היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 10
עבודה מס' 41452
ראשי הגולה, האמוראים תפקידי ראשי הגולה, הקשר עם השלטון, הקשר עם חכמי התלמוד בבבל וחכמי א"י והשתקפות מעמדם באגדה.
6,368 מילים (כ-19.5 עמ'), 17 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61968
תאור ההנהגה העליונה של יהודי בבל בדמות ראשות הגולה בימי המשנה והתלמוד.
3,564 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 40984
רקע, לקראת ממשלה גולה והקמתה, מאבקיו של בנש בלונדון והיחסים עם ברה"מ.
4,538 מילים (כ-14 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65617
מערכת היחסים בין חכמי בבל לראשי הגולה וכיצד התייחסו חכמי בבל להנהגה.
5,718 מילים (כ-17.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 41069
רקע, תקנות הרגמ"ה, יוקרתו בקרב יהדות אירופה, האופוזיציה לפסיקת הרגמ"ה ומעמד האישה בתקופתו.
7,764 מילים (כ-24 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 31266
סקירת הגישות השונות כלפי ההיסטוריוגרפיה היהודית וניתוח הכרוניקה.
2,410 מילים (כ-7.5 עמ'), 11 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 63934
הפעילות החינוכית והציונית של הקק"ל בארץ ובגולה וחשיבותה לעם היהודי + מערך שיעור.
3,329 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 40291
הגדרה, יחסה של הדת לגלות, מאפייני הגלות והסיבה ליחודו הלאומי של ישראל בגולה.
4,641 מילים (כ-14.5 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 40973
היווצרות התנועה בגולה, השומר הצעיר בא"י בשנים 1919-1926 והשינוי באידיאולוגיה של התנועה.
5,028 מילים (כ-15.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 10