היישום אינו מחובר לאינטרנט

תגובת בית הדין הישראלי לכרסום בזכות לפרטיות בעבודה בעידן הטכנולוגי

עבודה מס' 071218

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: באיזו מידה מגן בית הדין הישראלי על הזכות לפרטיות בעבודה בעידן של התפתחות בטכנולוגיות של אמצעי המעקב והניטור?

15,358 מילים ,46 מקורות ,2021

תקציר העבודה:

הזכות לפרטיות היא זכות יסוד באמנות בינלאומיות רבות, בחוקות דמוקרטיות רבות וגם בחוק יסוד "כבוד האדם וחירותו" בישראל(1). החברה הדמוקרטית מכירה בזכותו של היחיד לפרטיות מתוך תפיסה שזכות זו מאפשרת לאדם להגן על מחשבותיו, רגשותיו, סודותיו הכמוסים, אורח חייו ומעשיו האינטימיים. בנוסף היא מקנה אפשרות לאדם לבחור לאלו חלקים ומקומות במתחם הפרטי הוא נותן גישה לאחרים וכך למעשה לשלוט באופן החשיפה בהיקף ובעיתוי שלה. אובדן הפרטיות נתפס כפגיעה קשה ביכולת של האדם לשמור על זהותו ולגבש יחסים של אהבה קרבה ואמון עם הסובבים אותו וכן לשמור על זהותו הפוליטית והציבורית. אובדן זה נחשב בעבר כמאפיין בולט של חברה טוטליטארית ובלתי אנושית(2).
מקום העבודה נחשב, בעשורים האחרונים בעיקר, עם ההתפתחות הטכנולוגית של אמצעי המעקב והניטור, כמי שמאתגר את הזכות לפרטיות. כיום במקצועות רבים ובייחוד במקצועות הכלכלה והטכנולוגיה קשה להבדיל בין החיים הפרטיים של האדם לבין שעות העבודה שלו. במקומות עבודה רבים בייחוד בתעשיית ההייטק, קיים תהליך הולך וגובר של האחדת הזהות של הארגון עם עובדיו, טשטוש הגבולות בין החיים הפרטיים והמקצועיים והתמזגות של האינטרס האישי והארגוני. אחת התוצאות של תהליך זה היא הלגיטימציה הגוברת לראות בעובדים גורם שיש לצפות בו ולעקוב אחריו(3). שליטה, פיקוח מעקב וניטור עובדים מתבצעים באמצעות כלים כמו מצלמת אבטחה, מחשב אישי, טלפון נייד או רכב צמוד שאותם מספק המעסיק לעובד לצורך ייעול העבודה ומימוש זכותו של המעסיק לשלוט בעסקו, אך משמשים גם למעקב אחרי העובד ועלולים לפגוע בפרטיותו.
מאז ומתמיד יחסי הכוחות במקום העבודה בין המעסיק לעובד נוטים באופן טבעי לטובת המעסיק שכן הוא זה שמחליט אם לקבל את העובד לעבודה, מה יהיה תפקידו של העובד, מה יהיה גובה שכרו, האם יינתן לו קידום/העלאת שכר או לחילופין האם הוא יפוטר. במהלך השנים חוקי העבודה השונים, הסכמי שכר ועבודה אישיים וקיבוציים, ותחרות בין המעסיקים על כישוריהם של העובדים הגבילו את כוחם של המעסיקים ואילצו אותם לשלוט בקניינם תחת סטנדרטים מוסכמים. לכן קיימת ציפייה בקרב העובדים שגם בנושא הכרסום בזכות לפרטיות במקום העבודה ע"י אמצעי מעקב וניטור טכנולוגיים, מערכת החוק ובתי הדין יקבעו סטנדרטים שיקטינו את הפגיעה הזו וישמשו כגורם מאזן אל מול זכותו של המעסיק על קניינו.

בעבודה סמינריונית זו אציג את תגובתו של בין הדין הישראלי לכרסום בזכות לפרטיות בעבודה בעידן הטכנולוגי. ואבחן, באיזו מידה מגן בית הדין הישראלי על הזכות לפרטיות בעבודה בעידן של התפתחות בטכנולוגיות של אמצעי המעקב והניטור?

שיטת המחקר שנבחרה בעבודה זו היא סקירה עיונית של מאמרים ומחקרים אקדמיים וכתבות מעולם העיתונות, שנכתבו ב-20 השנים האחרונות, העוסקים בנושא פרטיות, משפט, עבודה, טכנולוגיה והשילוב בניהם.
פרק 1 - מבוא.
בפרק 2 אציג את הזכות לפרטיות של העובד אל מול זכות הקניין ואינטרס המעסיק לדעת.
בפרק 3 אציג את פוטנציאל הפגיעה בעובד באמצעות אמצעי המעקב והניטור הטכנולוגיים.
בפרק 4 אציג את התייחסות החוק ומערכת בתי הדין לפגיעה בפרטיות העובד.
בפרק 5 אבצע סיכום של העבודה ומענה לשאלת המחקר.
נושא הפרטיות בעבודה הוא נושא מורכב הכולל היבטים משפטיים רבים בתחום יחסי העבודה. עבודה זו עוסקת בסיכוני הפגיעה בפרטיות העובד כתוצאה מהפעלת אמצעים טכנולוגיים של מעקב וניטור ע"י המעסיק ובחינת תגובתו של בית הדין הישראלי לסיכונים אלה. ישנם מרכיבים נוספים הקשורים לפגיעה בפרטיות העובד במקום העבודה שאינם נגרמים ישירות ע"י המעסיק ושלא נכללו בעבודה זו לדוגמא: פגיעת סייבר במאגר המידע של נתוני העובדים הקיים בארגון או פגיעה שעלולה להגרם ע"י עמית/עובד אחר בחברה שאינו קשור למעסיק למשל הטרדה מינית לסוגיה, שיימינג , חשיפת מידע רפואי חסוי או חשיפת נטיות מיניות (אאוטינג) וכדומה.

תוכן עניינים:
פרק 1 : מבוא
פרק 2 : הזכות לפרטיות של העובד אל מול זכות הקניין ואינטרס המעסיק לדעת
2.1 : הגדרת ה"פרטיות", ההצדקות לקיומה, וביטויה כזכות בחוק הישראלי לעניין העובד.
2.2 : העיגון בחוק של זכות המעסיק על קניינו
2.3: המתח בין זכות העובד לעניין פרטיותו ל - זכות המעסיק על קניינו.
פרק 3: פוטנציאל הפגיעה בעובד באמצעות אמצעי המעקב והניטור הטכנולוגיים.
3.1 : סקירת אמצעי המעקב והניטור הטכנולוגיים הנפוצים במקומות העבודה ופגיעתם האפשרית בפרטיות העובד
3.2: ההשפעות השליליות על העובד המנוטר
3.3 :ממדי תופעת הפגיעה בפרטיות העובד בישראל ע"י אמצעי המעקב
פרק 4 : התייחסות החוק ומערכת בתי הדין לפגיעה בפרטיות העובד
4.1: זכויות העובד וחובות המעסיק בהינתן קיומם של אמצעי מעקב וניטור בעבודה.
4.2: משמעות הפגיעה בפרטיות לעניין הענישה בדין הישראלי
4.3 : סקירת פסקי דין ישראליים בעניין פגיעה בזכות לפרטיות בעבודה ע"י אמצעי מעקב וניטור
פרק 5 : סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

לפי תפיסת "פרטיות כנגישות" הפרטיות מוגדרת כגישה פיזית למידע פרטי ושבירת האנונימיות של האדם ע"י גורם אחר. המשפטנית הישראלית רות גביזון מתומכות תפיסה זו טענה ש "העניין שלנו בפרטיות הוא עניין של הייחוד של הפרט האחד מול האחרים, ולכן האפשרות של אחרים לגשת אליו בכל מיני צורות". לדעתה הגדרת הפרטיות כוללת שלושה תחומים 1. חדירה פיזית לגוף או למקום פרטי 2. המידע הפרטי אודות האדם - רכישת המידע שימוש בו ופרסומו ללא היתר 3. אנונימיות - זכותו של האדם בנסיבות רגילות שלא יסירו מעליו את אנונימיותו ללא רשות(5). תפיסה זו נתמכת גם ע"י המשפטן הישראלי אלי הלם שלטענתו "הפרטיות מגנה על אשכול של אינטרסים הנוגעים להגנה על האדם מפני חדירה פיזית לתחומו. זכות זו של פרטיות מבטיחה לאדם את היכולת להתבודד ולנקוט פעולות מוצנעות הרחק מעיני הזולת. פרטיות זו מעניקה לאדם את הזכות לדרוש שלא יתקרבו אליו יתר על המידה, שלא יעקבו אחריו ושלא יאיימו על האוטונומיה שלו באמצעות השגחה קרובה מדי. סוג זה של פרטיות מאפשר לאדם לקבוע למי תהיה נגישות פיזית אליו וממי ימנע כל מגע עימו".

תגים:

פרטיות · מעקב · ניטור · פגיעה בפרטיות · קניין · זכויות עובדים · טכנולוגיה · זכויות אדם · עובד מעביד · מקום עבודה · מעסיקים · מצלמות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תגובת בית הדין הישראלי לכרסום בזכות לפרטיות בעבודה בעידן הטכנולוגי", סמינריון אודות "תגובת בית הדין הישראלי לכרסום בזכות לפרטיות בעבודה בעידן הטכנולוגי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.