היישום אינו מחובר לאינטרנט

שילובם של לקויי למידה במסגרות שונות

עבודה מס' 060631

מחיר: 337.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תיאורטית תוך התייחסות לתפקיד בית הספר והסביבה בסיוע ללקוי הלמידה.

8,069 מילים ,37 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מחקרים שונים מצביעים על כך שתלמידים עם לקות למידה פחות מקובלים ויותר דחויים חברתית לעומת חבריהם הרגילים בכיתה (פרייליך, 1997; הררי, 1999; שטיינהרדט, 1998; Coie, Dodge & Coppotelly, 1982 ; Vandel & Hembree, 1994). הדבר נובע במידה רבה כתוצאה מקושי בהסתגלות חברתית-רגשית הגורמת לתחושת בדידות גבוהה יותר לעומת תלמידים שאינם דחויים (הררי, 1999; מושנוב, 1998; שגב, 1997; Vandel & Hembree, 1994). כתוצאה מכך תלמידים עם לקויי למידה מוערכים כבעלי הפרעות התנהגות רבות יותר וכישורים חברתיים נמוכים יותר ביחס לבני כיתתם (אפורי-תדמור, 1999; Coie, Dodge & Kupersmidt, 1990).

לכאורה, נראה כי אותן הפרעות ראשוניות ברכישת מיומנויות הלמידה מונעות מלקויי הלמידה להתמודד ביעילות עם מסגרת לימודים רגילה. למרות זאת, ניתן לראות כי באמצעים שונים ניתן לשפר את ההישגים הלימודיים של התלמידים ובכך גם להעלות את שיעור הקבלה החברתית של לקויי הלמידה (לביא, 1999). נמצא גם כי לקויי הלמידה הסובלים יותר מאי-קבלה חברתית הינם בדרך כלל משכבות סטטוס נמוכות (אפורי-תדמור, 1999) וכן נמצא כי ככל שההורים תומכים יותר בילד בשנותיו הראשונות, בעיקר מבחינה רגשית, אזי קל יותר לילד להשתלב במסגרת הלימודים ולהיות מקובל יותר חברתית (עינת, 1997: 77-78).

ניתן לראות במחקרים שונים, כי תמיכת הבית וכן התייחסות חיובית מצד מורים ומצד בית הספר כלפי התלמידים הינם בעלי משקל רב בשילובם של תלמידים בבית הספר במסגרות המשך. הדבר אמור לגבי השתלבותם בחטיבת הביניים (הררי, 1999; עינת, 1997: 94-95; שטיינהרדט, 1998), בבית הספר התיכון (הררי, 1999; פרייליך, 1997; עינת, 1997: 131-132) וכן בצבא ובלימודים אקדמיים (עינת, 1997: 164-168; ספקטור, 1995: 144-145).

לפיכך נגדיר בראשית הפרק את המושג 'ליקויי למידה'. לאחר מכן נתייחס בפרק השני לספרות המאפיינת את לקויי הלמידה, בפרק השלישי ניגע בכישורים חברתיים ומעמד חברתי של לקויי הלמידה ולאחר מכן אתייחס לדרכים, שיטות ומודלים לשילובם של לקויי למידה במסגרות רגילות. בסיום הפרק נגיש סיכום והערכה לגבי סיכויי שילובם של לקויי הלמידה במסגרות רגילות.

תוכן העניינים:
פרק א': הקדמה
1.1. הגדרת לקויי הלמידה

פרק ב': מאפיינים של לקויי הלמידה
2.1. מאפיינים קוגניטיביים
2.2. מאפיינים חברתיים של לקויי הלמידה
2.3. מאפיינים רגשיים של לקויי הלמידה

פרק ג': שילובם של לקויי הלמידה במסגרות חינוך - מדיניות ומטרות
3.1. מדיניות שילוב לקויי הלמידה
3.2. מטרות חברתיות לשילוב לקויי הלמידה
3.3. מטרות אקדמיות לשילוב לקויי הלמידה

פרק ד': מודלים של שילוב לקויי הלמידה
4.1. כיתה משולבת
4.2. כיתה קטנה
4.3. המודל הפרטני
4.4. המודל האינדיבידואלי
4.5. מודלים מיושמים לשילוב לקויי למידה בחינוך הרגיל
4.5.1. מודל השילוב של מתיא
4.5.2. שילוב לקויי למידה בכיתות רגילות בבתי-ספר
פרק ה': מסקנות והמלצות

ביבליוגרפיה

מקורות:

אבישר, ג., (עיבוד ועריכה), (1983), תנועה, משרד העבודה והרווחה, ירושלים.
אפורי-תדמור, ש., (1999), מעמדם החברתי של תלמידים עם לקויי למידה בכיתות משולבות, לאורך שנת לימודים, על-פי הערכת מורים ובני הגיל, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח" (MA), אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
בר-אל, צ., (1982), השפעת טיפול קוגניטיבי על הסתגלותם החברתית של ילדים אימפולסיבים, מוגש כעבודת גמר לקראת התואר מוסמך למדעי הרוח, אונ' תל-אביב.
בן רפאל, א., "קיצה של הפילוסופיה החינוכית", בתוך: מהפכה לא טוטאלית - רמת אפעל (קובץ), יד טבנקין, 1997, עמ' 94-82.
גורני, פ.ו., (1993), הערכה עצמית בילדים בעלי צרכים לימודיים מיוחדים, אח, קרית ביאליק.
גרינבנק, א., (1997), תפיסה אודיטורית, וויזואלית ואודיטורית-וויזואלית של מסרים רגשיים בלתי מילוליים בקרב מתבגרים לקויי למידה ומתבגרים ללא לקות למידה והקשר שלה לכשירות החברתית שלהם, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
דר, י., "הזהות המשתנה בחינוך הקיבוצי", בתוך: דר, י., (עורך), (1998), החינוך בקיבוץ משתנה, מאגנס, ירושלים, עמ' 7-41.
המר, ל., (1997), מגע עם תלמידים לקויי למידה, ועמדות של תלמידים ומורים כלפי תלמידים עם צרכים מיוחדים, עבודת גמר לתואר "מוסמך למדעי הרוח", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
הררי, י., (1999), תפיסות עצמיות של מתבגרים לקויי קריאה ודרכי התמודדותם על הלקות: קולותיהם של חמישה-עשר תלמידי תיכון, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח" (MA), אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
וייסלר, כ., (1992), הרקע הקוגניטיבי והמוטיבציוני לקשיים בלימוד קריאה, עבודת גמר כחלק מהדרישות לקראת תואר מוסמך, אונ' תל-אביב, תל-אביב.
זהבי, א., (1992), השוואה בין תלמידים עם לקויות למידה ורגילים בנושא הכשירות החברתית ותחושת הבדידות: היבט התפתחותי, עבודת גמר לקראת התואר מוסמך למדעי הרוח, אונ' תל-אביב, תל-אביב.
זיו, א., (1984), התבגרות, מסדה, תל אביב.
חורש (לב ארי), ר., (1997), אפיוני בדידות, חברות וקוהרנטיות של ילדים לקויי למידה והקשר בינם לבין מאפיינים משפחתיים, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך למדעי הרוח, אונ' תל-אביב.
לביא, ט., (1999), אפיון משתנים לימודיים, חברתיים והתנהגותיים המסייעים להתקדמות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המקבלים סיוע מרכז תמיכה יישובי, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח" (MA), אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
לייזר, י., "מודלים לשילוב ילדים לקויי למידה במערכת הרגילה", הד החינוך ס"ז(10), 1993, עמ' 5-16.
מושנוב, ב., (1998), השוואה בין מאפייני כתב היד, תחושת הבדידות וקוהרנטיות בקרב תלמידים עם לקויי למידה ורגילים בבית הספר היסודי, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח" (MA), אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
נבון, ח., "ראיון עם חדווה נבון, מנהלת מרכז "אמיצים" של עמותת "ביחד" ללקויי למידה", רדיו 93.7 FM, 21.8.2000, שעה 19:40.
סימפסון, ש., (1994), הילד לקוי הלמידה, ד. חוקת ובניו, בני ברק.
ספקטור, נ., (1979), שיקום ליקויי-למידה, מסדה, רמת גן.
ספקטור, נ., (1995), דיסלקציה וליקויי למידה אחרים, מודן, תל אביב.
עינת, ע., (1997), ליקויי למידה - האתגר, איתאב, תל אביב.
פפרנה, י., (1995), כישורים, מעמד חברתי, קשרי חברות ותחושת בדידות של תלמידים בעלי לקות למידה בכתות משולבות, עבודת גמר לקראת תואר "מוסמך למדעי הרוח", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
פרייליך, ר., (1997), העקביות בתחושת בדידות, קוהרנטיות וסטטוס חברתי של תלמידים בעלי לקות למידה, בכיתות משולבות: מחקר אורך, עבודה לקראת התואר "מוסמך במדעי הרוח" (MA), אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
פרימור, נ., (1990), כושר מלולי, תפיסת מסרים בלתי מלוליים ויכולת לקיחת נקודת המבט של הזולת כמדדים להסתגלות חברתית של ילדים לקויי למידה, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח" (MA), אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
שגב, ל., (1997), חוויית הבדידות וייחוס סיבתי של מתבגרים עם וללא ליקויי למידה, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח" (MA), אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
שרבני, ר., וויסמן, ר., "התבגרות עם קבוצת השווים: ידידות אינטימית והבעת רגשות בקרב בני קיבוץ", בתוך: דר, י., (עורך), (1998), חינוך בקיבוץ משתנה, מאגנס, ירושלים, עמ' 193-205.
שטיינהרדט, ש., (1998), תחושת בדידות, כישורים חברתיים ומעמד חברתי של תלמידים עם ליקויי למידה בתחילה ובסוף חטיבת הביניים, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח" (MA), אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
Asher S.R., Wheeler, V.A., "Children's Loneliness: A Comparison of Rejected and Neglected Peer Status", Journal of Consulting and Clinical Psychology 53(4), 1985, pp. 500-505.
Coie, J.D., Dodge, K.A. Coppotelli, H., "Dimensions and Types of Social Status: A Cross-Age Perspective", Developmental Psychology 18(4), 1982, pp. 557-570.
Coie, J.D Kupersmidt, J.B., "A Behavioral Analysis if Emerging Social Status in Boys Groups", Child Development 54, 1983, pp. 1400-1416.
Coie, J.D., Dodge, K.A. Kupersmidt, J.B., "Peer Group Behavior and Social Status", in: Asher, S.R. Coie, J.D., (eds.), (1990), Peer Rejection in Childhood, Cambridge University Press, New York, pp. 134-147.
Gresham, F.M. Elliott, S.N., "Social Skills Deficits as a Primary Learning Disabilities", Journal of Learning Dissabilities Journal of Learning Dissabilities 22(2), 1989, pp. 120-124.
Haager, D. Vaughn, S., "Parent, Teacher, Peer and Self-Reports of the Social Competence of Students with Learning Disabilities", Journal of Learning Disabilities 28(4), 1995, pp. 205-218, 231.
Johnson, R. T. Johnson, D. W., "Building Friendships Between Handicapped and Nonhandicapped Students. Effects of Cooperative and Indualbistic Instruction", American Educational Research Journal, 18(4), 1981, pp. 415-423.
Kirk, S.A. Gallagher, J.J., (1989), Educating Exceptional Children, Houghton Miffin Company, Boston.
Vandel, D.L. Hembree, S.H., "Peer Social Status and Friendship-Independent Contribution to Childrens Social and Academic Adjustment", Merril Palmer Quarterly 40(4), 1994, pp. 461-477.
Weiner, B., (1986), An Attributional Theory of Motivation and Emotion, Springer, New York.

תגים:

חריג · קוגניטיבי · הסתגלות · בית · ספר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שילובם של לקויי למידה במסגרות שונות", סמינריון אודות "שילובם של לקויי למידה במסגרות שונות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.