היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 40
עבודה מס' 61938
סקירת ספרות בנושא עמדות ושילוב ילדים חריגים בכיתה רגילה.
6,272 מילים (כ-19.5 עמ'), 53 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61943
מחקר הבודק האם קיימים הבדלים ביכולת הבנת הנקרא בערבית בין ילדים רגילים לבין ילדים חריגים (לקויי למידה) המשולבים באותה כיתה רגילה מהמגזר הערבי.
12,587 מילים (כ-38.5 עמ'), 37 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66294
באיזו מידה ישנה השפעה של אירועים חריגים על ערך המנייה והיקף המסחר בשוק ההון.
12,492 מילים (כ-38.5 עמ'), 43 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 62021
עבודת מחקר הבודקת מהם הגורמים המשפיעים על עמדה חיובית כלפי השילוב.
13,286 מילים (כ-41 עמ'), 25 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61935
מחקר הבודק כיצד מתייחסים המורים לשילוב ילדים חריגים בכיתה הרגילה ובאילו שיטות וכלי הוראה הם משתמשים.
16,987 מילים (כ-52.5 עמ'), 61 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 61885
מחקר איכותי בחינוך הבודק את תרומת מנהיגותו של מנהל בית הספר על עמדות מורים את שילובו של הילד החריג במסגרת הכיתה הרגילה
16,236 מילים (כ-50 עמ'), 49 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61493
עבודה הדנה בשילובם של תלמידים חריגים במסגרת הכיתה הרגילה ובוחנת את הבסיס החוקי לשילוב זה.
4,970 מילים (כ-15.5 עמ'), 23 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61510
מחקר הבודק כיצד ידע קודם של הגננת בחינוך מיוחד ותפיסתה את המקצועיות שלה, משפיע על עמדתה בשילוב הילד החריג במסגרת הגן הרגיל.
15,093 מילים (כ-46.5 עמ'), 62 מקורות, 591.95 ₪
עבודה מס' 61592
דיון בשילוב הילד החריג המשפחה ובחברה.
4,082 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 40