היישום אינו מחובר לאינטרנט

ההיבט הקנייני של יחסי הממון בין בני זוג לאור חוקי היסוד החדשים

עבודה מס' 063760

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

30,971 מילים ,80 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א' - הסדרי הרכוש במשפט הישראלי
פרק א.1. - "חזקת השיתוף" כהסדר רכושי בישראל
פרק א.2. - ההסדר "איזון המשאבים" כהסדר רכושי בישראל
פרק ב' - ההיבט הקנייני שבהסדרי הרכוש בישראל
פרק ב.1. - כללי
פרק ב.2. - ההיבט הקנייני של הלכת השיתוף
פרק ב.3. - יצירת הזכויות על-פי הלכת השיתוף
פרק ב.4. - סוגיית המעמד המשפטי של נכסים על-פי הלכת השיתוף לאחר
חקיקת חוק המקרקעין, תשכ"ט- 1969
פרק ב.5. - ההיבט הקנייני של הסדר איזון המשאבים
פרק ג' - ההסדרים הרכושיים בין בני-זוג לאור חוקי-היסוד החדשים
ג.1. - כללי
ג.2. - קיומה של פגיעה בזכות היסוד החוקתית לקניין על-ידי הלכת השיתוף
ג.3. - קיומה של פגיעה בזכות היסוד החוקתית לקניין על-ידי חוק יחסי ממון
סיכום

תקציר:
בעבודה זו בחנתי את סוגיית יחסי הממון בין בני-זוג, מבחינה קניינית, לאור חוקי-היסוד החדשים. לאורך כל העבודה, בכל פרק ופרק בנפרד, הצגתי זה לצד זה את שני ההסדרים המשפטיים המרכזיים הנהוגים בשיטתנו: מחד, ההסדר הקבוע ב"חזקת השיתוף הפסיקתית" ומאידך, הסדר המכונה "הסדר איזון המשאבים" הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני-זוג, התשל"ג- 1973.

בפרק א' לעבודה זו, בטרם העמקתי חקר אל הסוגיות הקנייניות שביסוד כל הסדר, עמדתי בהרחבה על יסודותיהם המשפטיים של הסדרי הממון בישראל.
בפרק ב' העמקתי חקר אל משטרי הקניין השונים שביסוד כל אחד מהסדרי הרכוש.
בפרק ג' בחנתי את מעמד ההסדרים הרכושיים בין בני-זוג לאור חוקי-היסוד החדשים.

הערת מערכת: העבודה כוללת מראי מקום אך אינה כוללת רשימה ביבליוגרפית נפרדת.

מקורות:

תגים:

איזון · זוג · חוקי · חוקתית · חזקת · יסוד · מהפכה · מיטלטלין · ממון · מקרקעין · משאבים · משפחה · קניין · שיתוף

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ההיבט הקנייני של יחסי הממון בין בני זוג לאור חוקי היסוד החדשים", סמינריון אודות "ההיבט הקנייני של יחסי הממון בין בני זוג לאור חוקי היסוד החדשים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.