היישום אינו מחובר לאינטרנט

הדרכת עובדים (איכות והיקף), לחץ לבין שביעות רצון בעבודה

עבודה מס' 061473

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין הדרכת עובדים (איכות והיקף), לחץ לבין שביעות רצון בעבודה בקרב עובדי החטיבה העסקית בארגון פיננסי.

13,724 מילים ,67 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין תפיסת ההדרכה (היקף ואיכות) לבין רמת הלחץ ושביעות הרצון של העובדים בחטיבה העסקית של בנק מסחרי גדול בארץ. בסקר שנערך מטעם הנהלת הארגון נמצא כי החטיבה אינה עומדת ביעדי הארגון וקיים ביצוע חלקי של משימות.
המחקר הנו מתחום ההתנהגות הארגונית ובוחן את הקשרים הישירים בין תפיסת ההדרכה לבין לחץ, ובין תפיסת ההדרכה לבין שביעות רצון ובין לחץ לשביעות רצון.

במחקר השתתפו 100 עובדים מהחטיבה העסקית המיוחסת לה תופעות של אי עמידה ביעדים וביצוע חלקי של משימות. נתוני המחקר נאספו באמצעות שאלונים לדווח עצמי, בשיטת סקר דואר.
השערות המחקר נבדקו באמצעות מתאם פירסון ומבחן T-test.
במחקר הנוכחי, הבחירה בסקר מסוג הפצת השאלון באופן ידני, שנבעה ממספר שיקולים- נגישות החוקרת לארגון מאפשרת מגע אישי עם העובדים ומכוון שכל העובדים נמצאים בחטיבה אחת, נוחיות הקרבה הפיזית והאישית.

בהתאם למשוער מצביעים ממצאי המחקר על קשר שלילי בין תפיסת ההדרכה לבין לחץ, כך שככל שתפיסת ההדרכה גבוהה יותר קיימת רמת לחץ נמוכה אצל העובדים. בנוסף נמצא קשר חיובי בין תפיסת ההדרכה לבין שביעות רצון מעבודה, כך שככל שתפיסת ההדרכה גבוהה כך קיימת שביעות רצון גבוהה של העובדים מעבודתם. כמו כן, נמצא קשר שלילי בין רמת הלחץ לבין רמת שביעות הרצון , כך שככל שרמת הלחץ גבוהה רמת שביעות הרצון מעבודה יורדת.
כמו כן, מצביעים הממצאים על היקף הדרכה נמוך, על עמימות תפקידית גבוהה ושביעות רצון נמוכה מהתפקיד אצל העובדים.

המחקר מציג המלצות ופתרונות בכדי לפתור את הבעיות שהועלו בבעיה העסקית.
המלצות והצעות למחקרים עתידיים נדונים בפרק סיכום מסקנות והמלצות.

תוכן עניינים:
פרק 1 - מבוא
פרק 2 - סקירת ספרות
פרק 3 - שיטת המחקר
פרק 4 - ממצאים
פרק 5 - דיון
פרק 6 - סיכום מסקנות והמלצות

מקורות:

אוליבר ,ע .(1995). סגנונות הדרכה וסוגי מדריכים. סטטוס, אפריל, 23-25 .
אורן ,מ. אנטמן, ש. (1999) סגנונות הדרכה של מדריכים מתחילים . הוצאת "בורסי", תל- אביב.
אורנר,א (1993). משאבי אנוש- מדריך לניהול כוח אדם. הוצאת "אח" בע"מ, קרית ביאליק.
אמיצי ,ר. (1995). על ההון האינטלקטואלי בארגון- כיצד מפתחים , כיצד מודדים, סטטוס ירחון לחשיבה ניהולית , מרץ, 1-4.
אררה, א. ולזר, א (1999) תפקיד ראש צוות- מדריך במחלקות לשירותים חברתיים, חיפה: הספריה המרכזית לעבודה סוציאלית שליד ליגת נשים ישראל.
באך, מ. (2000) הקשרים שבין תפיסות רמות שכר וקבוצות השוואה לבין שביעות רצון מרמת השכר. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך בחוג ללימודי עבודה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת ת"א.
ביילי מ. ( 1998) , אקלים ארגוני , תל אביב , הוצאת סער.
בן יהודה, א (1992) תפקידיה ותחומי פעילותה של מערכת ההדרכה בארגון, משאבי אנוש, 53, 2-5.
בר חיים ,א.(1998). ניהול משאבי אנוש, האוניברסיטה הפתוחה.
בר לביא, נ., (1998), גורמי הצלחה בעבודת צוות, ניהול: ביטאון המנהלים בישראל, 120 ע"מ 49-53.
ברוקס ז.ג (2001) לקראת הוראה קונסטרוקטיבית בחיפוש אחר הבנה, הוצאת מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה והאגף לתוכניות לימודים במשרד החינוך, ישראל.
ברקול ,י (1999) השפעת הדרכה בתקשורת על לחץ ועקה של טלפניות, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א.
גבעולי ,ש.(1993) הבדלים בין סוגי מדריכם וסגנונות הדרכה אצל עובדים סוציאלים. דוח מחקר,544-600 אוניברסיטת ת"א.
גולדשטיין ,י (1999)הקשר בין גורמי לחץ ושביעות רצון עובדים ביחידות מחקר אווירי , עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה.
גנדלמן ר, שמיר א, (2000) הקשר בין ציפיות העובד מהדרכה לבין הישגיו המקצועיים, אוניברסיטת ת"א, דוח מחקר,657-711 .
וולף ב. (1998) תכנון משאבי אנוש, ירושלים, עתרת הוצאה לאור.
טיישמן ,ש; פרקינס, ד; ג'יי, א (2001) הכתה החושבת, הוצאת מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה והאגף לתוכניות לימודים במשרד החינוך, ישראל.
יגיל, ד, (1997), אסרטיביות, לחץ בעבודה ועמדות כלפי תפקיד בקרב מורות, עיון ומחקר בהכשרת מורים 4, עמ' 65-76.
כהן ב. (2001) פיתוח משאבי אנוש בהדרכה. צ'ריקובר , ת"א.
לב ר. (1998) הדרכה , החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת ת"א.
מאירסון ל, ביגר מ (2000) הדרכה ככלי להנעת עובדים, אוניברסיטת ת"א , דוח מחקר ,544-590.
נדלר, א (1996) השפעת ההדרכה על תפוקת עובדים זמניים, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך למדעי הניהול, בחוג להתנהגות ארגונית, אוניברסיטת ת"א.
נוימן , ד. (2000) הקשר בין הדרכת עובדים סוציאליים לבין אפקטיביות עבודתם, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך , החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת ת"א.
עציון , ד. (1994)שחיקה בתפקידי ניהול- גורמים והשלכות, דו"ח מחקר 983-988, אוניברסיטת ת"א.
עציון , ד. (1996). שחיקה אנושית - תיאוריה ומחקר על פרשת דרכים. ידיעון מס' 25 של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
פוירשטיין , ר; שור , י ( 2001) התהליך כתוכן של החינוך, חינוך בחשיבה, 11, עמ' 42-52.
פינס - מלאך, א. (1994). שחיקה נפשית - מהותה ודרכי התמודדות עימה, ת"א הוצאת סער.
פלגי , מ. (1990). תוצאות פסיכולוגיות של הניהול העצמי בתעשייה קיבוצית, המכון לחקר הקיבוץ , אוניברסיטת חיפה.
פרוילינגר, ב ושירום, א. (1994) עומס יתר, עושר עיסוקי ושחיקה: השוואה בין מנהלים ועובדים מן השורה. אדם ועבודה, 4, הוצאת א.י.ל.ת. (איגוד ישראלי ליעוץ תעסוקתי). עמ' 8-29.
פריד, י. (1994) קשרים בין לחצים בתפקיד לבין שביעות רצון- התנייתם ע"י עושר העיסוק, הצורך בגידול והתפתחות ותמיכת אחרים. עבודת גמר לתואר מוסמך במדעי החברה, החוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת ת"א.
פרקינס ד. (2001) הטכנולוגיה פוגשת בקונסטרוקטיביזם : האם ישתדכו זו לזה?, חינוך בחשיבה ,11, עמ' 36-41.
צינר י. (1990) הערכת תפקוד עובדים, יחסי עבודה, דיווחי האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה, עמ' 44-68.
קופר , ס' (1996) שחיקת עובדים בארגוני שירות לקוחות, סטטוס ,122, 15-20.
קדיש א. (2000) שיפור אפקטיביות של תוכנית הדרכה באמצעות אסטרטגיות להנעת עובדים תגמולם ויישום ההדרכה, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א.
קינן, ג. (1997). מצבי לחץ - דרכי התמודדות וטיפול. פרולוג מוציאים לאור, ראש העין.
קנר ש. (1994) , ניהול משאבי אנוש, הוצאת נר , קריית אונו.
רוזנר מ . (1999) ארגון במשבר - שביעות רצון עובדים, הוצאת עתיד,ת"א.
רשינסקי, ש. (1990) קשרים בין לחצים בתפקיד, תמיכה, אי שביעות רצון והתנייתם בסוגי תפקיד. עבודת גמר M.A, אוניברסיטת ת"א.
שירום א. (1994) שחיקת מורים במערכת החינוך: סקירת ספרות והצעה להתמודדות מערכתית. דוח מחקר 94/4, המכון למחקר עסקים בישראל, אוניברסיטת ת"א.
Allen, N & Meyer , J.P ,(1997) stress and Work satisfaction. Journal of Occupational Psychology.63, 1-18.
Braien , E (1991) Training Apparatus, Journal of Vocational Behavior . 38, 302-317.
Bucly ,G (1988) Training Models. American Journal of Sociology. 201, 32-42.
Cox, T., & Mackay, C. (1991).A Transactional Approach to Occupational Stress. (91-113) New York: Wiley
Deci, D.V.(1992) .Work climate. vol .50, 287 - 314
5Dulman G.F (1994) "The impact of extra work" , Academy of management review. 7. 131-142.
Fisher, S. (1996). Stress and Strategy. Hillsdale (N.J.): Lawrence Erlbaum
Fox D, (2001)How much us the training worth? Training & Development .February,42-47.
Goldstein, L (1997) Evaluating Training programs, Training & Development .22.
Greenhaus, J.H., & Bentell, N.J., (1995). Sources and Conflict Between Work and family Role. Academy of Management Review, 10(1), pp. 89-102
Herzberg et al (1995) workers satisfaction, New York : McGraw - Hill
Hilgrad, k.& Atikson , C. (1999). "Staff burnout". Journal of Social Issues, 30, 159-164.
Hobfoll ,S (1993) stress and burnout in workplace and employees production effects. Handbook of organization behavior. New York: Marcel Dekker, (pp 41-61).
House, J (2001) Work stress and Work satisfaction. Addision Weslley.
Kahn, R.L., Wolf, D.M., Quinn, R.P., Snoek, J.D., & Rosenthal, R.A., (1994) Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity. New York: Wiley
Kolman, D. (1994). Woman Burnout. NY: Anchor Press / Doubleday
Lazarus, R.S., (1996) Stress Related Transactions Between Person and Environment. In L.A, Perspectives on Interaction Psychology. New York: Plenum Press, pp. 287-327
Maslow, A.H. (1954) Motivation and Personality, New-York: Harper and Row
McGrath, E.J., (1976) Stress and Behavior in Organizations, HandBook of Industrial and Organizational Psychology. New York: Wiley & Sons, pp. 1351-1387..
Miller, S. (1993). The Devlopment to Experiment Stress. Sensitive Test Fur Predicting Performance in Military Tasks. P. R. E. Tech Report 1079 Washington d.c. Psychological Research Associates
Parry, A (1995) Measuring Training , Training & Development, May 72-77.
Porter L.(1993) The Sociology of Organiztion: Crisis or Continuum? London, Macmon
Riley, A. W. & Zacarro, S. V. (1991). Occupational Stress and Organizational Effectiveness. New York: Greenwood Press Inc.
Selye, H., (1976). Stress in Health and Disease, Boston: Butterworth
Shirom, A., (1992). What is Organizational Stress? A facet Analysis Conceptualization. Journal of Occupational Behavior, 3, 21-37.
Smith ,P.C& Malcolem D.& Postman .N & Gildan K (1996) The measurement of satisfaction in work and retirement. Rand, Chicago.
Tziner A.E (1994) "Work satisfaction and absenteeism among social workers ". Work and occupations , 11 p. 461-470
West, J (1992) The Assessment of training, Personal Management, May, 39, 88-93.

תגים:

ארגון · בנק · הדרכה · לחץ · עבודה · עובדים · פיננסי · רצון · שביעות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הדרכת עובדים (איכות והיקף), לחץ לבין שביעות רצון בעבודה", סמינריון אודות "הדרכת עובדים (איכות והיקף), לחץ לבין שביעות רצון בעבודה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.