היישום אינו מחובר לאינטרנט

שילוב ילדים חריגים בגן הרגיל

עבודה מס' 062562

מחיר: 351.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מה עמדתן של גננות רגילות לגבי שילוב וטיפול בילדים חריגים בגן הרגיל.

11,852 מילים ,32 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

א. הצגת הבעיה
גן הילדים הוא מסגרת חינוך לילדים בגיל שלפני בית הספר. גן ילדים מתייחס אל הילד כמכלול ומציב כיעד את קידום התפתחותו בתחומים הפיסי-מוטורי, הרגשי-חברתי והאינטלקטואלי. התכנים בהם עוסקים הילדים בגן לקוחים מן הסביבה הפיסית והאנושית הקרובה לילדים כגון: מדעי הטבע, מדעי החברה, מתמטיקה, ספרות, אומנות ועוד, כאמור גן הילדים הוא השלב המקדים לכיתה א'. ילדים העולים לכתה א' שונים זה מזה. לכל אחד ואחד תכונות משל עצמו. נטיות המיוחדות לו. תחביבים ועיסוקים שהוא מעדיף, נקודות חוזק וגם נקודות חולשה (כהן, 2000). ילדים אינם שווים בבואם לביה"ס ואין לצפות מהם שיעמדו כולם על אותו קו התחלה. לכל הילדים יכולות כאלו ואחרות בכל התחומים כולם אך כל אחד מתבלט בתחומים הקרובים יותר ללבו (אדרעי, 2001).
יחד עם זה יש מכלול יכולות אותן מצופה מילד העולה לכתה א' להשיג. יכולות אלו נחוצות לילד כדי להתמודד בהצלחה עם הלימודים בביה"ס.
על כן חשיבות רבה לעבודת הגננת באבחון מוקדם של ילדים חריגים והתערבות טיפולית במסגרת הגן כהכנה לקראת קליטתו בעתיד בבית הספר.

ב. שאלת המחקר
מה עמדתן של גננות רגילות לגבי שילוב וטיפול בילדים חריגים בגן הרגיל.

ג. השערות המחקר
1. השערה ראשונה: הגננות יאמרו כי ניתן בנקל לאבחן ילדים חריגים בגן מחמת התפתחות גופנית, שכלית, נפשית והתנהגותית לקויה.
2. השערה שניה: הגננות יאמרו כי יש חשיבות רבה לאיתור וזיהוי מוקדם של ילדים חריגים בגן.
3. השערה שלישית: הגננות יביעו גישה חיובית לשילוב ילד חריג בגן שלהם.
4. השערה רביעית: לדעת הגננות הסיוע של גננות שי"ח באבחון וטיפול בילדים חריגים בגן עשוי לתרום לשיפור עבודתם עם ילדים חריגים וקידומו של הילד החריג.

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. שאלת המחקר
ג. השערות המחקר
סקירת ספרות
א. רקע היסטורי ומושגי לשילוב ילד חריג במסגרת רגילה
ב. שילוב החריג בגן רגיל
ג. סוגי ילדים חריגים
ד. התפתחות הידע האנושי ומהותו לפי פיאז'ה
ה. שלבים בהתפתחות לפי פיאז'ה
1. השלב הסנסומוטורי (מלידה עד גיל שנתיים)
2. השלב הקדם אופרציונאלי (2-7 שנים)
3. שלב התפעולים הקונקרטיים (7-11 שנים)
4. שלב האופרציות הפורמאליות (11-15 שנים)
ו. הערכת התיאוריה של פיאז'ה
ז. משמעויות עבודתו של פיאז'ה בחינוך ילדי הגן
ח. ADD, ADHD
ט. ADD, ADHD אצל ילדי הגן
י. אבחון וזיהוי ADHD בגיל הגן
יא. הטיפול האישי בבית ובגן והרב מערכתי ADHD
יב. כשירות חברתית נמוכה של הילד החריג
יג. הצגת מקרה לטיפול אישי והתערבות מערכתית
המחקר
א. שיטת המחקר
ב. אוכלוסיית המחקר
ג. כלי המחקר
ד. עיבוד התשובות
ממצאים
א. ממצאי השערה ראשונה
ב. ממצאי השערה שניה
ג. ממצאי השערה שלישית
ד. ממצאי השערה רביעית
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח: שאלון לגננת

מקורות:

רונן, ח. (1988). נורמליזציה ואידיאל - שילוב המוגבל בחברה. הד החינוך, ס"ג(ד).
רונן, ח. (1997). הכללתם של ילדים חריגים בחינוך הרגיל, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 12(2), עמ' 21-30.
רייטר, ש. (1989). שילוב ילדים חריגים בבתי ספר רגילים - אתגר לשנות ה-90, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, גליון מס' 6, עמ' 25-38.
רייטר, ש. (1997). חבר חריג במערכות הרווחה, הבריאות והחינוך, חיפה: אחוה.

תגים:

התפתחות · ומוטורית · וריכוז · חברתית · עצמית · פיאז · קוגניטיבית · קשב · שליטה · שפתית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שילוב ילדים חריגים בגן הרגיל", סמינריון אודות "שילוב ילדים חריגים בגן הרגיל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.