היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 35
עבודה מס' 62748
הגנת הפרטיות בעידן המידע תוך התמקדות בסוגיות הcookies - ודואר הזבל (SPAM).
10,694 מילים (כ-33 עמ'), 54 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62833
דילמות אתיות של מורים בהקשר לחובת דיווח על חשד להתעללות בילדים.
9,080 מילים (כ-28 עמ'), 22 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64147
מעמד בדיקת DNA והאיזון הראוי בין הפגיעה בפרטיות בסביבה הדיגיטלית לבין יצירת כלי טכנולוגי יעיל למשטרה.
2,206 מילים (כ-7 עמ'), 23 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61696
סקירת האמצעים הרלוונטים לפגיעה בפרטיותו של המשתמש והצגת המצב המשפטי בהקשר פרטיות המשתמש באינטרנט.
1,823 מילים (כ-5.5 עמ'), 10 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 61295
בחינת דרכי התנהלות התקשורת בנוגע למשפט.
2,060 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 66283
חופש הביטוי והתנגשותו עם הפרטיות לה זכאי כל אדם, תוך התייחסות למספר תיאוריות רעיוניות אודות חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, סקירת החוק והפסיקה בישראל.
11,246 מילים (כ-34.5 עמ'), 53 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 69061
בחינת הקשר בין השימוש באינטרנט לבין עמדות כלפי עקרונות דמוקרטיים (הזכות לפרטיות).
4,367 מילים (כ-13.5 עמ'), 14 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64360
בחינת קו הגבול בין זכות הציבור לדעת ובין הזכות לשם טוב ולפרטיות.
2,636 מילים (כ-8 עמ'), 12 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 65213
בחינת בעיית הפרטיות העולה משימוש בטכנולוגיית הRFID (תגים חכמים) בתחום המסחר והחנויות החכמות.
7,305 מילים (כ-22.5 עמ'), 31 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 35