היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10201
תקנותיו של רבן שמעון בן גמליאל למען חיזוק הישוב היהודי בארץ ישראל.
5,376 מילים (כ-16.5 עמ'), 14 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 69135
סקירה של התפתחות הקהילות הספרדית והאשכנזית.
2,183 מילים (כ-6.5 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 66194
מעמדם הסוציואקונומי והחינוכי של היהודים שעלו מארצות המזרח ביחס ליהודים ממוצא אירופאי או אמריקאי.
7,436 מילים (כ-23 עמ'), 24 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 41485
מאפייני התפתחות הישוב (מיקום במרחב,מדיניות פיתוח והשכונות החדשות), ובדיקה אמפירית של האינטגרציה באוכלוסיה ובחינוך.
4,338 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 158.95 ₪
עבודה מס' 32608
סקירת תולדות הישוב מהקמתו בימי הנסיכים המולדוויים ועד לתקופת הסיפוח של בוקובינה לברה"מ והפלישה הנאצית לאזור.
11,333 מילים (כ-35 עמ'), 13 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 10445
הישוב היהודי בגליל, בית שאן בתקופה הנזכרת ופרוט הפולחנים בה.
2,007 מילים (כ-6 עמ'), 9 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 60901
סקירת הפעילות הבריטית ופעילות הישוב בנוגע למעפילים במטרה להראות כי למרות הסבל שהיה נחלתם של המעפילים מגורשי קפריסין, הרי שעצם הגירוש לא סייע לבריטים במטרתם לדיכוי המרי.
6,180 מילים (כ-19 עמ'), 17 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61611
השפעתו של המרד הערבי על הישוב היהודי בתחומי ההתיישבות, הצבא והכלכלה.
11,049 מילים (כ-34 עמ'), 32 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62087
בחינת מעמד המורה החל מתקופת הישוב ועד לשנות התשעים.
7,491 מילים (כ-23 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100