היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 33
עבודה מס' 32692
הצגת מבחנים להגדרתה של חובת האמון המוטלת על בעלי שליטה בחברה;דיון בשאלת מעורבות המחוקק בהסדרת רכישת שליטה בחברה; בחינת הזכאות לרווח ממכירת שליטה פרטית
2,062 מילים (כ-6.5 עמ'), 15 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 63634
הקשר שבין בחירת מודל מדיניות שליטה ב IT בארגון לבין היחסים הבין אישיים והמקצועיים של העובדים בארגון.
2,426 מילים (כ-7.5 עמ'), 3 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 41251
התהליך התקין של מתן שתן, גורמי סיכון לבעיה, סוגים שונים של אי שליטה והשלכות הבעיה על המטופלות ומשפחותיהן.
5,013 מילים (כ-15.5 עמ'), 25 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 41299
תיאוריות בנושא אופן הפעלת הסמכות, שיתוף עובדים, ודרכים להשגת שליטה על בסיס תחושת שייכות של העובדים
3,399 מילים (כ-10.5 עמ'), 25 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67907
בדיקת הקשר בין מיקוד שליטה והישגיות בקרב אנשי הקבע בצה"ל.
6,667 מילים (כ-20.5 עמ'), 8 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 31878
הקשר בין דימוי עצמי ומיקוד שליטה על הישגים לימודיים במתמטיקה וספרות (כיתות ט' מב"ר בבית-ספר באיזור טעון טיפוח)
7,590 מילים (כ-23.5 עמ'), 26 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 67289
בחינת השפעת מיקום השליטה על אופן תפיסת מניעי המצילים שהצילו בני אדם בתקופת השואה.
6,733 מילים (כ-20.5 עמ'), 48 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 23068
העבודה עוסקת בשליטת המינואים מחוץ לכרתים, תוך דיון בנושא המסחר וההתיישבות.
3,253 מילים (כ-10 עמ'), 32 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70453
ראשיתה של תנועת חמאס ומהם המהלכים שהובילו להתהדקות שליטתה ברצועת עזה.
4,238 מילים (כ-13 עמ'), 13 מקורות, 384.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 33