היישום אינו מחובר לאינטרנט

תקנותיו של רבי למען חיזוק הישוב ביהודי בא"י

עבודה מס' 010201

מחיר: 203.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תקנותיו של רבן שמעון בן גמליאל למען חיזוק הישוב היהודי בארץ ישראל.

5,376 מילים ,14 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

מטרת העבודה היא לעסוק בתקנותיו של רבי למען חיזוק הישוב היהודי בא"י, שמצבו היה בכי רע לאחר מרד בר - כוכבא.
מטבע הדברים יובאו תקנות הקשורות במקומות מסוימים, בעיקר בישובי הספר, על מנת לעזור לישוב מבחינה חברתית וכלכלית, תוך תקווה כי בשל כך הוא יתרחב ויתחזק.

עיקר תקנותיו של רבי, כפי שנראה להלן היה להביא לידי נורמליזציה של המצב הכלכלי והמצב החברתי, תוך התחשבות במצב הקשה ששרר.
הרומאים הפקיעו את אדמות היהודים ועשו בהם כרצונם וכך נתערער בארץ הבטחון ברכוש הפרטי. כמנהג הרומאים האדמות נמסרו לחיילים משוחררים (הונהג ע"י הקיסר אוגוסטוס). מעשים אלו גרמו לחוסר יציבות כלכלית.
המיסים שהוטלו עליהם על ידי הרומאים היו דרקוניים. מעדויות הקיימות בידנו יש לשער שהיהודים חכרו אדמות מהרומאים, וכך היה מצבו של האיכר היהודי קשה ביותר. הוסף על כך את החובות של האיכר כיהודי (מעשרות ותרומות) הרי שכמעט לא ניתן היה להתקיים .
למרות כל זאת לא ניתן לומר כי המצב היה קשה מנשוא. הרומאים פיתחו רשת כבישים ובנייני ציבור שבעקיפין נהנו מכך גם היהודים. ראויים במיוחד לציון רשתות הובלת המים שמהם נהנו היהודים. בתקופת נשיאותו של רבי חל שיפור ביחס השלטון הרומאי שנעשה יותר סובלני ליהודים. גזירות אדריאנוס בוטלו, הממשל ראה בנשיאות כרשות מרכזית, ניתן חופש דתי וחופש פולחן, חופש שיפוט עצמי. ידועים קשריו הטובים של רבי עם אנטונינוס.
לאור האמור לעיל אישיות כמו רבי היתה נחוצה באותו דור. רבי, כריזמט בזכות עצמו יכל להנהיג את הישוב ביד רמה ולארגן את כולם בקהילה אחת לפי הכלל "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק".

ראשי פרקים:
1. מבוא.
א. מטרת העבודה
ב. דמותו של רבי
2. רבי ותחומי הארץ לעניין מצוות התלויות בה.
3. היתר שביעית.
4. דין סיקריקון.
5. יחסו של רבי לתעניות.
6. הרחבת תקנת השבים.
7. טומאה וטהרה.
8. סיכום העבודה.
9. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

התייחסותו של רבי לתחומי ארץ ישראל
רבי מוזכר בהרבה מקומות במקרים בהם מצויות התחייבויות לשטחים לפי מעמדם ההלכתי. רבי הגדיר את מעמדם של מקומות שונים בענייני טומאה וטהרה, חיוב המצוות תלויות בארץ או פטור מהם, המקומות העיקריים הם עיירות נידחות, הערים המעורבות (הפוליס ההלניסטיות הגדולות שבהן ישבו היהודים, ועוד מקומות שאינם קשורות לעניינו. הפתרון שרבי הנהיג לנקוט בו הוא שאותו מקום נחשב לארץ ישראל חוץ מהצורך לקיים מצוות התלויות בארץ.
מהגמרא נלמד:"רבי התיר את בית שאן, רבי התיר קיסרון, רבי התיר בית גוברין, רבי התיר כפר צמח"* .
---------------------------------------------------------------------------------
* ירושלמי, דמאי, פ"ב עב.

מקורות:

אופנהיימר א., "שיקום הישוב היהודי בגליל", בתוך ברס צבי ואחרים, ארץ ישראל מחורבן הבית השני ועד כיבוש המוסלמים, ירושלים, תשמ"ב.
אורנשטיין אברהם, הנשיאות בישראל, ת"א, תשט"ז.
אבי יונה מיכאל, בימי רומי וביזנטיון, ירושלים, תש"ל.
אלון גדליה,תולדות היהודים בזמן המשנה והתלמוד, תל אביב, תשי"ד.
בכר בנימין זאב, אגדות התנאים, ברלין תרפ"ב.
גרץ צ., דברי ימי ישראל, ירושלים, 1955.
לוין, "תקופתו של רבי יהודה הנשיא". ירושלים, 1970.
ליברמן ש., "תלמודה של קיסרין", תרביץ, תרצ"ט.
מרגליות מרדכי (עורך), אנציקלופדיה לחכמי התלמוד, ירושלים, תש"ם.
.ספראי ז., פרקי גליל, מעלות, 1991.
ספראי ש., תולדות עם ישראל, ת"א, תשכ"ט, א'.
ספראי זאב, הקהילה היהודית בא"י בתקופת המשנה והתלמוד, ירושלים, תשמ"ו.
ספראי שמואל, מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני ובימי המשנה, ירושלים, תשנ"ה.
קליין ש., ארץ יהודה, תל-אביב, תרצ"ט.

תגים:

הישוב היהודי · נשיאות · ביזנטיון · רומי · המשנה והתלמוד

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תקנותיו של רבי למען חיזוק הישוב ביהודי בא"י", סמינריון אודות "תקנותיו של רבי למען חיזוק הישוב ביהודי בא"י" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.