היישום אינו מחובר לאינטרנט

החינוך הגופני ותרומתו לקהילה ולבית הספר הקהילתי

עבודה מס' 063977

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת דרכים שונות לשיתוף ההורים והקהילה בחיי בית הספר.

6,148 מילים ,6 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

"החינוך הקהילתי" רואה את בית הספר כמפגש אוכלוסיות בו מתרחש תהליך התורם להישגים לימודיים, חינוכיים, חברתיים, תרבותיים וקהילתיים של התלמידים.

בהמשך, אביא הצעות שונות ודרכי עבודה למעורבותם של ההורים והקהילה בחיי בית הספר, אציין הצעות לפעילות משותפת בין ההורים המורים והקהילה בכותלי בית הספר ובשכונה.
אבנה הצעה לתוכנית ספורטיבית משותפת לאנשי הקהילה, ההורים תלמידי בית הספר והמורים. בכך אציין את תרומתו החשובה של ענף החינוך הגופני והספורט לפיתוח היחסים ההדדיים לפעילות ויצירת קשר הדוק בין בית הספר והקהילה.

תוכן העניינים:
מבוא
הגדרת הקהילה
חלק I מאפייניה של הקהילה
א. הגישה הסוציולוגית
ב. הגישה הטריטוריאלית
ג. גישת ה"דלת הסגורה" אל הקהילה
ד. גישת ה"דלת הפתוחה" אל הקהילה
ה. גישת "האיזון" בין בית הספר והקהילה
חלק II מאפייניו של בית הספר הקהילתי
א. רקע כללי
ב. ייחודו של בית הספר הקהילתי
ג. הגדרתו של בית הספר הקהילתי
ד. הקשיים של בית הספר הקהילתי ושלבים בהתפתחותו
ה. הנחיות להפעלה
ו. היעדים של בית הספר הקהילתי
טבלה של חלוקת התפקידים במועצת החינוך
ז. ההישגים החינוכיים שהושגו בבתי הספר הקהילתיים
ח. פעולות שבוצעו בבתי הספר הקהילתיים
טבלה לפעילויות בשעות הפנאי
ט. הצעות לתוכנית עבודה בבית הספר הקהילתי
חלק III תרומתו של החינוך הגופני לקהילה ולבית הספר הקהילתי
א. תרומת החינוך הגופני לקהילה
ב. הצעות לפעילות ספורטיבית בבית הספר הקהילתי
ב.1 פעולות מחוץ לבית הספר
ב.2 פעולות במסגרת בית - הספר
ג. תיכנון יום נופש בטבע

דברי סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הקהילה היא יישות חברתית וגיאוגרפית מורכבת שלא קל להגדירה.
הילרי, בספרו (1955), מציין 94 הגדרות שונות למושג הקהילה.
גולדברג, טוען (1991, עמ' 153) שקיימות תפיסות שונות ומגוונות ואין הגדרה אחת המקובלת על כולם.
יש הטוענים שמושג הקהילה הוא מופשט ומשתנה. ויש הטוענים שהקהילה הם ההורים (שם; עמ' 155).

מקורות:

הצוות המוביל יצא לשטח חודש לפני המועד שנקבע, כדי לקבוע את מקום הנופש, את גבולותיו והמקומות להקמת מתקני הפעילות. בשבוע הנופש יצא הצוות המוביל בשנית עם עוזרים נוספים מבין ההורים והתלמידים במטרה להקים את מתקני הפעילות.
תפקיד הצוות המוביל
לסמן את גבולות שטח הנופש בצורה ברורה בסיד לבן.
להתקין את הפעילויות השונות בשטח שתהיינה מוכנות מראש ליום הנופש.
לתכנן סדר יום לפי לוח זמנים מדויק.
לדאוג שכל מחנכת כיתה תחלק את ילדי כיתתה לארבע קבוצות בנות 10 ילדים בכל קבוצה.
להכין דפי הוראות ברורים על הפעילויות השונות.
להכין חוקי הוראות על התנהגות נאותה וכללי זהירות ביום הנופש.
להכין הוראות ברורות למשחק "כיבוש דגלים".
למנות מורה או הורה לכל קבוצה שיהיה אחראי על הקבוצה בעת הפעילות ולדאוג להעבירה לפעילות הבאה.
להכין גיליונות בריסטול ועליהן טבלאות לרישום תוצאות התחרויות וסיכומן, להכין שירונים לשירה בציבור וקסטה לריקודי עם.
למנות שלושה הורים שירשמו את התוצאות בטבלאות ולדאוג לסכמם.
לחלק תפקידים בין ההורים, המורים והמתנדבים מהקהילה תוך כדי ניצול מירבי של השתתפותם ועזרתם ביום הנופש.
להכין מפקד סיום (שיכלול: דברי סיכום והערכה על יום הנופש, קריאת התוצאות הסופיות וציון הקבוצה המנצחת).
להעניק פרס לקבוצה המנצחת.
לציין את שעת הפירוק וההתארגנות חזרה הביתה.
הפעילויות ביום הנופש
פעילות אתגרית
א.
טיפוס על חבל
1.
הליכת זיקית
2.
הליכת שווי משקל.
3.
פעילות מתונה
ב.
קליעה למטרה (לתוך דלי)
1.
מילוי בקבוק מים מדלי בספל
2.
משחקי ספורט
ג.
"כיבוש דגלים"
1.
פעילות סבילה
ד.
ארוחת צהרים
1.
מנוחה
2.
שירה בציבור (חלוקת שירונים)
3.
ריקודי עם (בלווי מוסיקה בטייפ)
4.
הכנת השטח לפעילויות הבאות:
הצוות המוביל יצא לשטח יומיים שלושה לפני המועד שנקבע ויסמן בסיד לבן את גבולות שטח הפעילות.
הצוות המוביל יכין את המתקנים הבאים:
טיפוס על חבל - קשירת חבל עבה על ענף חזק ויציב בגובה של 4-3 מטר.
הליכת זיקית - קשירת חבל עבה על שני גזעי עצים במרחק של 6 מטר זה מזה ובגובה של 4-3 מטר.
הליכת שווי משקל - הליכה על גזע עץ כרות המונח על הקרקע במידה ולא ימצא גזע עץ בשטח, ניתן להביא ספסל שבדי מבית הספר.
קליעה למטרה - הכנת 4 דליים וערמת אבנים בגודל אחיד פחות או יותר. כל ילד זורק ממרחק אחיד 3 אבנים. הניקוד ינתן לפי מספר האבנים שהקבוצה הצליחה להכניס לדלי. (ניתן להמיר את האבנים בכדורי טניס).
מילוי בקבוקי מים - הכנת 4 דליי מים, 4 בקבוקי פלסטיק ו- 4 ספלים. מילוי רב יותר של בקבוקי מים לזמן נתון יזכה את הקבוצה בניקוד.
כיבוש דגלים - סימון הגבולות למשחק בסיד לבן. סימון קו מפריד בין שני המחנות בנית שני גלי אבנים קטנים בכל מחנה להנפת הדגל של כל קבוצה. הכנת שני דגלים וסימון המקום לשבויים.
סדר היום
חלוקת הילדים לקבוצות. ציון מקומו של הצוות המוביל למטרת בקשות, בירורים ותלונות.
900-800
מתן הסבר לקבוצות על חוקי התנהגות בשטח ועל ביצוע הפעילויות השונות.
930-900
ביצוע הפעילויות, תוך סבב מפעילות לפעילות לפי שריקה שתינתן על ידי המורה לחינוך גופני.
1300-930
ארוחת צהרים ומנוחה קלה.
1430-1300
שירה בציבור (לפני שירונים) וריקודי עם.
1530-1430
מפקד סיום, דברי סיכום של מנהל בית הספר קריאת התוצאות הסופיות ומתן פרס לקבוצה המנצחת על ידי המורה לחינוך גופני.
1640-1530
פירוק הציוד והתארגנות לנסיעה.
1700-1630
נסיעה מהנופש הביתה.
1700
חוקי התנהגות ובטיחות בנופש
זכור ושמור על ההוראות והחוקים
אבנים בשטח לא נועדו לזרוק אחד על השני.
פרץ ריב בינך לבין חברך - פנה לראש קבוצתך.
שמור על חוקי המשחק, כפי שנמסרו לך מפי ראש קבוצתך.
אם נתפסת במשחק, או נכשלת בביצוע הפעילות, קבל זאת בהבנה, כי "ספורט הוא רק
ספורט"
הקפד לשתות מים בסוף כל ביצוע.
היה סלחן ונהג בתבונה ובהבנה כלפי חבריך.
אם ברצונך לעבור מקבוצתך לקבוצה אחרת, פנה לראש קבוצתך לקבל את הסכמתו. אין לעבור מקבוצה לקבוצה ללא אישור.
ברצונך ללכת לשירותים יידע את ראש קבוצתך שלא ידאג על היעדרותך.
היה סובלני וסלחן לחבריך, נהג באדיבות והימנע מאלימות.
נהג כראוי ותהנה מיום הספורט בנופש
הערה: ניסיתי למצות את מירב האפשרויות הספורטיביות שניתן ליישמן במסגרת "תרומת החינוך הגופני לקהילה ולבית הספר הקהילתי".
דברי סיכום
רעיון "בית הספר הקהילתי" אצל מורים, הורים, ילדים ותושבים התקבל בעמדה חיובית והווה בסיס נאות לפעילויות קהילתיות ובית ספריות. נוכחו לדעת שרוב המשתתפים בפעולות השונות בבתי הספר היה שבע רצון מהקשר שנוצר עם בית הספר ועם שכבות רחבות באוכלוסיית הקהילה. הרפז, (1982, עמ' 59)
בית הספר הקהילתי אינו מטרה בפני עצמה, אלא משמש אמצעי להשגת מערכת חינוכית טובה יותר, בהתאם לתנאי המקום והחברה הפועלת במסגרתו. פרידמן (1986, עמ' 39)
בתי הספר "הפתוחים" מעודדים את ההורים להשתתף בעבודה החינוכית החברתית והתרבותית של ילדיהם. דלת "סגורה" מביאה לניתוק המוסד החינוכי מן הקהילה. מצב זה עלול לגרום שבית הספר יחטיא את מטרותיו החינוכיות העיקריות.
יש מקום להרחיב את הפעילויות על מנת להקיף אוכלוסייה נוספת ומאידך יש לתת דרכי פיצוי ושעות תקן לעבודת המורים. יש להוסיף גורמים טכניים, מקצועיים, משאבים וסיוע בכלים ודרכי עבודה ממשיות לביצוע יעיל יותר של הרעיון ויישומו.
יש לקיים שיתוף פעולה מקסימלי בין בית הספר, ההורים והקהילה בכל הקשור בענף הספורט ולנצל את תרומתו החשובה במירב הפוטנציאל במטרה לפתח את מעורבות הקהילה, לחזק את הקשר החינוכי, חברתי ותרבותי ביניהם ולנצל את תרומתו של החינוך הגופני לרמת הקהילתיות של בית הספר.
יש להכיר בחשיבות ההדרכה והשתלמויות שיטתיות למורים ולצוות עובדי המועצות הציבוריות שליד בית הספר. יש לקיים קורסים ללומדי חינוך בעבודה קהילתית. יש לקיים סמינרים וימי עיון לבתי ספר נוספים כדי להרחיב את מספר בתי הספר שיצטרפו לפרוייקט. יש להרחיב את שיתוף הפעולה בין בית הספר, המתנ"סים, משרד החינוך והתרבות
והסתדרות המורים. שיתוף פעולה בין המערכות יביא לחיסכון ויעילות יתר. הרפז (1982, עמ' 60)
יש לקוות שתהליך שיתוף הקהילה בחיי בית הספר יגבר ויעמיק . אין להסתפק עוד בפעילות חד פעמית או במפגשים בודדים, יש לשאוף שהקהילות תהיינה מעורבות יותר בקביעת תוכניות, בארגון, בבחירת מוסדות בהישתתפות מירבית בפעולות השונות ובתהליך החינוכי של ילדיהם לאורך כל השנה. כדי שישפיעו לחיוב עתיד החברה.
לפי מסקנותיה של ד"ר ירדנה הרפז, יש עדיין מרחק בין הרצון והשאיפה בין המצוי והרצוי להגשמת הפרוייקט ולבין דרכי ביצוע מוגדרים (שם: עמ' 61)
יש לקוות שלמידת הלקחים וגיבוש המסקנות ירחיבו את "החינוך הקהילתי" במוסדות החינוך ומבין 350 בתי - ספר קהילתיים הקיימים בישראל יצטרפו וייתפתחו בתי ספר קהילתיים נוספים רבים בארץ.
ביבליוגרפיה
גולדברג, ד. (1991) בית הספר הקהילתי תל - אביב, שורשים.

הרפז י. (1982) בית הספר הקהילתי התפתחותו של רעיון, ירושלים, ג'וינט ישראל.
הרפז י. שילד גילי, פרוינד טל. (תשנ"ז) בתי ספר קהילתיים: מהערכה ליישום, ירושלים, משרד החינוך התרבות והספורט.
נוי, ב. (תשמ"ד) שיתוף הורים בעבודה חינוכית בבית הספר ירושלים, בית הספר לעובדי הוראה בכירה.
פרידמן, י. (1986) בית ספר בית הורים והקהילה, ירושלים, מכון סאלד.
תל, (1994), חינוך לתרבות הפנאי, המינהל הפדגוגי האגף לתוכניות לימודים, ירושלים, משרד החינוך התרבות והספורט.
1
מועצת החינוך
גיזבר
ה ה נ ה ל ה
מזכירה
ועדת פירסום ושווק של עתון ביה"ס
יו"ר ועד ההורים
ועדת ביטחון ובטיחות
ועדת תרבות
אירועים וספורט
טיולים
חינוך וחינוך משלים
קישוט ביה"ס
סגן ועד ההורים
פרויקטים מיוחדים
מועצה
ועדת ביקורת
הנהלה
גיזבר
מזכיר
ועדת חינוך
ועדת תרבות ואירועים
ועדת ערבות הדדית
ועדת אירגון ותיאום
ועדת כספים
ועדת הסברה ויחסי ציבור
לשון הבעה בע"פ הבעה בכתב
חשבון
יצירה
מלאכה
טיולים
סיורים
בידור בבית טלוויזיה רדיו, מחשבים קריאת ספרים
אוספים
גידול בע"ח בבית
טבע, ניסוי, חקירה
ספורט ומשחקים בחוץ
דרמה פינות בנייה פינות משחק
ביקורים בתיאטרון, קונצרט מוזיאון, קולנוע
בידור מחוץ לבית, קונצרט, קולנוע, הצגה, מוזיאון, ספרייה
ספורט נופש ובידור
משחקי ילדים
שירים וסיפורים
תצפיות פגישות
שעות פנאי שלנו

תגים:

התעמלות · ספורט · קהילה · נופש · פנאי · פעילויות · חינוכיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "החינוך הגופני ותרומתו לקהילה ולבית הספר הקהילתי", סמינריון אודות "החינוך הגופני ותרומתו לקהילה ולבית הספר הקהילתי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.