היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64825
מאפייני האוטיזם, תפקידיו ויתרונותיו של עקרון השילוב והשפעותיו של שילוב הילדים בעלי אוטיזם בחינוך הרגיל ודרכי הטיפול בילדים אוטיסטים.
2,308 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 41547
התעשיה, שיטות ניהול ושילובן בחינוך, שילוב התעשיה בחינוך ותיאור הפרוייקט.
4,050 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62770
שילוב מחשב בהוראה בכלל ושילובו בכיתות ליקויי למידה בפרט.
5,337 מילים (כ-16.5 עמ'), 30 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61938
סקירת ספרות בנושא עמדות ושילוב ילדים חריגים בכיתה רגילה.
6,272 מילים (כ-19.5 עמ'), 53 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62776
הגורמים המשפיעים על עמדותיהם של מורים בנוגע לשילוב מתבגרים בעלי ליקויי למידה בכיתה הרגילה.
10,542 מילים (כ-32.5 עמ'), 23 מקורות, 445.95 ₪
עבודה מס' 69877
ניהול פרוייקט ע"י פתרון בעיית זמן-עלות (תכנות לינארי) בשילוב TQM.
8,475 מילים (כ-26 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66941
השפעת מוסדות כוללניים (פנימייה וצה"ל) על שילובם של צעירים עולי אתיופיה בחברה הישראלית.
6,568 מילים (כ-20 עמ'), 16 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 67173
השפעת עמדות ותפיסות המורים כלפי שילוב מחשוב ואינטרנט במערכת החינוך.
7,798 מילים (כ-24 עמ'), 95 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68822
בדיקת עמדות של הורים מול תלמידי כיתות ט'; הורים מול תלמידי כיתות י"ב; ותלמידי כיתות ט' מול תלמידי כיתות י"ב לגבי שילוב המחשב בהוראה.
10,371 מילים (כ-32 עמ'), 44 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100