, מהו בי"ס קהילתי - מאפיינים ושיטות הפעלה וכן אערוך השוואה בין מודל של בי"ס שמרני לביה"ס העתידני קהילתי בהתייחס לכמה פרמטרים והם: התלמיד, תפקיד המורה, סביבה לימודית, פעילות לימודית ומשאבי למידה.
כנושא עיקרי בעבודתי בחרתי לעסוק בתוכנית השילוב של שתי מערכות חינוך - החינוך המיוחד והחינוך הרגיל וזאת משום שהנושא עניין אותי והסיבה השנייה היא שלדעתי תוכנית זו מביאה לידי ביטוי את אחד הסממנים המשקפים את השינויים התפיסתיים שאנו עוברים בדרך לעידן המודרני העתידני של שנות ה- 2000 הדוגל בהכרה וסובלנות כלפי השונה במתן זכויות חינוך שוות לכל אזרח באם חריג הוא או לא ע"מ לא לבדלו ולנדותו מהחברה.
הטמעת החריג בבי"ס קהילתי הוא ביטוי להגשמת אחד מיעדיו של ביה"ס הקהילתי.
בפרק ב' סקרתי את נושא שילוב הילד החריג במסגרות חינוך רגילות תוך שימת דגש על הרקע התיאורטי והמניעים שהובילו לרעיון השילוב של החינוך המיוחד במסגרות לימוד רגילות בבתי ספר קהילתיים, וכן אציין נושאי תפקידים בחינוך המיוחד במסגרות רגילות.
בפרק ג' התמקדתי ביישום תוכנית השילוב בכיתות רגילות בביה"ס "קציר" בחולון תוך מתן רקע כללי אודות ביה"ס, תרשים העשייה החינוכית, יעדיו של ביה"ס, תחומי השת"פ בין המורה הרגיל למורה לחינוך מיוחד, שת"פ ההורים והמורים, פעילות המורים לקידום הישגי הלימוד בקרב התלמידים (רגילים וחריגים),
החסרונות והבעיות שמעלים המורים בתוכנית השילוב והמשתמע מכך.

תוכן עניינים:
מבוא

פרק א' - הקהילה וביה"ס הקהילתי - עתידני
1. הסביבה של הקהילה וביה"ס - סקירה תיאורטית
2. קהילת ביה"ס
3. בית ספר קהילתי מאפיינים ושיטות הפעלה
4. השוואה בין מודל בי"ס שמרני לעתידני (קהילתי)

פרק ב' - שילוב הילד החריג במסגרות חינוך רגילות
1. רקע תיאורטי
2. המניעים שהובילו לרעיון השילוב של חינוך מיוחד במסגרות לימוד רגילות בבי"ס קהילתי
3. נושאי תפקידים בחינוך המיוחד במסגרות רגילות
4. ניתן להעמיד את מסגרות השילוב על כמה אבות טיפוס

פרק ג' - יישום שילוב התלמיד החריג בכיתה רגילה בבי"ס "קציר" בחולון
1. רקע כללי
2. האני מאמין של המנהל בייעודו של ביה"ס הקהילתי "קציר"
3. פעילותו של בית-ספר כבי"ס כוללני
4. תחומי השת"פ בין המורה הרגיל למורה לחינוך מיוחד
5. שיתוף הלומד, ההורים והמורים בתוכנית והאחריות לביצועה
6. פעילות המורים לקידום הישגי לימוד בקרב התלמידים
7. הקשר בין המורה להורי התלמידים רגילים וחריגים
8. החסרונות והבעיות שמעלים המורים לגבי יישום תוכנית השילוב
9. מה מעכב את השילוב ומה מקדם אותו

סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אינטרנט - איתן אלדר - ניתוח תפקודי של התנהגות בעייתית אצל תלמידים בסביבה לימודית - מכללת זינמן מכון וינגייט.
גודברגר דב - בית הספר הקהילתי - קו מחשבה - 1991.
הד החינוך - ירחון לענייני חינוך וחברה - ביטאון הסתדרות המורים בישראל - חוברות מחודשים יולי - אוגוסט 99
הרפז ירדנה - בית הספר הקהילתי - התפתחותו של רעיון - ג'וינט ישראל 1982
חנה שחר - בית הספר החדשני - 1985
טובה פלד - איתור וטיפול בילד החריג במסגרת כיתה רגילה - מכללת סימינר קיבוצים - 1995
ירדנה הרפז, ואחרים - בתי ספר קהילתיים - הו"צ ירושלים - תשנ"ז - משרד החינוך והספורט
פרידמן יצחק - בית הספר הקהילתי - תיאוריה ומעשה - הוצ' מגנס, ירושלים.
רינה שפירא, רונה שביט - בית הספר וקהילותיו - מו"ל רמות ת"א - תשנ"ה - 1995

תגים:

קהילה · שיטות · חינוכיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חינוך קהילתי ובי"ס עתידני: שילוב חינוך מיוחד בכיתות רגילות בבית ספר קהילתי בחולון", סמינריון אודות "חינוך קהילתי ובי"ס עתידני: שילוב חינוך מיוחד בכיתות רגילות בבית ספר קהילתי בחולון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.