היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 10
עבודה מס' 64241
בחינת הקשרים שבין סגנון קוגניטיבי ועמדות לבין הישגים בלמידה מרחוק באמצעות וידיאו אינטראקטיבי.
16,667 מילים (כ-51.5 עמ'), 68 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 50855
הצגת הידע הקיים בספרות ותיאור טיפול.
4,069 מילים (כ-12.5 עמ'), 18 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64890
האם קיים קשר בין סגנון קוגניטיבי מילולי וסגנון קוגניטיבי חזותי לבין העדפת סוג אתר אינטרנט (אתר שטוח לעומת אתר אינטראקטיבי).
3,673 מילים (כ-11.5 עמ'), 14 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64258
אגורפוביה בהיבט ההתנהגותי - קוגניטיבי.
2,531 מילים (כ-8 עמ'), 10 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 61448
הצעה למחקר המעריך את הכוונה לבצע בדיקה להערכת תפקוד קוגניטיבי במסגרת תאוריית ההתנהגות המתוכננת.
2,400 מילים (כ-7.5 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60301
הצגת גישתם של המצדדים במקור קוגניטיבי לרגשות ובגישתם של המצדדים בעוררות פיזיולוגית כמקור לרגשות ועימות ביניהם.
4,074 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 66871
סקירת הזרם האנליטי דינאמי, הזרם ההומניסטי והזרם הביהביוריסטי-קוגניטיבי ובתייחסות למקרה של הרטבה משנית.
6,968 מילים (כ-21.5 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70576
כיצד חינוך מוסיקלי המתבצע בהתאם לעקרונות הלמידה המתווכת ותיאוריית ההשתנות הקוגניטיבית עשוי להשפיע על פיתוח קוגניטיבי.
7,519 מילים (כ-23 עמ'), 33 מקורות, 169.95 ₪
עבודה מס' 20479
סקירת התנהגותו של יצחק רבין סמוך להסכמי אוסלו, במהלכם ולאחריהם תוך נסיון למצוא השפעות המתוארות כדיסוננס קוגניטיבי.
3,017 מילים (כ-9.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 10