היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 20577
הצגת העלייה מבריה"מ, מהות החינוך הבלתי פורמלי וחשיבותו, בעיות מהגרים, בעיות לימודיות ועוד.
4,341 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65288
בחינת שלוש גישות של החינוך הבלתי פורמלי המופעלות ע"י האגף להשכלה ולמידה של החברה למתנ"סים.
9,251 מילים (כ-28.5 עמ'), 16 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 70599
מהי התרומה האפשרית והרצויה של דפוסי פעולה מהחינוך הבלתי פורמלי לשילובם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בתוך המערכת הפורמלית?
4,557 מילים (כ-14 עמ'), 25 מקורות, 239.95 ₪
עבודה מס' 60613
חשיבות החינוך הבלתי פורמלי ונחיצותו בהשתלבותו בחינוך הפורמלי בתקופה הפוסטמודרניסטית במדינת ישראל.
1,950 מילים (כ-6 עמ'), 15 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 23113
השוואת שני הז'אנרים ע"י שימוש בשלוש פיסקאות מכל סיפור.
7,959 מילים (כ-24.5 עמ'), 10 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 40383
המודל של ראובן כהנא, גישת הנורמליזציה, ויישום המודל.
3,727 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50788
דיון בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, ובחינת תנועות הנוער כחלק מהחינוך הלא פורמלי.
3,655 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50789
הצגה והשוואה של החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, ותיאור המתנ"ס כמוסד חינוכי לא פורמלי.
4,581 מילים (כ-14 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 33175
תהליך החברות (סוציאליזציה) בגיל הילדות והשפעתו על מידת המוכנות לחיי משפחה וזוגיות, לאור החינוך (הפורמלי והבלתי פורמלי) לשיוויונית.
3,906 מילים (כ-12 עמ'), 14 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11