היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 40
עבודה מס' 21033
סקירת שמות עצם מקראיים ובדיקת צורות הריבוי שלהם על מנת למצוא את החריגים תוך מציאת מאפינים משותפים וסווגם ע"פ תכנים ומשמעות
4,777 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 33195
רקע תיאורטי, העמדה ומרכיביה, הקשר בין ההורה לילדו החריג והצגת המחקר (כולל שאלון).
6,991 מילים (כ-21.5 עמ'), 14 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 61104
הילדים החריגים, המאפיינים שלהם מבחינות גופניות ומנטליות והפעולות הנעשות בכדי לשלבם במסגרת חינוכית רגילה.
6,032 מילים (כ-18.5 עמ'), 11 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61510
מחקר הבודק כיצד ידע קודם של הגננת בחינוך מיוחד ותפיסתה את המקצועיות שלה, משפיע על עמדתה בשילוב הילד החריג במסגרת הגן הרגיל.
15,093 מילים (כ-46.5 עמ'), 62 מקורות, 591.95 ₪
עבודה מס' 61885
מחקר איכותי בחינוך הבודק את תרומת מנהיגותו של מנהל בית הספר על עמדות מורים את שילובו של הילד החריג במסגרת הכיתה הרגילה
16,236 מילים (כ-50 עמ'), 49 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61938
סקירת ספרות בנושא עמדות ושילוב ילדים חריגים בכיתה רגילה.
6,272 מילים (כ-19.5 עמ'), 53 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62387
כיצד משמש מנהל בית הספר כסוכן שינוי ארגוני במערכת החינוך בתהליך שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה.
12,520 מילים (כ-38.5 עמ'), 45 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62472
מה דעתן של גננות אודות זיהוי, טיפול וקידום של ילד חריג בגן.
7,575 מילים (כ-23.5 עמ'), 27 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62562
מה עמדתן של גננות רגילות לגבי שילוב וטיפול בילדים חריגים בגן הרגיל.
11,852 מילים (כ-36.5 עמ'), 32 מקורות, 351.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 40