היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות של מורים מהחינוך העצמאי לגבי שילוב תלמידים חילוניים בכיתה

עבודה מס' 062307

מחיר: 276.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: היבטים תיאורטיים ואמפיריים.

7,106 מילים ,16 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
היווצרות הזרמים במערכת החינוך
החינוך החרדי
שיקולי הורים בבחירת בית ספר לילדם
אינטגרציה בחינוך
5.1 מהי אינטגרציה
5.2 עמדות מורים כלפי ילדים שונים
5.3 דעת ההלכה על שילוב ילדים חילוניים
5.4 דעת חב"ד
שיטת המחקר
6.1 שיטת המחקר
6.2 אוכלוסיית המחקר
6.3 אתיקה
תוצאות ודיון בהן
7.1 רמת המוטיבציה שלך לעבוד
7.2 מידת נכונותך ללמד ילדים חילוניים
7.3 בעיות אצל הילדים החילוניים
7.4 השתלבותם
7.5 בעיות מיוחדות אצל ילדים חילוניים
7.6 רתיעה של הילדים הדתיים
7.7 רמת המוטיבציה להשקיע בתלמידים חילוניים
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה


מבוא
החינוך במדינת ישראל עבר מספר שינויים מאז הקמת המדינה, ולמעשה עוד מימי הישוב הישן. חקיקתו של חוק חינוך ב-1954 הביאה לשינויים אולם כל זרם הורשה לשמור על עצמאותו. כך קורה כי בארצנו ישנם כמה וכמה סוגים של בתי ספר.
ההתפלגות הראשונה, וגם המהותית ביותר היא ההתפלגות לפי אמונה: דתיים מול חילוניים. בימים אלו קיים בארץ שסע מאיים ביותר לגבי המצב החברתי בין דתיים לחילוניים, קרע שהעמיק מאז נרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל ע"י בחור דתי. ההפרדה בין חילוניים לדתיים באה לידי ביטוי גם בחינוך, וכך אנו יכולים לראות בתי ספר ממלכתיים דתיים, בתי ספר של החינוך העצמאי, בתי ספר של חב"ד, בתי ספר של תנועת ש"ס, ומנגד בתי ספר ממלכתיים רגילים, שהם הרוב, בתי ספר קיבוציים, ועוד.
התפלגות נוספת היא לפי יעוד ומטרת בית הספר. ישנם בתי ספר ייחודיים המשלבים חינוך עם לימודים נוספים, וישנם בתי ספר המלמדים בנוסף ללימודים הרגילים גם חינוך לא פורמלי.

אחד הזרמים היותר בולטים הוא החינוך העצמאי השייך לרשת החברתית החרדית. ישנם הורים חילוניים רבים, בעיקר מעדות המזרח המעדיפים את החינוך החרדי על פני החילוני או הדתי לאומי, כיוון שהחינוך החרדי מקבלם, לעיתים בזרועות פתוחות, המורים בחינוך החרדי כולם חרדים.
מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את עמדות המורים בחינוך העצמאי כלפי שילוב תלמידים חילוניים בכיתה. ההתנגדות יכולה להיות מובנת- ילדים אלו אינם חלק מהמסגרת האורגנית של הכיתה ויכולים להפריע או להוריד את הרמה הדתית של הילדים האחרים.
העבודה תהיה תיאורטית ואמפירית, כאשר בחלק האמפירי אשוחח עם חמישה מורים חרדים ואבחן את עמדותיהם.

שיטת המחקר הנוכחית היא איכותית.
השימוש יהיה בראיון פתוח, כפי שמתבקש מסוג ראיון זה. היתרון בראיון מסוג זה הנו גמיש במהלכו, הן המראיין והן המרואיין חופשיים להתקדם ו/או להתמקד בנושאים העולים במהלך הראיון. בעזרת מס' שאלות ראשונות הובלתי את הנחקר לנושא הראיון, אך עם זאת ניסיתי לגלות את תפיסותיו הפנימיות ואת התהליכים הפנימיים שלו.

הערת מערכת: הראיונות אינם נכללים בעבודה.\

מקורות:

בן ארי רחל, ריץ ישראל ואח', אני אתה אנחנו, עם עובד,1989.
אמיר יהודה, "המפגש האתני והשלכותיו על עמדות ויחסים בינעדתיים", מגמות, כ"ג, 1977.
גולדשטיין, סטיבן, לדרר, איתן, "בית-הספר מול שוויון ואינטגרציה", מגמות, 1994.
הורוביץ תמר, "בחירת בית-ספר בידי הורים כמנוף לשינוי חברתי וערכי: חקירה אתנוגרפית בשני בתי-ספר ייחודיים בעלי גוון ערכי בירושלים", מגמות, ל"ו 1994, 1-2.
הורניק י., (1994), סקרים מחקרים ומשאלי דעת קהל, האוניברסיטה הפתוחה.
חושן, מאיה, "בחירת הורים את חינוך ילדיהם: ההיבט הגאוגרפי מרחבי", בתוך .ענבר, ד. [עורכים]: בחירה בחינוך בישראל, ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית 1994.
טטר, משה, "בחירת בית-ספר על-ידי הורים", עיונים בחינוך, 1992, 5.
כהן אדיר (1990), סיפור הנפש- ביבליותרפיה הלכה למעשה, הוצאת אח, קריית ביאליק.
לסלוי, אברהם, שורצולד, יוסף, "שיקולי הורים בבחירת זרם חינוך לילדיהם בבית-הספר היסודי", מגמות, ל"ג 2, תש"מ.
לסלוי (תשמ"ה), אברהם שורצולד, יוסף, "שיקולי הורים והתרבות, אגף החינוך הדתי, ברישום ילדיהם לחינוך הממלכתי- דתי, ירושלים: משרד החינוך, תשמ"ה.
מינקוביץ א., התלמיד טעון הטיפוח, ירושלים, 1989.
עירם, יעקב, "בחירת בית-ספר בידי הורים: פרספקטיבה השוואתית", מגמות, ל"ו, 2-3, 1994.
צבר בן יהושוע נעמה (1998), שיטות מחקר.
קניאל, שלמה, "בחירת בית-ספר בידי הורים כתהליך קבלת החלטות", מגמות, ל"ו, 2-3 1994.
שמואלי א.,"בעיות בתחום האינטגרציה בחינוך", ביטחון סוציאלי, 1972,עמודים 33-43.
BARBERO G. J., MORRIS, M,G. REFORD, M.T. "MALIDENT-IFACTION OF MOTHER-BABY- FATHER RELATIONSHIPS EXPRESSED IN INFANT FAILURE TO THRIVE". THE NEGLECTED BATTERED CHILD CYNDROM. NEW-YORK: KARGER, 1983.

תגים:

בתי · ספר · חינוך · פורמלי · חרדים · אגודת · ישראל · אינטגרציה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות של מורים מהחינוך העצמאי לגבי שילוב תלמידים חילוניים בכיתה", סמינריון אודות "עמדות של מורים מהחינוך העצמאי לגבי שילוב תלמידים חילוניים בכיתה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.