היישום אינו מחובר לאינטרנט

שילוב המחשב בהוראת לקויי הלמידה

עבודה מס' 062770

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: שילוב מחשב בהוראה בכלל ושילובו בכיתות ליקויי למידה בפרט.

5,337 מילים ,30 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת הספרות
2.1 הגדרת ואפיון ליקוי למידה
2.2 השלכות על הלמידה בכיתות של ליקוי למידה
2.3 שימוש במחשב בכיתות רגילות
2.4 השפעת המחשב על פעילות הגומלין
2.5 שימוש במחשב בכיתות ליקוי למידה
3. דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
עבודה זו דנה בהשפעת שילוב המחשב בהוראה בכיתות רגילות מול כיתות של ליקוי למידה.
החשיבות העיקרית של המחשבים בחינוך היא בכך שהם מאפשרים פיתוח של תחומים חדשים
ונושאים חדשים שבעבר לא היה אפשר לטפל בהם בכיתה כראוי. שימוש כזה במחשב הקנה
למורים בהדרגה שיטות הוראה יעילות יותר ואפשר פיתוח תוכניות של לימודים שתסייענה
לתלמידים להבין מושגים שנחשבו בטרם שילוב המחשב לקשים ומסובכים מידי. התפתחות זו
מותנית בכך שהמורים יוכשרו לעבוד עם המחשבים האישיים.
לאור האמור לעיל, מובן כי המחשב ייצר שינויים ביחסים הכיתתיים. הלימוד כבר לא פרונטלי
והתלמיד יכול לבחור ולהתרכז במה שנוח לו. זאת ועוד, ניתן להרכיב תוכנות לליקוי למידה, כפי
ששוקדת על כך חברת מט"ח וחברת קומפדיה. המחשב כאן הוא למעשה מתווך בין המורה לבין
התלמיד הוא מאפשר לשנות את האווירה הכיתתית, את היחסים בין התלמידים והמורה ובין
התלמידים לבין עצמם.
דבר זה נכון גם לגבי תלמידים רגילים. המחשב מקל על עבודת המורה ומאפשר גם ריכוז יתר,
אולם מאידך הוא יוצר גם נתק מהמורה, היכול לעיתים להזיק. ההנחה הבסיסית של העבודה היא
שהמחשב מועיל למארג היחסים הכיתתי, ובמיוחד לילדים ליקוי למידה המתקשים להתרכז.

העבודה תבחן ראשית את המאפיינים של ליקוי הלמידה, ההוראה נתמכת מחשב על פעילות
גומלין בכיתות הרגילות ובכיתות של ליקוי למידה, ותנסה להסיק מסקנות על השפעת המחשב על
פעילות הגומלין בין מורים לתלמידים. היות ונושא זה רחב, העבודה תתייחס לשילוב מחשב
בהוראה בכלל ושילובו בכיתות של ליקוי למידה בפרט.

מקורות:

אביב ראובן (1996), "הוראה מרחוק בסיוע תקשוב: הלכה ומעשה", מחשבים בחינוך, אוקטובר.
בכר, זהבה (1997) תהליכי שינוי אצל מורים בעקבות שילוב המחשב בהוראה. אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, המסלול לתקשורת ומחשבים בחינוך בלגור ר., (1986). הפרעות חמורות בקריאה: הדיסלקציה סיבותיה והטיפול בה. זמורה ביתן, תל אביב
בדר, א. (1997). טכנולוגיית המחשב מקדמת את תפקודם של ילדים מתקשים במסגרות החינוך המיוחד בגיל הרך.תל-אביב אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, החוג לתקשורת ומחשבים בחינוך1997 .
דר א. (1987) , "הוראה בסיוע מחשב", מחשבים, דצמבר 1987, עמודים 6-13.
דיוויס ד. (1989), "הערכה ממוחשבת של הוראה בסיוע המחשב; הערכה כחלק אינטגרלי מתוכנית הלמודים", מגמות, יוני.
דיוויס ד. (1989), מחקר תצפיות בחדרי מחשבים בבתי הספר, מעשה חושב, בית הספר לחינוך ירושלים.
הבר ד. (1991), לא הואב לקרוא, אוניברסיטת תל-אביב,1991.
ווינר א., (1989) פעילות גומלין בכיתה , מקראה, חלק א., עמוד 169.
זהבי א., ושמש ג. (1986), שיתוף המורה בשיעור מבוסס מחשבים, ירושלים.
לביא, מור (1997) שפת הסימנים, המיספריאליות, והחלטה לקסיקלית אצל נערים עם ליקוי שמיעה. , רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה,
מזרחי, א., פרידמן, ט (1999) "הוראה וירטואלית לכל", מחשבים בחינוך.49,7-4
מרגלית מ (1984), "לקות למידה: המשגות מחודשות והשתמעויות טיפוליות", פסיכולוגיה ויעוץ בחינוך.
סנדרס מ. (1979),הערכה קלינית של קשיי למידה, ת"א.
ספקטור נ. (1979), שיקום ליקויי למידה, תל-אביב: מסדה.
סימפסון ש. (1985), פגיעה מוחית וליקוי למידה, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.
פרידמן א. (1999) "הוראה וירטואלית לכל" מחשבים בחינוך9,7-4.
פרץ א., (1999), הוראת מתמטיקה לילדים ליקוי למידה, אוניברסיטת ברמינגהם, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך בחינוך.
קדרון ר. (1976) (עורכת), לקות למידה, אפיון אבחון וטיפול, ירושלים: משרד החינוך והתרבות, ירושלים.
רחמני ל. (1981) מח ולמידה, ת"א: פפירוס.
רייס ר. (1990), ישומי מחשב בהוראה, תל אביב, אוניברסיטת תל אביב.
רנה ש. ונבון ד. (1990) , הכנסת מחשבים למערכת החינוך, דוח מחקר, מרץ 1990.
רפופורט נ. (1987), מחשבים בחינוך: סקירה היסטורית, האוניברסיטה העיברית, בית הספר לאומנות וארכיונאות.
Anderson-inman l et all (1996) "computer based study strategies for students with learning disabilities: individual differences associated with adoption level" Journal of learning disabilities 29, 3, September.
Margalit, m (1990) effective Technology integration for disabled children: the family perspective. New York: springer-verlag
Margalit, m rochberg, y al-yagon, m (1995) "home-computing model and children with learning disabilities: a systemic approach. Learning disability quarterly,18[2], , 68-75.
Margalit, m (1995) "social skills learning for students with learning Disabilities and students with behavior disorders". Educational psychology,15[4], 1995, 445-457.
Lerner j (1985), Learning disabilities, nortlesstern illinois univarsity.
Swanson h.l. (1987), "Information processing theory and learning disabilities. An overview", Journal of learning disabilities v. 20 nu. 1 ; january. p p 3-6.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שילוב המחשב בהוראת לקויי הלמידה", סמינריון אודות "שילוב המחשב בהוראת לקויי הלמידה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.