היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–5] מתוך 5
עבודה מס' 50811
סקירת נושאי הספר וניתוחם על בסיס דיעה אישית.
5,404 מילים (כ-16.5 עמ'), 1 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 66963
בחינת אופן עיצוב דמות "ישראלי מזרחי" בשלוש טלנובלות ישראליות, בין השאר תוך שימוש בדיעות קדומות וסטריאוטיפים עדתיים מוקצנים.
4,988 מילים (כ-15.5 עמ'), 11 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70039
דיון בסכנה שבעריצות הרוב לקיומה של דמוקרטיה ליברלית תוך התמקדות בשני הוגי דיעות בולטים במאה התשע עשרה - מיל האנגלי וטוקוויל הצרפתי.
4,980 מילים (כ-15.5 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 40960
רקע כללי, דיעותיו של הובס ביחס לסדר החברתי ותפקוד וניהול הקהילה לפי ספר זה והתייחסות למדע על פי הובס.
4,783 מילים (כ-14.5 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 40896
המסר הגלוי והסמוי, שימוש בכלי הסוציולוגיה, הרלבנטיות של המאמר לימינו ודיעה אישית בעניין.
1,934 מילים (כ-6 עמ'), 6 מקורות, 107.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–5] מתוך 5