היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 60145
הצגת הגישות והתיאוריות השונות בנוגע לעשיית מדיניות ציבורית ולאומית ובדיקת הקשיים והבעיות המונעות את יישומה של מדיניות ציבורית מסוימת ואת השגתן של מטרות ציבוריות ולאומיות.
8,487 מילים (כ-26 עמ'), 40 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60068
עבודה זו סוקרת את התפתחות מדיניות יבוא העובדים הזרים בארץ תוך סקירת הגורמים והתוצאות.
3,629 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50930
בדיקת פרוייקט שיפור תשתית התחבורה ברסיפה, ברזיל - פרוייקט של הבנק העולמי.
2,122 מילים (כ-6.5 עמ'), 2 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 70043
שאלת הצורך במנגנוני בקרה ופיקוח בחברות השונות והאפקטיביות של מנגנונים אלה כמענה לפתרון בעיית הנציג.
6,149 מילים (כ-19 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60855
בחינת המדיניות הציבורית בנושא והתייחסות לפעילותה של עיריית תל אביב בנושא.
4,644 מילים (כ-14.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65808
בעבודה זו תיבחן השאלה האם קיים מתח בין העשיה העיונית לעשיה הציבורית כלומר לעשיה המעשית ומהו. כמו כן אבקש להציע פתרון לישוב מתח זה.
2,004 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 133.95 ₪
עבודה מס' 65564
בחינת הפרדוקס שבין האינטימיות לאנונימיות במדיום הציבורי בהקשר של קבוצות תמיכה ברשת האינטרנט.
978 מילים (כ-3 עמ'), 7 מקורות, 70.95 ₪
עבודה מס' 62928
3,238 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 72.95 ₪
עבודה מס' 62422
מעמד האישה בעולם העבודה בכלל ובצבא בפרט.
5,432 מילים (כ-16.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28