היישום אינו מחובר לאינטרנט

אבחון וקידום הילד החריג בגן

עבודה מס' 062472

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מה דעתן של גננות אודות זיהוי, טיפול וקידום של ילד חריג בגן.

7,575 מילים ,27 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

מיהו ילד חריג
בפרק הפרשנות לחוק החינוך המיוחד - התשמ"ח (1988) מוגדר ילד "בעל צרכים מיוחדים" בזו הלשון: "אדם בגיל שלוש עד עשרים ואחת, שמחמת התפתחות לקויה של כושרו הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך מיוחד".
בסעיף 7 ב' (תיקון: תש"ן) לחוק הנ"ל נאמר: שועדת השמה "בבואה לקבוע השמתו של ילד חריג, (הדגשה שלי) תעניק זכות קדימה להשמתו במוסד לחינוך מוכר שאינו חינוך מיוחד".
על בסיס חוקי זה נקבעה מדיניות משרד החינוך לגבי שילוב חריגים במסגרת הרגילה והביטוי לכך ניתן בחוזר מנכ"ל, (1999): "אחת מאבני הבוחן של מערכת החינוך בישראל היא יכולתה ונכונותה לתת מענה חינוכי-לימודי הולם לצרכים המיוחדים של תלמידים חריגים המתקשים להסתגל מבחינה לימודית או חברתית לנורמות המקובלות במסגרות החינוך הרגיל ולהימנע ככל האפשר מהפנייתם למסגרות החינוך המיוחד. אין חולק על כך שיש תלמידים חריגים הנזקקים, בשל חומרת לקויותיהם, למסגרת חינוכית-טיפולית המיוחדת להם, אולם אלה מעטים למדיי, ולהם ורק להם
נועדו מסגרות החינוך המיוחד".
על כן חשיבות רבה לעבודת הגננת בזיהוי מוקדם של ילדים חריגים לצורך התערבות טיפולית במסגרת הגן כהכנה לקראת קליטתו בעתיד בבית הספר.

שאלת המחקר
מה דעתן של גננות אודות זיהוי, טיפול וקידום של ילד חריג בגן.
רציונל המחקר
כגננת ותיקה אשר התנסתה בטיפול ב"עיידה" - ילדה חריגה נכה עקב שיתוק מוחין (ראה תיאור המקרה בנספח ב'), התעורר בי הצורך לבחון את דעתן של חברותיי הגננות בזיהוי טיפול וקידום של ילד חריג המשולב בגן רגיל.
יתר על כן, בבדיקה שערכתי באוניברסיטאות, באינטרנט ובמוסדות אקדמיים בארץ, נראה לי כי למעשה מחקר נוכחי זה לגבי עמדותיהן של גננות בשאלת השילוב, הנו מחקר ראשון בארץ מאז פרסום חוזר מנכ"ל באפריל 1999.
שיטת המחקר
המחקר -כמותי באמצעות מילוי שאלון לשאלות סגורות. ראה נספח א'.
אוכלוסיית המחקר
30 גננות אם (רובן ותיקות) פעילות בשנת הלימודים 2002-2003 בגנים ערביים באזור נצרת וכפר מנדא.
כלי המחקר
שאלון המכיל 16 שאלות סגורות המבררות את דעת הגננות לגבי אבחון וקידום הילד החריג בגן התשובות מדורגות 1) 4-1 - מתנגד, 4 - מסכים בהחלט).

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. שאלת המחקר
ג. רציונל המחקר
ג. השערות המחקר

סקירת ספרות
א. רקע היסטורי ומושגי לשילוב ילד חריג במסגרת רגילה
ב. שילוב החריג בגן רגיל
ג. סוגי ילדים חריגים
ד. התפתחות הידע האנושי ומהותו לפי פיאז'ה
ה. כשירות חברתית נמוכה של הילד החריג

המחקר
א. שיטת המחקר
ב. אוכלוסיית המחקר
ג. כלי המחקר
ד. עיבוד התשובות

ממצאים
א. ממצאי השערה ראשונה
ב. ממצאי השערה שניה
ג. ממצאי השערה שלישית
ד. ממצאי השערה רביעית

דיון

סיכום

ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א': שאלון לגננת
נספח ב': הצגת מקרה לטיפול אישי והתערבות מערכתית

תגים:

בגן · האנושי · החריג · הידע · התפתחות · ומהותו · חריגים · ילדים · לפי · סוגי · פיאז · רגיל · שילוב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אבחון וקידום הילד החריג בגן", סמינריון אודות "אבחון וקידום הילד החריג בגן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.