היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 63654
6,099 מילים (כ-19 עמ'), 46 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66833
בחינת שני ההסדרים הרכושיים (חזקת השיתוף ואיזון המשאבים), ההבדלים הקניינים בינהם, והמעמד החוקתי המיוחד לו זכתה הזכות לקניין עם חקיקת חוקי היסוד.
8,497 מילים (כ-26 עמ'), 34 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61135
פסיקת בתי המשפט בסוגיית ההגנה על שמות מסחר רשומים ומניעת חטיפתם ומידת ביטויה של זכות הקניין כזכות יסוד בפסיקת בתי המשפט בסוגייה משפטית זו.
9,334 מילים (כ-28.5 עמ'), 28 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65779
ניתוח סוגיית היבוא המקביל של מוצרים המוגנים בדיני קניין רוחני בכלל ובדיני זכויות יוצרים בפרט.
24,086 מילים (כ-74 עמ'), 25 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 63760
30,971 מילים (כ-95.5 עמ'), 80 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 64580
זכות הקניין על גופת המת.
6,683 מילים (כ-20.5 עמ'), 38 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64748
התנגשות בין עקרונות העל בראי הפסיקה
9,786 מילים (כ-30 עמ'), 40 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67298
האם ההפרות הרבות של זכויות הקניין הרוחני פוגעות בהשקעות הזרות בסין? האם הפרות אלה אכן פוגעות בהשקעות הזרות? ומה עושות החברות הזרות על מנת להגן על עצמן?
8,727 מילים (כ-27 עמ'), 26 מקורות, 568.95 ₪
עבודה מס' 64658
בחינת הריגול התעשייתי מול היבט של זכויות קניין הפרט והפירמה, ההיסטוריה והתקדימים המשפטיים בנושא.
6,886 מילים (כ-21 עמ'), 12 מקורות, 324.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23