היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 35
עבודה מס' 64861
כיצד מוגדרת הפרטיות בחוק הישראלי; מה חשיבותה של השמירה על הפרטיות ומפני אילו אינטרסים היא נדחית; ומתי הפגיעה בחירות היא פגיעה בפרטיות.
8,616 מילים (כ-26.5 עמ'), 50 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61696
סקירת האמצעים הרלוונטים לפגיעה בפרטיותו של המשתמש והצגת המצב המשפטי בהקשר פרטיות המשתמש באינטרנט.
1,823 מילים (כ-5.5 עמ'), 10 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 65190
סקירת נושא המסחר האלקטרוני מההיבט של הגנת הפרטיות.
7,028 מילים (כ-21.5 עמ'), 18 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64969
זכות הפרטיות מההיבט של זכותו של הפרט להגנה על המידע האישי שלו מפני העברתו מרשויות ציבוריות לגורמים פרטיים.
9,553 מילים (כ-29.5 עמ'), 34 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65635
פרטיותו של העובד במקום עבודתו אל מול רצונו של המעביד למנוע את השימוש הנעשה במשאבי הארגון לצורך שימוש אישי.
17,844 מילים (כ-55 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66283
חופש הביטוי והתנגשותו עם הפרטיות לה זכאי כל אדם, תוך התייחסות למספר תיאוריות רעיוניות אודות חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, סקירת החוק והפסיקה בישראל.
11,246 מילים (כ-34.5 עמ'), 53 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 65213
בחינת בעיית הפרטיות העולה משימוש בטכנולוגיית הRFID (תגים חכמים) בתחום המסחר והחנויות החכמות.
7,305 מילים (כ-22.5 עמ'), 31 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62748
הגנת הפרטיות בעידן המידע תוך התמקדות בסוגיות הcookies - ודואר הזבל (SPAM).
10,694 מילים (כ-33 עמ'), 54 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 41226
תיאור המצב הקיים, הסבר וביקורת על הצעת החוק להגנת הפרטיות, סקירה השוואתית בין ישראל למדינות אחרות והצעת חוק המחשבים.
5,908 מילים (כ-18 עמ'), 7 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 35