היישום אינו מחובר לאינטרנט

עבודה בדיני קניין

עבודה מס' 060498

מחיר: 216.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: "נאמנות מסתור" במדינת ישראל לאור הדין בארה"ב ובאנגליה

4,717 מילים ,14 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. הדין באנגליה ובארה"ב
2 (א) אנגליה
2 (ב) ארה"ב
3. הנימוקים לשריון זכויות הנהנה בפני נושיו
3 (א) כיבוד רצון הבעלים
3 (ב) הגנת התמימים
3 (ג) השריון אינו פוגע בנושים
3 (ד) היכולת להיפרע ממה שהנאמן מעביר לנהנה
3 (ה).שיקולי תקנת הציבור
3 (ו) סיכום ביניים
הדין בישראל
20§ .4 לחוק הנאמנות
4 (א). מסגרתו של 20§
4 (ב). הפירוש המצמצם במסגרת דיני פשיטת הרגל
4 (ג). מה הם "הנסיבות המיוחדות"?
3§ .5(ב) לחוק הנאמנות- האם הסעיף נוגע לשאלת נאמנות המסתור?
סיכום

הערת מערכת: בעבודה נכתבו הערות שוליים אך לא נכתבה רשימה ביבליוגרפית נפרדת.

מבוא
עקרון כללי הוא שאדם אחראי בכלל נכסיו לפרעון חובותיו1. נכס משוחרר מכפיפות לחובות בעליו רק אם באה על כך הוראה בחוק, המתירה חריג זה 2. ניתן להגיד,בהכללה, כי בד"כ חריגים מסוג זה הם פועל יוצא של אופיו המיוחד של הנכס אשר נועד לספק צרכיו החיוניים של החייב. אולם, בלא נימוקים מיוחדים שכאלה,שהוכרו ע"י המחוקק, אין אדם חופשי לקבוע, באופן פרטי, כי נכסים שהוא מעניק לפלוני יהיו חסינים בפני תביעות נושים. קביעה שכזאת תהא חסרת תוקף .3
למרות כל זאת, ניתן למצוא בשיטות משפט שונות, מכשיר יעיל אשר טומן בחובו את האפשרות "להסתיר" נכסים ,שמוחזקים בנאמנות עבור נהנה מסוים, מפני נושים.
מכשיר זה קרוי בארה"ב בשם Spendthrift Trusts, באנגליה, Protective Trust. ואנו משתמשים במונח נאמנות מסתור. נקדים ונאמר כי כאשר הנאמנות היא אישית באפיה(Personal Trust) ,קרי,כאשר במסגרתה הנהנה אינו זכאי לקבל מפירות נכסי הנאמנות, או מהקרן, אלא הוא זכאי להנאה מוגדרת, כגון, למגורים, להוצאות קבורתו, וכו', דעת הכל היא שאין נאמנות מסוג זה חשופה לעיקול ולמכירה, ואין צורך בהתנאה מיוחדת לשם כך,וזאת בשל כך שנאמנות כזו נועדה לספק את צרכיו החיוניים של החייב. שונה המצב בנאמנויות שאינן אישיות4, ועל-כן דיונינו יצטמצם לדיון בנאמנויות מסוג זה. במד"י, נושא זה עלה במלוא עוזו לאחר חקיקת חוק הנאמנות,תשל"ט - 1979 (להלן, חוק הנאמנות). מלומדים רבים הזדעקו בעיקר לנוכח הוראתו הדרקונית של 20§ לחוק זה, המאפשר, בקלות יתרה, יצירתה של נאמנות מסתור רחבה.
למרות שעברו יותר מ20 - שנה למן חקיקת החוק, נושא זה עדיין בחיתוליו, ולכן יש צורך, עד כמה שניתן, להיעזר בלקחים שהופקו מעבר לים בנידון זה. על-כן, נפתח בסקירה מתומצתת של הדין באנגליה ובארה"ב,ומכאן והלאה ניתן לדינים אלו להאיר את דרכינו לכל אורך החיבור,בעזרתם נבחן את השיקולים בעד ונגד נאמנות מסתור,נבחן מהו הדין בישראל, וכיצד ניתן להתאימו ללקחים שכבר הופקו באנגליה ובארה"ב.
----------------------------------------------------------------------------------
W. Keeton , Modern developments in the law of trusts (Belfast , 1971). 190. 1
2. ויסמן, אבני נגף בחוק הנאמנות, עיוני משפט ז (תש"מ) .304 282,
Cf. Scott, Scott on trusts(Boston 4,th ed. , 1987) IA, §153 .3
4. הע"ש 2, עמ' 306.

מקורות:

G. W. Keeton , Modern developments in the law of trusts (Belfast , 1971). .
ויסמן, אבני נגף בחוק הנאמנות, עיוני משפט ז (תש"מ)
G. G. Bogert , The law of Trusts and Trustees (revised 2nd ed. , 1988)

תגים:

evitcetorp · tfirhtdneps · tsurt · אזולאי · אליזבט · בעלות · המחאה · הנהנה · הקדש · חוק · חסינות · מזונות · מכירה · מסים · מסתור · נאמן · נאמנות · נושים · עיקול · פשיטת · רגל · שיעבוד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עבודה בדיני קניין", סמינריון אודות "עבודה בדיני קניין" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.