היישום אינו מחובר לאינטרנט

שילוב תלמידים לקויי למידה במערכת החינוך הרגילה

עבודה מס' 062294

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד משפיע השילוב על התלמיד לקוי הלמידה.

8,449 מילים ,42 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

בעבודה זו בחרתי לדון בנושא שילוב תלמידים לקויי למידה במערכת החינוך הרגילה. בתהליך השילוב נפגשים תלמידים לקויי למידה עם תלמידים אחרים ללא לקות למידה ולומדים יחד. בכך למעשה נעשה ניסיון להקל על הבלבול והמבוכה של התלמיד הלקוי למידה בחברת התלמידים. זהו שינוי חדש יחסית במערכת החינוך ובחברה.
מבנה העבודה הוא כדלקמן:
* בפרק הראשון בעבודה אציג סקירה היסטורית של התפתחות המושג "לקות למידה" ואנסה לאפיין ולהסביר את התופעה.
* הפרק השני יעסוק בשילוב עצמו, מהו השילוב ומהן הגישות השונות הקיימות. ביחס אליו וכיצד הוא מתבצע.
* בפרק השלישי החותם את העבודה אנסה לברר מהי השפעתו של השילוב על משתתפיו (תלמידים ומורים).

תוכן העניינים:
מבוא
מהי לקות למידה
2.1 הגדרת המושג וסקירה היסטורית
2.2 הניסיונות השונים להסבר התופעה
2.3 סוגי הליקויים
2.4 השפעת הליקוי על יכולת הלמידה
השילוב - הגדרתו ומאפייניו
3.1 רעיון השילוב
3.2 צורות השילוב
3.3 תהליך השילוב
3.4 ההתנגדות לשילוב
השפעת השילוב על משתתפיו.
4.1 השפעת השילוב על התלמידים בכיתה
4.2 השפעת השילוב על המורים וההוראה
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח : מהתיאוריה אל המציאות

מקורות:

גומפל, ת.(1999). "החינוך המיוחד בישראל לקראת שנות 2000: מאין באנו ולאן אנו חותרים?". סוגיות בחנוך מיוחד ובשיקום, 14 (2): 82-71.
היימן, ט. (2000). לקויי למידה -מדריך למידה .האוניברסיטה הפתוחה.
וינקלר, ר. (2001). "שילוב תלמידים חריגים במסגרת הלימוד הרגילה", הגיגי הגבעה- שנתון המכללה הדתית לחינוך, (9): 209-197 .
ילקוט מידע למורה - שילוב תלמידים חריגים בחינוך הרגיל. מכון הנרייטה סאלד: 9-5.
כל-טוב, י. (1999). " השילוב האחראי של הילדים לקויי הלמידה בכיתות רגילות",הגיגי גבעה- שנתון המכללה הדתית לחינוך, (7): 172-163 .
לייזר, י. (1993). "מודלים לשילוב ילדים לקויי למידה במערכת הרגילה", הד החינוך, נ' , גיליון 10: 13-12 .
לייזר, י. אבישר, ג. (2000). "תמורות ורפורמות בחינוך המיוחד והערכתן כשינוי וחידוש ". סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 15 (2): 68-57 .חלק א'.
מיכאל, ע., (1991 ). "היערכות המערכת הרגילה לשילוב הילד החריג בעקבות חוק החינוך המיוחד 1988 ". דפים, 13 : 53-52.
מרגלית, מ., (2000). לקות למידה בכיתה - דילמות חינוכיות במציאות החדשה השתמעויות בהכשרה ובהשתלמויות מורים. מכון מופת. 4 : 36-32 .
סימפסון, ש., (1994). הילד לקוי הלמידה, בבית ובבית הספר. בני ברק, ד.חוקת ובניו.
ספקטור , נ., (1979). שיקום ליקויי למידה . ישראל, מסדה.
פרץ א., (1999), הוראת מתמטיקה לילדים ליקוי למידה, אוניברסיטת ברמינגהם, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך בחינוך.
קדרון, ר. (1991). ליקויי למידה התפתחותיים, הגדרה, אפיונים וקווי יסוד לטיפול. מדינת ישראל, משרד החינוך והתרבות האגף לחינוך מיוחד.
רונן, ח. (1992 ). "הילד בעל הצרכים החינוכיים המיוחדים בכיתה הרגילה", סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 7 , (1): 91-75 .
רונן, ח. (1997). " הכללתם של ילדים חריגים בחינוך הרגיל ". סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 12 (2): 29-21.
רייטר, ש. (1998) "שילוב ילדים חריגים בבתי ספר רגילים- אתגר לשנות ה- 90 ", סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, (6): 37-25.
רימרמן, א. (1986). " ליקוי, נכות ומוגבלות: דילמות והבהרות מושגיות", חינוך מיוחד ושיקום, 1: 32-25.
שכטמן, צ. (1991 ). " שינוי עמדות של מורים בחינוך הרגיל כלפי שילוב החריג במסגרות רגילות - ממצאים אמפיריים ותוכנית התערבות ". דפים, 13: 59-54.
שרוני-יצחק, ו. (1990). סוגיות בחינוך מיוחד - ליקויי למידה. האוניברסיטה הפתוחה. יחידה 4.
שרוני-יצחק, ו. (1998). מדריך נבוכים למחנכים והורים של ילד בעל ליקוי למידה. אבן יהודה, רכס הוצאה לאור.
Barrow, R.(2001). " Inclusion vs. Fairness", Journal of Moral Education, 30, (3): 235-242.
Allozine B., Et All (1983), "A Factor Analysis Of Teachers Choice For Dealing With Students Behavior And Learning Problems", The Elementary School Journal, 84, 2, Pp.188-197.
Bartlett, B.J. (1976). Top-Level Structure As An Organizationalstrategy For Recall Of Classroom Text., Unpublished Doctoral Dissertation. Arisona State University.
Butler, R. Marvinov - Glassman D.(1994 ). " The Effects of Educational Placement and Grade Level on the Self-Perceptions of Low Achievers and Students with learning Disabilities", Journal of Learning Disabilities, 27,(5): 325-334.
Holloway J.H. (2001)." Inclusive and students with Learning Disability ", Educational Leadership, 58, (6): 86-88.
Hornby, G. Kidd, R.(2001)." Transfer from special to mainstream? Ten years later "British Journal of Special Education, 28, (1): 10-17.
Kettmann Klingner, J. et al.. (1998) " Inclusion or Pull-out: Which Do Students Prefer? ", Journal of Learning Disabilities, 31, (2): 148-158.
Lederer, M.j. (2000)." Reciprocal Teaching of Social Studies in Inclusive Elementary Classrooms ",Journal of Learning Disabilities, 33, (1): 91-102.
Lerner, W. J.(2000).Learning Disabilities Theories and Teaching Strategies. Boston :Hougthton Mifflin Company.
Lindsey, J.D Ghose, C.(2001). " Learning Disability factors and Inclusive-Educational experiences and teachers' perceptions of Full Inclusion ", Research for Educational Reform, 6, (2): 17-33.
Lipsitt, A.D. (1998). " A teachers' view: Inclusion has helped everyone involved ", Brown University Child Adolescent behavior Letter, 14, (2):1-4.
Mansell, I. Norway, R.( 2002). " Inclusion, partnership and innovation", Learning Disability Practice, 5, (6): 8-10.
Margalit, m (1990) effective Technology integration for disabled children: the family perspective. New York: springer-verlag
McFarland, J. (1998) " Instructional ideas for social studies teachers of inclusion. ", Social Studies, 89, (4): 150-154.
Mclesky, J. et al.. (1998). " Inclusion: Where is it happening? ", Teaching Exceptional Children, 31, (1): 4-10.
Salend , S. J Garrick-Duhaney , L.M. ( 1999). " The impact Inclusion on students with and without disabilities and their educators". Remedial and Special Education, 20, (2): 114-126.
Vaughn S. Elbaum, B.E. (1996)," The effects of inclusion on the social functioning of students with learning disability ", Journal of Learning Disability, 29, (6): 598-608.
Vaughn S.; Schumm, J.S. (1995)." Responsible Inclusion for Students with Learning Disabilities ", Journal of Learning Disabilities, 28,(5): 264-290.
Vaughn, S. Klingner, J.K.(1998). " Students' perceptions of inclusion and resource room settings ", Journal of Special Education, 32,(2): 79-89.
Vaughn, S. (2001). " The social functioning of students with Learning Disabilities: Implication for Inclusion ". Exceptionality, 9, (1): 47-55.
Wedell, K. et al.. (2000). " Putting `Inclusion' into practice ", British Journal of Special Education, 27, (2): 100.
Zigmond, N. Baker, J.M. (1996)." Full inclusion for students with learning disability ". Theory Into Practice, 35, (1): 26-34.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שילוב תלמידים לקויי למידה במערכת החינוך הרגילה", סמינריון אודות "שילוב תלמידים לקויי למידה במערכת החינוך הרגילה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.