היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 65927
שורשי תנועת המחאה בחברה הישראלית, הרקע לצמיחתה והאופן בו סייעו המלחמות השונות בעיצובה - 1967-1973.
4,849 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 180.95 ₪
עבודה מס' 63570
בחינת החוק ושאלת התנגשות חוק המשכון עם חוק המחאת חיובים.
5,606 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 64682
סקירת דרכי המחאה של הציבור בישראל ומידת הצלחתם
3,108 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 60046
דיון בסוגי המחאות ואפיונם ע"י ניתוח תוכן של מאמרים וכתבות מספרים ומן העיתונות היומית.
26,375 מילים (כ-81 עמ'), 63 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 61080
מאפייני המחאה בפעולות למניעת סלילת כביש חוצה ישראל.
6,084 מילים (כ-18.5 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70411
באיזו מידה מהווים שיריו של בוב דילן שירי מחאה ושופר לערכי תרבות הנגד האמריקאית בשנות ה-60 בארצות הברית?
9,454 מילים (כ-29 עמ'), 23 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 64874
פעילות תנועת מחאה במסגרת השיח הציבורי בנושאים המשוייכים לערכים פטריאכליים-מילטריסטיים.
7,487 מילים (כ-23 עמ'), 16 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 69374
דפני ליף כגיבורת תרבות, המרכיב הנוסטלגי במחאה וההיבט הסימבולי.
1,469 מילים (כ-4.5 עמ'), 4 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 20591
סקירת צורות המחאה בארץ, ההבדלים בין המחאה החילונית לדתית, ההתארגנות, תיאור פעולת המחאה, מחקר אמפירי ועוד.
5,031 מילים (כ-15.5 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16