היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70369
ניתוח המשבר וקבלת ההחלטות.
6,437 מילים (כ-20 עמ'), 13 מקורות, 104.95 ₪
עבודה מס' 67129
תיאור התפתחות משבר הסאב פריים בארה"ב כולל הסבר לתהליך האיגוח, תיאור המוצרים הפיננסיים השונים, הפעילות של הבנקים המרכזיים בעולם להתמודדות עם המשבר ומודל אמידת השפעת המשבר.
6,899 מילים (כ-21 עמ'), 24 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50945
דיון במושג משבר מטבע תוך סקירה היסטורית של משברי מטבע בעולם, מודלים שונים של משברים ובחינת המשק הישראלי.
12,286 מילים (כ-38 עמ'), 11 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 50219
רקע היסטורי, תיאור משתתפי המשבר-קובה ברה"מ וארה"ב, תיאור המשבר, ודיון בתהליך קבלת ההחלטות.
4,934 מילים (כ-15 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64731
הקשר וההשפעה של משבר או תפיסת מצב כמשברי על אופי תהליך קבלת ההחלטות של מדינה.
4,135 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70237
העבודה בוחנת את השפעת השינויים הדמוגרפיים והכלכליים על משבר הפנסיה העולמי במדינות ה- OECD, בדגש על מדינת ישראל, הכוללים את משבר הפנסיה העולמי, הנובע מעלייה בתוחלת החיים, ירידה בילודה ובקצב הצמיחה.
15,707 מילים (כ-48.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 10307
משבר ברלין 1949 תוך התייחסות והשוואה אמפירית למשבר 61. בחינת התיאוריה של ניהול קונפליקטים בין לאומים.
4,771 מילים (כ-14.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65646
ניתוח קבלת החלטות במשבר קוסבו על פי התיאוריה של בריצ'ר
1,498 מילים (כ-4.5 עמ'), 12 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 65599
עמדת הצרכן על חברה/מוצר לאחר משבר בחברה, האם פרסום בחברה שכזו משפיע על עמדת הצרכן.
7,366 מילים (כ-22.5 עמ'), 26 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100