היישום אינו מחובר לאינטרנט

סעדים בקניין רוחני.

עבודה מס' 063654

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

6,099 מילים ,46 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

מבוא כללי קניין רוחני:
הערה: במקום שישנה חפיפת סעדים בקניין רוחני הורחב כל סעד רק באחד מהנושאים.
הקניין הרוחני הינו אגד זכויות המעוגנות בהסדרים חקיקתים, כגון זכויות יוצרים(1), סמני מסחר(2), מדגמים(3), זכות מתפחים(4), פטנטים(5), זכויות מבצעים ומשדרים(6) וכיו"ב. למרות שהקניין הרוחני הינו "שם משפחה" לכלל הזכויות, כל זכות מוסדרת בנפרד בחקיקה הנוגעת לה ותכליתה, לעודד יצירה, המצאה ופיתוח. מול האינטרס האישי של היוצר והממציא עומדות זכויות ציבוריות, כגון מניעת מונופולין, משום שהענקת זכויות מונופוליסטיות יש בהם משום פגיעה בחופש העיסוק ובחופש התחרות, ולכן נוצרו הסדרים חקיקתיים בתחום הקניין הרוחני המהווים איזון, הנקבע ע"י המחוקק, בין האינטרס של עידוד ההמצאה והיצירה, לבין האינטרס של שמירה על חופש התחרות ועל חופש העיסוק. הקניין הרוחני לכאורה הוכר בפסיקה כזכות ברת הגנה חוקתית, מבקרי הגישה טוענים כי אמנם קיימת חפיפה מילולית למונח "קניין" ובס' 3 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו נאמר "אין פוגעים בקניינו של אדם" ומאידך בקניין רוחני מדובר בהסדר בין בעל הזכות לציבור לעניין שימוש העתקה וכו'. לכן השאלה האם מדובר באותו קניין, בפס"ד בנק המזרחי(7) נקבע "קניין הוא כל אינטרס, אשר יש לו ערך כלכלי. על כן, משתרע הקניין לא רק על "זכויות קנייניות" (במובן שניתן להן במשפט הפרטי - כגון, בעלות, שכירות וזיקת הנאה) אלא גם על חיובים וזכויות בעלי ערך רכושי שנרכשו על-פי המשפט הציבורי." אך יחד עם זאת בהמשך אותו סעיף, שאלת תחולת ההגנה ומה זה קניין הושארה בצריך עיון לסוגיות עתידיות, וסביר להניח גם לעניין קניין רוחני עוד תהא פסיקה חוקתית וראה לעניין זה י' ויסמן קניין כזכות מוחשית לקניין רוחני זכות ערטילאית8. לקניין הרוחני אין קודקס אחיד ואין הרמוניה, כל אחת מן הזכויות דלעיל מוגנת בחוק נפרד, אשר חוקק בתקופה שונה, יש עדכונים מזמן לזמן, אולם לא נעשתה קודיפיקציה אחידה של כל הזכויות ובכך נוצרו בעיות שלא נצפו כגון כניסת עידן האינטרנט והמחשבים, הדורשת לבצע שינויים בכל אחד מהחוקים והתאמתם לסביבה החדשה. ואגב כך לעניין הסעדים ראה הצעת חוק בתי המשפט תיקון 36.
-----------------------------------------------------------------------------------
1. חוק זכות יוצרים, 1911 [תיקון אחרון 30/12/99]] . וגם פקודת זכות יוצרים [תיקון אחרון 30/12/99]
2. פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 [תיקון אחרון: 13/6/02] וגם: תקנות סימני המסחר, 1940 [תיקון אחרון: 22/5/02] .
3. פקודת הפטנטים והמדגמים [תיקון אחרון: 13/6/02] .
4. חוק זכות מטפחים של זני צמחים, תשל"ג-1973 [תיקון אחרון 23/2/96] .
5. חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 [תיקון אחרון 13/6/02] . וגם, פקודת הפטנטים והמדגמים [תיקון אחרון: 13/6/02] .
6. חוק זכויות מבצעים, ומשדרים התשמ"ד-1984
7. ע"א 6821/93 - בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי . פ"ד מט(4), 221 ,עמ' 456-457.
8. י' ויסמן "דיני קניין - חלק שלישי" עמ' 354-362. ס' 3.148.

תגים:

אינטרנט · מחשבים · מתחם · סעדים · קניין · רוחני · שמות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סעדים בקניין רוחני.", סמינריון אודות "סעדים בקניין רוחני." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.