היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 41211
תהליכי הסתגלות-עבודה, דיור, פעילות פנאי וקליטת ילדים ושביעות רצון העולים
10,235 מילים (כ-31.5 עמ'), 24 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 61992
תיאוריות מתחום הפסיכולוגיה החברתית הנוגעות למושגים "סטריאוטיפים", "עמדות" ו"דעות קדומות".
5,916 מילים (כ-18 עמ'), 48 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65133
האם במשך הזמן מעמדם התעסוקתי ושכרם של העולים השתפר, והאם הפרש השכר בין הותיקים לעולים הצטמצם.
7,394 מילים (כ-23 עמ'), 26 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64588
כיצד מתמודדים הסטודנטים העולים עם לימודים אקדמים בארבעת מישורים: שפה, העולים הבודדים, שרות צבאי וקשיים פיננסים.
3,604 מילים (כ-11 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64308
מבטם של הוותיקים על העולים מבחינת דעות קדומות, סטריאוטיפים והתיאוריות הקשורות בכך.
3,441 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67962
סקירה תיאורטית של תהליכי הגירה והשפעות של בני נוער עולים מברית המועצות לשעבר.
4,383 מילים (כ-13.5 עמ'), 15 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 66339
מהן השפעותיהן של פרסומות בעלות גוון ישראלי\מערבי על דעותיו של הצרכן העולה החדש.
4,830 מילים (כ-15 עמ'), 38 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66150
בחינת מנהגי הקבורה בקרב העולים מברית המועצות
4,908 מילים (כ-15 עמ'), 20 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61432
בעיית ההגירה הקשה של יוצאי אתיופיה וקשיי קליטתם של עולים אלו במסגרת הצהלית המובילה לעתים להתנהגות אובדנית.
13,099 מילים (כ-40.5 עמ'), 40 מקורות, 350.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100