היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 61927
מחקר הבודק את הפעולות אותם נקטה האגודה בסוגיות קיפוח בחינוך כלפי המגזר הערבי והאם קיים פער בין עמדות סטודנטים ערבים לסטודנטים יהודים בתפיסת קיומו של אי שוויון בחינוך.
11,901 מילים (כ-36.5 עמ'), 36 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63797
13,247 מילים (כ-41 עמ'), 38 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 70306
השפעת הציונות הלאומית על אגודות הספורט בישראל.
7,289 מילים (כ-22.5 עמ'), 42 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61917
הצעת שיווק.
2,819 מילים (כ-8.5 עמ'), 1 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 66993
תכנית פעולה יחצנית לטיפול בשלוש בעיות של האגודה.
4,591 מילים (כ-14 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67296
העבודה עוסקת ברישום שיעבודים תוך התמקדות ברשם החברות והאגודות .
9,138 מילים (כ-28 עמ'), 21 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69248
סקירת ספרות ומחקר כמותי.
5,491 מילים (כ-17 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 50152
בחינת ה"אגודה"- גוף המייצג את אוכלוסית ההומוסקסואלים, הלסביות, הבי-סקסואליים והאם היא קבוצת אינטרס פרטי או ציבורי על פי ההגדרות.
4,221 מילים (כ-13 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 21447
סקירה עד מלחמת העולם הראשונה, הערכת אפקטיביותה ומידת השפעתה על היהודים, יחס היהודים לרעיון הציוני, האגודות והפעילים.
5,356 מילים (כ-16.5 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9