היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 66513
בחינת הבעיה המשפטית הניצבת בפני בעלי חברות ויחידים, אשר רשמו לעצמם סימן מסחרי שנתפס על ידי צד שלישי - דרך רישום שם המתחם.
11,783 מילים (כ-36.5 עמ'), 63 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 64028
ההתנגשות ביניהם, הדומה, השונה ויחסי הגומלין
15,690 מילים (כ-48.5 עמ'), 35 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 61135
פסיקת בתי המשפט בסוגיית ההגנה על שמות מסחר רשומים ומניעת חטיפתם ומידת ביטויה של זכות הקניין כזכות יסוד בפסיקת בתי המשפט בסוגייה משפטית זו.
9,334 מילים (כ-28.5 עמ'), 28 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60507
בחינת ההיבט המשפטי של שימוש מסחרי בכתובות אינטרנט.
6,126 מילים (כ-19 עמ'), 88 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60883
סקירת היכולת להגן בדרכים שונות על סימנים מסחריים באינטרנט והצורך לפעול באופן אחיד מבחינה גלובלית.
8,866 מילים (כ-27.5 עמ'), 32 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64020
ארגונים וחקיקה המטפלים בנושא שמות מתחם, מחטפי שמות מרכזיים בעולם ובארץ וכללי סמכות השיפוט הבינלאומיים.
10,442 מילים (כ-32 עמ'), 45 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63690
הדגמת סגנונו המשתנה דרך מתחם בית הזכוכית.
1,920 מילים (כ-6 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68304
על מה הס' מדבר וכיצד הוא בא לידי ביטוי בפסיקה, תוך התייחסות לבעיית מתחם הסבירות.
12,894 מילים (כ-39.5 עמ'), 34 מקורות, 423.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8