היישום אינו מחובר לאינטרנט

זכויות שביושר ונאמנות קונסטרוקטיבית

עבודה מס' 064399

מחיר: 556.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סוגיית תחרות הזכויות בין הרוכש, בעל התחיבות אובליגטורית לבין מעקל ו/או נאמן בפשיטת רגל - נושיו של נותן ההתחייבות, בעל המקרקעין.

12,560 מילים ,63 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

עבודתי זו תפרוס את סוגיית תחרות הזכויות בין הרוכש, בעל התחיבות אובליגטורית לבין מעקל ו/או נאמן בפשיטת רגל - נושיו של נותן ההתחייבות, בעל המקרקעין. במסגרת הדיון יוצגו את דרכי התמודדות הפסיקה והחקיקה הישראליים עם הסוגיות, על גישותיהם השונות של השופטים והמלומדים - כאשר במרכז הדין גישת הזכויות שביושר תוצרת הארץ והנאמנות הקונסטרוקטיבית. כמו כן אבחן את השאלה - האם לנאמנות הקונסטרוקטיבית תכלית נוספת.
הפרקים הראשונים בעבודתי הוקדשו לצורך סקירה מהן זכויות שביושר, מה היו הזכויות שביושר על-פי הדין האנגלי, ומה היתה התפתחותן לאורך ההיסטוריה במשפט הישראלי. לאחר חקיקת חוק המקרקעין, אין יותר מקום לזכויות שביושר מהדין האנגלי במשפט הישראלי. במקומן נוצרו במשפט הישראלי זכויות שביושר "תוצרת הארץ". במסגרת התפתחותן של זכויות אלו, נראה כי זכויות שביושר שלא נקלטו בעבר, כגון משכנתה שביושר, ייתכן ויקלטו במשפט הישראלי. אולם באשר לכללי היושר (מקסימות היושר) - יתכן וטרם נסגרה הדלת מלהיזקק להן, היות וההיזקקות להן יתכן ותעלה לשם שלילת עדיפותו של קונה ראשון (ראו עניין פומרנץ בו טענת השיהוי לא נשללה על הסף).
עדיין קיימות שאלות בעניין ההכרה בזכויות שביושר תוצרת הארץ, היקפן לגבי סיטואציות כגון מקרי פשיטת רגל של נותן ההתחייבות ועוד. חלק מן השאלות הוצגו בעבודתי זו, על דרכי הפתרון האפשריות תוך התייחסות לחיוב ולשלילה של כל אחד מהפתרונות האמורים.
אחת השאלות המרכזיות היא הצורך בהרחבה של תחולת הזכויות שביושר. למשל עולה השאלה האם יש מקום לראות את מי ששכלל זכות שביושר כשני בזמן, שילם את מלוא התמורה, קיבל את החזקה, ורשם הערת אזהרה כמי שגובר על בעל הזכות הראשון, שלא טרח לרשום הערת אזהרה - לפי סעיף 9?
אפשרויות נוספות לפיתוח ההלכה עלו בפסק דינו של השופט אור בעניין תבור תעשיות שיש , לעניין תחולתה של הנאמנות הקונסטרוקטיבית.
נמצא גם כי יתכן ולזכויות שביושר ולנאמנות הקונסטרוקטיבית הצומחת מכוחן - קיים שימוש נוסף מעבר לתפקידן להעניק עדיפות לבעל הזכות שביושר. לא מן הנמנע כי יעלו שימושים נוספים בקונסטרוקציה כאמור.
לאן מועדות פני הלכה אהרונוב ומה תהיה התפתחותה? לכיוון הרחבתה של הזכות שביושר או שמא לכיוון צמצומה?
בתי המשפט המחוזיים נדרשים להתמודד עם השאלה האמורה, על כן נראה כי בית המשפט העליון לא ישב בשילוב ידיים ולא יחכה עד שיובאו לפניו המקרים המתאימים כדי להכריע בשאלות הנ"ל. מה שבטוח - ההכרעה לא תהיה קלה והשלכותיה יהיו רחבות.

תוכן עניינים:
הקדמה כללית
1. הצגת הבעייתיות
2. מושגי יסוד
פרק א: רקע היסטורי - דיני היושר האנגליים במשפט האנגלי והישראלי
1. אנגליה "בשחר ההיסטוריה" - החיים ללא דיני היושר
2. אנגליה - התפתחות דיני היושר
3. ארץ ישראל - תקופת המנדט הבריטי (בשנים 1917-1948)
4. לאחר קום מדינת ישראל ב-1948
5. סוף עידן דיני היושר האנגליים במשפט הישראלי
פרק ב: המשפט לאחר ביטול הזיקה למשפט האנגלי - הגישה הפורמליסטית
1. הלכת בוקר
2. הלכת הכנ"ר נ' טפחות
3. תיקון סעיף 127(ב) בעקבות פרשת בוקר
4. ניסיון להחיות זכויות ונאמנות שביושר, ודחייתו
פרק ג: זכויות שביושר "תוצרת הארץ"
1. תביעת המונח "זכויות שביושר תוצרת הארץ"
2. פסק הדין בנק אוצר החייל נ' אהרונוב וזכויות שביושר "תוצרת הארץ"
פרק ד: המצב לאחר פסק הדין אהרונוב - דיני היושר לאן?
1. שאלה ראשונה: מה כאשר שילם הקונה חלק מהתמורה בלבד?
2. שאלה שניה: מה היקף תחולת הזכויות שביושר במצבים של חדלות פרעון?
3. שאלה שלישית: מה הצורך ברישום הערת אזהרה לאור פסק הדין אהרונוב?
4. שאלה רביעית: האם לזכויות שביושר ולנאמנות הקונסטרוקטיבית תכלית נוספת?

סיכום ומסקנות
רשימת מקורות

קטע מהעבודה:

הצגת הבעייתיות
ניתן להכנות זכות בנכס מכוח הסכם בלבד, אך כדי שכוחה יהיה יפה גם כלפי צדדים שלישיים יש לעשות צעד נוסף - לשכלל את הזכות לכלל קניין - אקט של פומביות. כל עוד לא בוצע אקט הפומביות העסקה היא בגדר התחייבות לעסקה בלבד. האופן בו יעברו הצדדים מהשלב האובליגטורי לשלב הקנייני - יהיה נתון למשא ומתן בין הצדדים במסגרת קביעת תנאי העסקה. כיצד יעשה הקניין - קובע הדין, בהתאם לסוג הנכס נשוא העסקה ו/או סוג העסקה.

מקורות:

ע"א 189/95 בנק אוצר החייל בע"מ נ' אהרונוב, פ"ד נג(4), 199.
ע"א 455/82 מאיר נ' מזרחי, פ"ד לז (3) 579.
ע"א 392/65 סיגלוב נ' עציון קואופרטיב לעבודות עץ בע"מ, פ"ד כ(1) 442.
ע"א 528/66 שטרן נ' חברת חלקה 36 בגוש 6127 בע"מ, פ"ד כא(2) 342.
ד"נ 30/67 שטרן נ' שטרן, פ"ד כב(2), 40.
רע"א 178/70 בוקר נ' חברה אנגלו ישראלית לניהול ואחריות בע"מ, פ"ד כה(2) 121.
ע"א 277/73 כונס הנכסים הרשמי נ' "טפחות" בנק משכנתאות לישראל בע"מ ואח', פ"ד כט(1) 85.
ע"א 283/67 הנאמנים לנכסי אברהם כפית, פושט רגל והנאמן לנכסי דב בורקין, פושט רגל נ' מדינת ישראל ואח', פ"ד כב(1) 124.
ע"א 184/77 שגיב נ' וולובסקי, כונסי נכסים של צוות ר.י.ל. בע"מ, פ"ד לב(1) 265 .
ע"א 261/88 בנק המזרחי המאוחד נ' רוזובסקי, פ"ד מח(2) 102.
ע"א 654/82 סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ נ' עו"ד דוד חיות, פ"ד לט(3) 803.
ע"א 871/89 אורית (שכטר) פורד נ' חיים שכר חברה לבניין ולהשקעות בע"מ (בפירוק), פ"ד מו(1) 149.
ע"א 782/70 רדומלסקי נ' פרידמן, פ"ד כה(2) 523.
ע"א 416/62 לוי נ' לוי, פ"ד יז(2) 856.
ע"א 188/79 רוזנוקס נ' הוטרר, פ"ד לא(1) 382.
ע"א 656/79 גרינפלד נ' קירשן ואח', פ"ד לו(3) 309.
ע"א 109/89 חוות מקורה בע"מ נ' חסן ואח', פ"ד מז(5) 1.
ע"א 5634/90 פינטו נ' האופוטרופוס לנכסי נפקדים, פ"ד מז(4) 846.
ע"א 839/90 רז חברה לבניין בע"מ נ' אברהם אירנשטיין, פ"ד מה(5) 739.
ד"נ 21/80 ורטהיימר נ' הררי, פ"ד לה(3) 253.
ע"א 2010/94 גלבוע נ' בינוי ופיתוח א"י (רמת קדרון) בע"מ (תקדין). פסק דין מיום 17.9.2000.
ע"א 126/89 רו"ח עובדיה בלס, מפרק חברת קופל טורס בע"מ נ' חברת מלונות דן בע"מ, פ"ד מו(3) 441.
ע"א 1516/99 לוי ואח' נ' חיג'אזי ואח', פ"ד נה(4) 730.
ע"א 181/73 שטוקמן נ' ספיטאני, פ"ד כח(2) 182.
רע"א 7125/00 עו"ד יעקב ריבנוביץ - בתפקידו ככונס נכסים של קבוצת אספלט בע"מ ואח', נ' רוסטום שלבאנה ואח' (מיום 8.3.2002).
דנ"פ 7048/97 פלונים נ' שר הביטחון, פ"ד נד(1) 721.
רע"א 1287/92 בוסקילה נ' שאול צמח, פ"ד מו(5) 159.
ע"א 6529/96 טקסטיל ריינס בע"מ נ' רייך, פ"ד נג(2) 218.
רע"א 1096/97 עטיה אבו ג'ובה ואח' נ' פימן בע"מ, פ"ד נג(1) 481.
ע"א 248/77 בנק הפועלים בע"מ נ' גרבורג בע"מ ואח', פ"ד לב(1) 253.
פש"ר 1011/00 קירת יזום פרוייקטים בע"מ נ' עו"ד שלמה נס, נאמן לביצוע הסדר נושים ב"דיור עולה" (לא פורסם).
ע"א 3911/01 כספי נ' נס, פ"ד נו(6) 752.
פש"ר 1370/01 ובש"א 13844/01 קידמה ציוד לתובלה (1971) בע"מ נ' דורית לוי טירר, עו"ד, בתפקידה ככונסת נכסים של חברת אקסלסיור ספורטסוור (1997) בע"מ (ניתן ביום 04.09.2001).
פש"ר 1379/01 ובש"א 25668/01 בעניין החברה אספיר בע"מ (ניתן ביום 14.04.2002).
בש"א 2957/00 עשיר נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ (תקדין).
ע"א 6010/99 תבור, תעשיות שיש בע"מ (בפירוק) נ' כונס הנכסים הרשמי ואח', פ"ד נו(1) 385.
ע"א 1235/90 הרבסט נ' חברת מ.אריאן (לא פורסם).
ע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ, פ"ד נז(2) 385
ע"א 1599/99 צימבלר נ' תורג'מן, פ"ד נז(5) 49.
ע"א 6906/00 ענבטאוי נ' דר (דרויש) ואח', פ"ד נו(5) 280.
ע"א 7217/02 רחל רבי ואח' נ' מאירה הלוי (טרם פורסם), מיום 22.03.04.
ע"א 410/87 עזבון המנוחה רבקה ליברמן ז"ל ואח' נ' לאה יונגר, פ"ד מה(3) 749.
ע"א 48/81 פומרנץ נ' ק.ד.ש. בניין והשקעות בע"מ, פ"ד לח(2) 813.
נ' כהן - חוזה של קטינה, לרכישת דירה, מול נושה של המוכר, הפרקליט, כר' מ"א, תשנ"ג, 161.
נ' כהן - ביטול חוזה והשפעתו על עסקאות במקרקעין בלתי רשומים, הפרקליט, כר' ל"ה, תשמ"ד, ע"מ 215-242. פורסם גם ב-הפרקליט - ספר היובל, תשנ"ד, ע"מ 307-341.
ח' פרלמן, הפריזומפציות והפיקציות המשפטיות (הוצאת ספרים על שם י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושדלים, 1976).
חיים ה' כהן, המשפט, מהדורה שניה (מוסד ביאליק, 1996), עמ' 102-103.
א' ידין, "קונה דירה ונושה של המוכר - מי מהם עדיף?", הפרקליט כז 471, עמוד 474.
ד' פרידמן, "דיני עשיית עושר ולא במשפט" (תשמ"ב), 334.
א' רייכמן, "הערת אזהרה - מהות, יצירה והגנה כנגד עיסקאות סותרות", עיוני משפט (תשמ"ד) 297.
ח' דגן, "קניין על פרשת דרכים", הוצאת רמות - אוניברסיטת תל-אביב 2005.
מ' דויטש, "נפילתה (?) ועלייתה של הזכות שביושר במשפט הישראלי - המשפט בעקבות המציאות", עיוני משפט כד (תשס"א) 313.
ש' לוין ו-א' גרוניס, "פשיטת רגל", מהדורה שניה (חברה ישראלית להכשרה מקצועית בע"מ, תשס"א - 2000), עמודים 369-370.
י' בהט, "גבולות החלוקה הבינארית בדיני תחרות, ספר שמגר - חלק ג: מאמרים (תשס"ג) 459.

תגים:

אהרונוב · אוצר · בוקר · בנק · דיני · החייל · זכויות · זכות · יושר · מקרקעין · נאמן · נאמנות · עיקול · פורד · פשיטת · קונסטרוקטיבית · קניין · רגל · שביושר · שכטר

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "זכויות שביושר ונאמנות קונסטרוקטיבית", סמינריון אודות "זכויות שביושר ונאמנות קונסטרוקטיבית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.