היישום אינו מחובר לאינטרנט

אתיקה הציבורית

עבודה מס' 021100

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה אודות פרטיות, זכות הצבור לדעת, פרטיותם של אישי ציבור, העברת מידע בין מוסדות ציבור, חסיון מידע רפואי.

8,239 מילים ,20 מקורות

תקציר העבודה:

החברה מכירה בימינו בזכותו של האזרח היחיד לפרטיות ולמעש גם חברות אנשים יכולות להסתייע בחוק זה.
חוק הגנת הפרטיות חוקק לפני יותר מעשור שנים אולם למרות זאת לא היו פסקי דין רבים בנושא זה, ולכן אנו נזקקים לעיתים לפרשנויות בתיאוריות שונות על אודות כוונות המחוקק בחוק.
לפני חוק ההגנה על הפרטיות היתה בפועל הגנה מסוימת על הפרטיות בישראל. היתה הגנה על הבעלות במקומות מסוימים, והיתה רשת מסוימת של חובת סודיות: חובות סודיות מקצועיות, חובות סודיות של עובדי מדינה. היתה הגנה מסוימת על הפרטיות גם לפני חקיקת החוק אבל אין ספק שהחוק נתן ביטוי כולל להגנה זו, שלא היה קודם לכן.
הפרטיות יכולה להתנגש פעמים רבות בזכותו של הציבור לדעת. אדם חי בחברה והחברה מעוניינת לדעת האם חרג מסמכותו בחברה והאם עליה להענישו או כיצד עליה להתייחס אליו. אדם מקבל הגנה מהחברה ולכן היא אמורה לדעת פרטים עליו, הרלוונטיים לגביה.
מול זכות זו קיים חוק איסור לשון הרע המגדיר לשון הרע בדומה לרכילות האסורה על פי התורה וכן קיים הזכות לחופש הביטוי. חופש הביטוי מקורו בהלך הרוח כי אנו חברה דמוקרטית וכל אחד רשאי לומר מה הוא חושב ומה הוא שיודע. אולם המחוקק לא הכיר בזכות רחבה כל כך וסייג את זכות זו, על מנת לא לפגוע בשמו הטוב של האדם או בזכויות הטבעיות האחרות המגיעות לו מעצם היותו אדם.

אחריות חברתית היא מחויבותם של המעורבים לכלול גם שיקולים אתיים מוסריים בהחלטות שלה כיצד לנהוג. האחריות החברתית מניעה את מקבל ההחלטות להתחשב בתהליך קבלת ההחלטות בערכים כמו יושר, אמת וצדק, שמירת סביבה, שמירת חוק, הגינות והתחשבות בזולת כפרט וכציבור. מקבל החלטות בעל אחריות חברתית בוחן את תוצאות ההחלטות והפעולות שלו ושל הסובבים אותו. הוא מעריך את השלכותיה המוסריות על החברה כולה או על חלקים ממנה ומשתדל לשפרן בהתאם.
בבואו לקבל החלטה כלשהי המחליט מביא בחשבון את כל המעגלים של בעלי העניין המשפיעים על החלטתו והמושפעים ממנה. מקבל ההחלטה עצמו משתייך אל כל אחד מהמעגלים בהקשרים ותיפקודים שונים הנתפסים לעיתים כמשלימים זה את זה, ולעיתים כמנוגדים זה לזה.

ראשי פרקים:
1. מבוא והצגת הנושא
2. הקדמה- אחריות חברתית ואתיקה חברתית- הגדרת המושגים
3. הגדרת פרטיות
4. הרמה הרציונלית
5. זכות הציבור לדעת
6. פרטיותם של אנשי ציבור
7. העברת מידע בין מוסדות ציבור
8. פרסום מידע רפואי
9. סיכום
10. ביבליוגרפיה

מקורות:

בורנשטיין שמואל, "הצצה-פגיעה בפרטיות", משפט וצבא, תשמ"ח, 8.
בן אליעזר יריב, הממלכה השביעית, המכללה למינהל, תשמ"ב.
בנדור אריאל, "חופש לשון הרע", משפטים, תשנ"א.
גביזון רות, "הזכות לפרטיות וכבוד", זכויות האדם בישראל, 1988.
גביזון רות, "איסור פרסום הפוגע בפרטיות, זכויות האזרח בישראל, ירושלים, תשמ"ב.
גורן דינה, התקשורת וזכויות הפרט, תל-אביב, תשמ"ט.
גורן דינה, חופש הבטוי, חופש הפרט וחופש העיתונות, תל-אביב, תשמ"ט.
גלוסקא מרדכי, "ועוד לשאלת חופש הביטוי", עיוני משפט,1978, 2.
דין וחשבון הוועדה להגנה בפני צנעת הפרט, מדינת ישראל, 1989.
"הזכות לפרטיות מול הזכות לדעת",עיוני משפט, ינואר, 1983.
זמיר יצחק, "חרות הביטוי כנגד לשון הרע ואלימות מילולית", ספר זוסמן, ירושלים, תשמ"ד.
יזרעאלי דב (עורך), אחריות חברתית בניהול, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 1989.
משגב חיים, "הזכות להכנס לבית כדי לערוך בו חיפוש", משפט פלילי, תשמ"ו, ט'.
סגל זאב, "הזכות לפרטיות מול הזכות לדעת", עיוני משפט, ט', תשמ"ג.
פאל חיים, "זכות הציבור לא לדעת", הפרקליט, ל"ט, תש"ן.
רקמן עמנואל, "הזכות לפרטיות וכפיה דתית ביהדות", תקדים, תשנ"ב, ג-ד.
פרידמן פנינה, "שקר מפגיע ולשון הרע", הפרקליט, תשמ"ד, ל"ו. 1989.
מדריך לעובדי החדשות ברשות השידור, רשות השידור, ירושלים, 1986.
רטיג אברהם, "חופש הביטוי, הזכות לשם טוב וחוק איסור לשון הרע", משפטים, תשל"ט.
שחר יורם, "הביטחון הפרטי והדין", עיוני משפט, י"ג, תשמ"ח.

תגים:

חברתית · ציבורית · סודיות · פרט · חברה · אתיקה · אינפורמציה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אתיקה הציבורית", סמינריון אודות "אתיקה הציבורית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.