היישום אינו מחובר לאינטרנט

עיון תחבירי פורמלי ופרגמטי בז'אנרים של סיפור המתח וסיפור הרומן

עבודה מס' 023113

מחיר: 326.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואת שני הז'אנרים ע"י שימוש בשלוש פיסקאות מכל סיפור.

7,959 מילים ,10 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

חשיבותו של הז'אנר באה לידי ביטוי בסגנון, שלעיתים מתבטא במבנה החיצוני של הטקסט, היינו באורך המשפטים או בניקוד וכן במבנה הפנימי המתייחס לקשרים הלוגיים והרטוריים שבין חלקי השיח השונים. לעיתים נמסרים האירועים על פי רצף פרוגרסיבי, אשר מבטא התקדמות ליניארית בזמן, כאשר דבר אירוע אחד מופיע לפני אירוע שאחריו. בסיפורים אחרים הדיווח הינו רגרסיבי או מעורב, היינו מציגים מצב נתון ולאחריו מתחילים להציג את הרקע [כפי שניתן לראות פעמים רבות בסרטים] ולאחר מכן מופיעה התפתחות העלילה.

מטרת עבודתי זו הינה לבדוק את השוני הטקסטואלי שבין סיפור המאופיין כרומן לבין סיפור המאופיין כסיפור מתח. לצורך כך אנתח את "2100" מאת אסנת בולר (1994) המאופיין כסיפור מתח ואת "לא רחוק ממרכז העיר" מאת אורלי קסטל-בלום (1995) המאופיין כרומן.
לצורך ניתוח הטקסטים ומיונם, אקיים בפרק הראשון בדיקת סוגי המשפטים בשני הסיפורים, כאשר אבדוק את אורך המשפטים, את סוגי המשפטים [פועלי ושמני] וכן את סוגי המשפטים [פשוטים, משועבדים ומאוחים]. בפרק השני אבדוק את סדר המרכיבים במשפטי שני הסיפורים. בפרק השלישי אעסוק בצייני הלכידות בשיח בכל אחד משני הסיפורים.
השערתי היא כי בספור הרומנטי קיימת גם תכלית אסתטית, בעוד שבספור המתח קיימת תכלית של מידוע, הבאה לפרט את הרקע הסביבתי לעלילה.
בהמשך להשערתי זו, ארצה לטעון כי סיפור המתח, הבא להפתיע ולהעמיד אותנו בתוך מסגרת שאינה ברורה לנו לחלוטין ומותירה אותנו כל העת בציפייה בלתי ברורה לבאות, מאופיין במשפטים קצרים וענייניים, ללא השתפכות רבה של מלל ובנוסף, מרובות בו יותר הקטאפורות, הבאות להציג סיטואציה שאינה ברורה די הצורך, וזאת על מנת להעמיד אותנו באותו סימן שאלה וחוסר בהירות, הנובעים מעצם תכליתו הבסיסית של סיפור המתח. כך גם סדר מרכיבי המשפט בסיפור המתח עשוי להיות שונה מהרומן, אשר ממקם את העלילה הנרטיבית בחיי היום-יום ולא בנסתר והבלתי ידוע. משום כך, להערכתי, יהיה בסיפור הרומנטי ריבוי של מבנה הנפמ, בעוד שבסיפור המתח יהיו באופן יחסי יותר מבנים נדירים.
בעבודה זו אעסוק רק במדגם מייצג שבו אבדוק שלוש פסקאות בכל אחד משני הסיפורים, פסקה פותחת, פסקה בגוף הסיפור ופסקה מסיימת, כאשר מסקנותי עשויות לשמש בסיס למחקר מקיף יותר בנושא זה.
לאחר בדיקת המימצאים הנ"ל והשוואה בין שני הסיפורים, אעלה את מסקנותי הראשוניות לגבי ההבדל שבין סיפור מתח לרומן, בסיכום.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון:
עיון תחבירי בסוגי המשפטים בסיפור המתח "2100" מאת אסנת בולר (1994) וברומן
הקצר "לא רחוק ממרכז העיר" מאת אורלי קסטל-בלום (1995)
1.1. מספר המלים במשפט
1.2. בדיקת סוגי המשפטים [פועלי-שמני]
1.3. בדיקת סוגי המשפטים [פשוט-מחובר-מורכב]

פרק שני:
סדר מרכיבי המשפט בסיפור המתח "2100" וברומן "לא רחוק ממרכז העיר"

פרק שלישי:
צייני הלכידות בשיח בסיפור המתח ["2100"] וברומן ["לא רחוק ממרכז העיר"]

סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

א. בולר, "2100", בתוך: ע. גרשון וי. גרטי, (עורכים), (1994), עתידות, כתר, ירושלים, עמ' 45-51.
א. קסטל-בלום, "לא רחוק ממרכז העיר", בתוך: נ. גוברין (עורכת), (1995), קפה חם בבוקר, עקד, תל-אביב.
ר. בן שחר, (תש"ן), סגנון הסיפורת, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, יחידות 9-10.
ר. ניר, (1989), סמנטיקה עברית - משמעות ותקשורת יחידות 10-7, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
ע. עבאדי, (תשמ"ח), תחביר השיח של העברית החדשה, מאגנס, ירושלים.
מ. פרוכטמן, (תש"ן), לשונה של ספרות, רכס, תל-אביב.
מ. פרוכטמן, "הלשון, הסגנון והטקסט הספרותי", זהות ד, 1987, עמ' 89-97.
מ. פרוכטמן, "שינויי סדר במשפט ומבנה אקסטראפוזיציה בסיפוריה של דבורה בארון", בתוך: י. גלוסקה וצ. קיסר, (תשנ"ב), ספר שבטיאל, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, רמת-גן.
ד. רביד, "מספר היבטים על בעיית סדר המרכיבים בעברית הישראלית המודרנית", בלשנות עברית חופשית 11, תשל"ד, עמ' 1-45.
צ. שראל, "שיח (חקר השיח; ניתוח השיח), לשון ועברית 1, 1990, עמ' 54-55.

תגים:

אסנת שמני · קסטל בלום

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עיון תחבירי פורמלי ופרגמטי בז'אנרים של סיפור המתח וסיפור הרומן", סמינריון אודות "עיון תחבירי פורמלי ופרגמטי בז'אנרים של סיפור המתח וסיפור הרומן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.