היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות מורים בנוגע לשילוב מתבגרים לקויי למידה בכיתה הרגילה

עבודה מס' 062776

מחיר: 445.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הגורמים המשפיעים על עמדותיהם של מורים בנוגע לשילוב מתבגרים בעלי ליקויי למידה בכיתה הרגילה.

10,542 מילים ,23 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
1. מבוא
2. תפקיד המורה וההשפעה על המתבגר
3. שילוב
3.1. שילוב בחינוך
3.1.1. הנחות יסוד של השילוב
3.1.2. מגמת השילוב בישראל
3.2 הקשר בין עמדות מורים ובין הצלחת השילוב
4. עמדות
4.1. היווצרות עמדות
4.1.1. היווצרות עמדות - מודלים תיאורטיים
4.2. ארבעה דפוסי התייחסות של חברות כלפי חריגים
5. תיוג, סטיגמה ודעה קדומה - הקשר לעמדות מורים כלפי שילוב
5.1. תיוג
5.1.1 שימוש חיובי ושלילי בתג
5.1.2 השלכות\תוצאות התיוג
5.1.3 דעה קדומה
5.1.4 רעיונות להתמודדות עם דעות קדומות ותיוג
5.2. גורמים המשפיעים על עמדות מורים ביחס לשילוב
5.2.1. מחקרים העוסקים בשינוי עמדות מציגים ארבע גישות התערבות
5.3. הבדלים (הנובעים מתפקידיהם השונים) בעמדות מורים ביחס לשילוב
6. שילוב הלכה למעשה
6.1. יתרונות של תוכנית השילוב לפי דיווחי מורים
6.1.1. יתרונות של תוכנית השילוב
6.1.2. קשיים בהצלחת תוכנית השילוב
6.2. דרכי התמודדות להצלחת השילוב
6.2.1. המורה
6.2.1.1. עיצוב אמונות המורה
6.2.2. מערכת החינוך
6.2.2.1. שינוי מערכתי בתהליכי הכשרה
6.2.2.2. שינוי בגישה בתוך מערכת החינוך הרגילה
6.3. הצלחת השילוב
7. סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
כיום, בעקבות המודעות הרבה לגבי לקויות למידה וכן התפתחות אבחונים מוקדמים של
לקויות אלו, ישנם רבים המאובחנים כבעלי לקויי למידה והזקוקים לעזרה ולשירותים לשם
הצלחה בחייהם ובלימודיהם. המגמה בעולם ובישראל כיום, היא לשלב מתבגרים בעלי לקויות
למידה בחינוך הרגיל ולא להפרידם למסגרות מיוחדות כפי שהיה נהוג בעבר. למורים ועמדותיהם
כלפי שילוב מתבגרים בעלי לקויי למידה בכיתה רגילה יש חשיבות רבה, כמעט מכריעה, לגבי
הצלחת תהליך השילוב בכלל והתקדמות (חברתית ולימודית) של המתבגר המשולב בפרט.
הצלחת תהליך השילוב אינה תלויה רק בתלמיד לקוי הלמידה המשולב, אלא גם בעמדת המורה
כלפי השילוב, עמדה שמתבטאת באמונותיו, תגובותיו, ערכיו ורגשותיו כלפי התלמיד המשולב.
עמדת המורה משפיעה על מוכנותו ורצונו לעזור ולהקל על התלמיד המשולב ועל יכולתו למזג בין
מתבגר בעל ליקויי למידה לבין סביבתו ולפעול בהתאם לצרכיו של המתבגר ובהתאם לעקרונות
תוכנית השילוב וזאת לשם הצלחת השילוב, באופן כזה ששום צד לא ייפגע - לא התלמיד המשולב
ולא סביבתו.
בעבודה זו ננסה לתאר מהם הגורמים המשפיעים על עמדותיהם של מורים בנוגע לשילוב
מתבגרים בעלי ליקויי למידה בכיתה הרגילה. לשם כך, נציג תחילה את הגורמים השונים העשויים
להשפיע על עמדות המורים, נמשיך ונבחן מהן ההשלכות של עמדות המורים על תהליך השילוב
ולבסוף נציע דרכים להצלחת השילוב.
השערתנו היא כי לשם הצלחת שילוב מתבגר בעל לקוי למידה בכיתה רגילה, על המורה להיות
בעל עמדות חיוביות כלפי השילוב. לשם הצלחת השילוב, על מערכת החינוך לפעול לקראת שינוי
עמדות של מורים בעלי עמדות שליליות ולשבירת סטריאוטיפים היוצרים התנגדות לשילוב.
שינויים שכאלה יכולים להיווצר באמצעות תוכניות התערבות שונות כגון-ייעוץ, הדרכה, הקניית
ניסיון וידע בנושא לקויות למידה, השתלמויות, לימוד טכניקות לימוד מותאמות, העלאת
מוטיבציה וכו'.
בהתאם לסקירת הספרות המקצועית בעבודה זו (ולמרות ממצאים סותרים), נראה כי מורים
מנוסים ומוכשרים לעבודה עם תלמידים בעלי לקויי למידה, בעלי ידע בנושא, ובעלי מוטיבציה
גבוהה, וותיקים במקצוע או מורים המקבלים סיוע והשתלמויות להתמודדות עם לקויי למידה
יהיו בדרך כלל בעלי גישות חיוביות יותר כלפי השילוב, יפעלו טוב יותר לשם הצלחת תהליך
השילוב ויביאו להתקדמות התלמיד המשולב בתחום האקדמי והחברתי מאשר מורים שאינם
כאלה.
בחרנו לעסוק בנושא עמדותיהם של מורים לגבי שילוב מתבגרים בעלי לקויי למידה בכיתות
הרגילות מכיוון שנושא זה קרוב לליבנו ואנו נהיה מורות לחינוך מיוחד. כמורות לעתיד, עניין
אותנו לדעת מהי עמדתו של מגזר המורים לאוכלוסייה זו.

מקורות:

אבישר, ג' (2002). מורים משוחחים על שילוב: תמונת מצב, תשנ"ח-תש"ס. סחי"ק: כתב עת לסוגיות בחינוך המיוחד ובשיקום, 17 (1), עמ' 15-24.
המר, ל' (1997). מגע עם תלמידים ליקויי למידה, ועמדות של תלמידים ומורים כלפי תלמידים עם צרכים מיוחדים, אוניברסיטת ת"א, ביה"ס לחינוך, החוג לייעוץ חינוכי.
הרמן, ז' (1991). פיתוח מודעות אצל תלמידי הוראה בחינוך הרגיל כלפי ילדים חריגים. דפים: כתב עת לעיון ומחקר בהכשרת מורים, 13, עמ' 66-67.
ווגל, ג' ושרוני, ו' (1998). עמדות סגל מורי מכללה כלפי סטודנטים בעלי ליקויים בכלל ולקויי למידה בפרט. דפים: כתב עת לעיון ומחקר בהכשרת מורים, 27, עמ' 59-77.
ויא, ט' (1987). היבטים של התיוג בחינוך. תלפיות: שנתון המכללה הדתית להכשרת עובדי חינוך והוראה, עמ' 201-212.
זקס, ש' (1982). על בעיות השילוב של הילד החריג. חוות דעת: כתב העת לפסיכולוגיה וייעוץ בחינוך, ט"ו (5-6), עמ' 97-100.
זקס, ש' (2002). מהות החינוך המיוחד. איורים, האוניברסיטה הפתוחה-ת"א, יחידה 2-3, עמ' 28.
כהן-רז, ר' (1963). התפתחות אמוציונאלית בגיל ההתבגרות. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המחלקה לנוער.
כל טוב, י' (1999). השילוב האחראי של ילדים ליקויי למידה בכיתות הרגילות. הגיגי הגבעה: שנתון המכללה הדתית לחינוך, 7, עמ' 163-172.
ליפשיץ, ח' ונאור, מ' (2002). עמדות של סטודנטיות להוראה כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה, ותחושת מסוגלותן להתמודד עם תלמידים אלה בזיקה למסלול ההכשרה ולסוג החריגות. מגמות: כתב עת למדעי ההתנהגות, מ"א (3), עמ' 373-394.
מושל-רביד, א', עורך (1993). שילוב תלמידים חריגים בחינוך הרגיל. ילקוט מידע למורה: סקירת ספרות מקצועית, מכון הנריאטה סולד (ירושלים), המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות. עמ' 5-18.
מלכה, מ' ומירון, מ' (1982). עמדות כלפי חריגות ואסטרטגיות שינוי. עיונים בחינוך: כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, 33, עמ' 129-135.
מלכה, מ' (1999). החינוך המיוחד. יובל למערכת החינוך בישראל, הוצאת: משרד החינוך, עמ' 961 -977.
סמילינסקי, י' ופקטור ח' (1986). תלמידים חריגים ומורים "מחריגים". עיונים בחינוך: כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, 43-44, עמ' 287-303.
פלום, ח' (1995). מתבגרים בישראל - היבטים אישיים, משפחתיים וחברתיים, הוצאת: רכס , עמ' 146-105, 65-67.
קדרון, ר' (1993). עשינו הרבה אך עדיין לא הכל- ליקויי למידה במערכת החינוך. הד החינוך, כרך ס"ז, 10, עמ' 6-10.
קליפלד, ע' (2002). גורמים המשפיעים על עמדות מורים ביחס לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל, אוניברסיטת חיפה, ביה"ס לחינוך, החוג לחינוך.
רונן, ח' (1992). הילד בעל הצרכים החינוכיים המיוחדים בכיתה הרגילה. הסוגיות בחינוך המיוחד
ובשיקום, ?7 ,(1), עמ' 75-91?.
רונן, ח' (1982). פרקי מבוא בחינוך מיוחד, תל אביב: אוצר המורה, עמ' 228-196.
רונן ח' (1997). הכללתם של ילדים חריגים בחינוך הרגיל, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, כרך 12, מס.2, עמ' 29-21.
שטאל, א' (1979). דעות קדומות של מורים והטיפול בהן, ילדים טעוני טיפוח בישראל- מקראה
למורה בשירות הצבאי, קצין חינוך ראשי, ענף השכלה .
שיינין, מ' (1990). עמדות כלפי חריגות של תלמידים ומוריהם בבתי ספר יסודיים, אוניברסיטת חיפה, ביה"ס לחינוך, החוג לחינוך.
שכטמן, צ' (1991). שינוי עמדות של מורים בחינוך הרגיל כלפי שילוב החריג במסגרות רגילות, ממצאים אמפיריים ותוכנית התערבות. דפים: כתב עת לעיון ומחקר בהכשרת מורים, 13, עמ' 54-59.
שרוני, ו' (1991). הכשרת מורי החינוך הרגיל לשילוב החריגים. דפים: כתב עת לעיון ומחקר בהכשרת מורים, 13, עמ' 63-65.
Baker,J.M. Zigmond,N. (1995). The meaning and practice of inclusion for student with learning disabilities. The journal of special educatin,29,163-180.
Brook,D. Bouras,N. (1994). Adolescents with a learning disability. Psychiatric bulletin, 8,p.530-600.
Fuchs,D. Fuchs,L.S (1994-1995). Sometimes separate is better. Educational leadership,52,22-26.

תגים:

דיעות · הוראה · למידה · לקות · מורים · מתבגרים · סטריאוטיפים · עמדות · קדומות · שילוב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות מורים בנוגע לשילוב מתבגרים לקויי למידה בכיתה הרגילה", סמינריון אודות "עמדות מורים בנוגע לשילוב מתבגרים לקויי למידה בכיתה הרגילה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.