היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 66293
סקירה תיאורטית ומבחן אמפירי לשיטת ניתוח הרב משתנים לחיזוי פשיטת רגל.
5,111 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63244
היבטים תאורטים ואמפירים.
6,836 מילים (כ-21 עמ'), 14 מקורות, 478.95 ₪
עבודה מס' 64399
סוגיית תחרות הזכויות בין הרוכש, בעל התחיבות אובליגטורית לבין מעקל ו/או נאמן בפשיטת רגל - נושיו של נותן ההתחייבות, בעל המקרקעין.
12,560 מילים (כ-38.5 עמ'), 63 מקורות, 556.95 ₪
עבודה מס' 60366
סקירת המצב הרצוי והמצוי וניסיון להבין את מצב הערב במצבים אלה.
8,455 מילים (כ-26 עמ'), 40 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 68414
בדיקת הרלוונטיות ואפקטיביות של מודל אלטמן, לאור הגיל של המודל ותכונות אחרות.
6,527 מילים (כ-20 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 40536
הגדרות, קיזוז במשפט העברי, השיטות השונות, התפתחות דיני הקיזוז בישראל, קיזוז לענין פשיטת רגל וזכות שטרית.
4,183 מילים (כ-13 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50730
אמידת מודלים לחיזוי פשיטת רגל תוך התייחסות ל-36 חברות ציבוריות שמניותהן נסחרות בבורסה.
4,135 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 67032
בדיקה של עשר חברות באמצעות מדד אלטמן.
2,948 מילים (כ-9 עמ'), 10 מקורות, 604.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8