היישום אינו מחובר לאינטרנט

סרגל זמן של תנועות מחאה מזרחיות בישראל

עבודה מס' 063307

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור המחאה המזרחית תוך התייחסות לשלושה ציוני דרך - אירועי ואדי סאליב, פעילות הפנתרים השחורים ופעילותה של מפלגת ש"ס.

5,643 מילים ,27 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

מחאה חברתית בישראל היא כלי אחד מבין רבים המאפשר שינוי יחסי הכוחות החברתיים. אולם, לא כל מחאה חברתית מצליחה לסחוף אהדה מהחברה ומהשלטון ובכך נפגמת השפעתה. ארגון חברתי או מחאה חברתית של קבוצה, נבחנים בהשפעתם על השיח הציבורי ובעמידתם מול הממסד הפוליטי ומדיניותו. עבודה זו עוסקת במחאה חברתית-מזרחית של קבוצות שונות ומציגה סרגל זמן של תנועות מחאה מזרחיות ספציפיות בישראל. שאלות המחקר הנבחנות בעבודתי הן כיצד השתנה אופי המחאה המזרחית בישראל והאם קיים חוט מקשר בין מחאות המזרחים השונות משנות ה-50 עד שנות ה-80.
המחאה המזרחית בישראל תתואר בעבודתי על ידי התמקדות בשלושה ציוני דרך עיקריים: אירועי ואדי סאליב ב-1959, פעילותם של "הפנתרים השחורים" בשנות ה-70 ופעילותה של מפלגת ש"ס משנות ה-80. הפעילות המחאתית-מזרחית שהעלתה את הנושא העדתי לדיון ציבורי ואף הפכה אותו ללגיטימי בשיח הפוליטי, עברה דרך ארוכה במשך השנים. מחקרי עוסק בשאלת השתנות אופי המחאה- מגילויי אלימות ספונטניים כנגד המשטרה ועד לפעילות פוליטית
ממוסדת הפונה לכלל האזורים בארץ. העבודה מנסה לבחון האם קיים דמיון בין המחאות לאורך השנים והאם יש ביניהן חוט מקשר בנוגע למטרות, אופן הפעילות, היכן צמחה המחאה וכיצד השפיעה מבחינה ציבורית ופוליטית.
שיטת המחקר שלפיה בחרתי לפעול בעבודה זו היא על ידי חתך רוחב בנושא המחאה המזרחית לאורך השנים וכן מחקר איכותני שיש בו שימוש במקורות ביבליוגרפים ספרותיים שונים העוסקים בסוגי המחאה שבחרתי לבחון. מעבר למקורות ספרות ישנו שימוש במפות, תמונות, מקורות אינטרנט ועוד על מנת להעשיר ולרבד את העבודה. בתהליך מחקר זה, למרות ניסיוני לחקור שלושה מקרים ספציפיים במחאה המזרחית בישראל, אציג רקע כללי בנושא המחאה העדתית בישראל ומקורותיה, מתוך הבנה שלא ניתן לנתק את המקרים הללו מהסביבה או מהתנאים מהם צמחו. מכאן, שמחקרי יוגדר כדדוקטיבי ומתיאור כללי אגיע למחקר שלושה מקרים ספציפיים.
מבנה העבודה כולל תחילה מבוא ובו רקע ספציפי לנושא העבודה המציג בקווים כלליים את התפתחות תנועות המחאה בישראל. לאחריו, פרק העוסק באירועי ואדי סאליב, פרק העוסק בתנועת "הפנתרים השחורים", פרק העוסק בתנועת ש"ס וסיכום שבו אנסה לבחון את סוגי המחאה לאורך השנים, השתנות אופן פעילותן, ההישגים ותוצאות פעילותם בהשוואה אחד לשני ועוד, במטרה לבחון האם קיים חוט מקשר בין קו המחאה המזרחית לאורך השנים.

תוכן עניינים:
הקדמה
מבוא
אירועי ואדי סאליב
הפנתרים השחורים
מפלגת ש"ס
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים

מקורות:

אביב, אביבה. "התהוותן של העדות בישראל", החברה הישראלית, מתחים ומאבקים. תל אביב: הוצאת משרד הביטחון, 1993, ע"מ 28-47.
אביב, אביבה. "מודעות עדתית ועדתיות פוליטית", החברה הישראלית, מתחים ומאבקים. תל אביב: הוצאת משרד הביטחון, 1993, ע"מ 42-47.
אייזנשטדט, ש"נ. "התפתחות הבעיה העדתית בחברה הישראלית", עדות בישראל ומיקומן החברתי. בעריכת ש"נ אייזנשטדט, משה ליסק ויעקב נהון. ירושלים: הוצאת מחקרי מכון ירושלים לחקר ישראל, 1993, ע"מ 1-32
ברנשטיין, דבורה ויוחנן פרס. "מחבורת רחוב לתנועה חברתית- הפנתרים השחורים", יחסי עדות בישראל. תל אביב: הוצאת ספריית פועלים ואוניברסיטת תל אביב, 1997, ע"מ 160-175.
ברנשטיין, דבורה. "הפנתרים השחורים, קונפליקט ומחאה בחברה הישראלית", מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות. כ"ה, 1979, ע"מ 65-80.
גל נור, יצחק. "השתתפות פוליטית", ראשיתה של הדמוקרטיה. תל אביב: הוצאת עם עובד, תשמ"ה, ע"מ 338-342.
דהאן- כלב, הנרייט. "מאורעות ואדי סאליב", תיאוריה וביקורת. 12-13, 1998, ע"מ 149-158.
הורוביץ, דן ומשה ליסק. "מצוקות באוטופיה", חברה רבת שסעים. תל אביב: הוצאת עם עובד, 1990, ע"מ 104-137.
הפורום ללימודי חברה ותרבות. "אפיסטמולוגיה של מזרחיות בישראל", מזרחים בישראל. בעריכת חנן חבר, יהודה שנהב ופנינה מוצפי-האלר. ירושלים: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, 2002, ע"מ 15-27.
הרצוג, חנה. "האמנם עדתיות פוליטית", מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות. כ"ח, 1984, ע"מ 332- 352.
הרצוג, חנה. עדתיות פוליטית- דימוי מול מציאות. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1986.
יורמן, עדה. "התגובה החברתית לאירועי ואדי סאליב", דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות. 12 (ה5), 1997, ע"מ 111-121.
מנחם, נחום. מתחים ואפליה עדתית בישראל. תל אביב: הוצאת רובין, 1983.
עמור, מאיר. "אזרחות ישראלית: מרב תרבותיות לבין תרבותיות", מזרחים בישראל. בעריכת חנן חבר, יהודה שנהב ופנינה מוצפי-הלר. ירושלים: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר ירושלים, 2002, ע"מ 244-271.
פלד, יואב. "'אריה שאג, מי לא ירא': ש"ס והמאבק על הישראליות", מזרחים בישראל. בעריכת חנן חבר, יהודה שנהב ופנינה מוצפי-הלר, ירושלים: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר ירושלים, 2002, ע"מ272-287.
פרס, יוחנן. "יחסים בינעדתיים- מושגים ובעיות", יחסי עדות בישראל. תל אביב: הוצאת ספריית פועלים ואוניברסיטת תל אביב, 1977, ע"מ 11-41.
צור, ירון. "הבעיה העדתית", העשור השני תשי"ח- תשכ"ח. בעריכת צבי צמרת וחנה יבלונקה. ירושלים: הוצאת יד יצחק בן צבי, 2000, ע"מ 105-108.
שוורצולד, יוסף ויהודה אמיר. "יחסים בינעדתיים באספקלריית הזמן", מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות. כ"ח, 1984, ע"מ 207-232.
שטל, אברהם. מתחים בינעדתיים בעם ישראל. תל אביב: עם עובד, תשל"ט.
שפרינצק, אהוד. "1957-1967- 'תור הזהב' של הפוליטיקה הפרלמנטרית הישראלית", בין מחאה חוץ פרלמנטרית לטרור: אלימות פוליטית בישראל. ירושלים: הוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל, 1995, ע"מ 43-56.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סרגל זמן של תנועות מחאה מזרחיות בישראל", סמינריון אודות "סרגל זמן של תנועות מחאה מזרחיות בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.