היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 34
עבודה מס' 69570
תיאור פונקציית הדרכה ופייתוח, שיטות ההדרכה, אמצעי ההדרכה והצרכים האישיים של העובדים בארגון ע"פ מאסלו.
1,833 מילים (כ-5.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66821
מטרות ההדרכה, את מי מדריכים ומתי, השיקולים הנוגעים להדרכה, כיצד מתבצע תהליך ההדרכה לשלביו השונים וטכניקות הדרכה מקובלות.
1,525 מילים (כ-4.5 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 50675
בחינת תוכניות הדרכה לכיתות ביה"ס היסודי משלושת העשורים.
6,574 מילים (כ-20 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 66705
הקשר בין שביעות רצון מהדרכה לבין תפיסת איכות השרות שניתנת ע"י דיילים השכרת רכב בחברת אלדן.
17,569 מילים (כ-54 עמ'), 66 מקורות, 713.95 ₪
עבודה מס' 66706
הצעה למחקר בנושא הקשר בין הדרכת עובדים לבין איכות השירות הניתן בסוכנות הנסיעות איסתא.
6,840 מילים (כ-21 עמ'), 30 מקורות, 392.95 ₪
עבודה מס' 65612
בדיקת הקשרים בין ההדרכה בארגון לבין שביעות רצון התנהגויות נסיגה של העובדים.
10,996 מילים (כ-34 עמ'), 57 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61473
הקשר בין הדרכת עובדים (איכות והיקף), לחץ לבין שביעות רצון בעבודה בקרב עובדי החטיבה העסקית בארגון פיננסי.
13,724 מילים (כ-42 עמ'), 67 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 65260
ההגדרות לאוריינות מידע, התיאוריות השונות המסבירות למידה, ורכיבים שונים אותם יש לקחת בחשבון בבניית תוכנית הדרכה.
1,785 מילים (כ-5.5 עמ'), 9 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 20329
הצגת תקציב ההדרכה של רשות הדואר וצורת גיוס העובדים לעתודה ניהולית, סקירת עקרונות הגיוס, ניתוח התקציב הכללי ועוד.
2,859 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 34