היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 71
עבודה מס' 60463
11,781 מילים (כ-36 עמ'), 14 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 68570
בחינת היקף שיתוף החובות בנכסים בין בני זוג, באילו חובות ניתן לחייב בן זוג בחובותיו של בן זוגו, והאם הנושים רשאים להיפרע מחלקו של בן הזוג.
11,765 מילים (כ-36 עמ'), 54 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66512
מהו הדין המצוי בישראל לגבי מיסוי הכנסתם של בני זוג ומהו הדין שראוי כי יהיה בישראלי בדבר מיסוי הכנסתם של בני זוג.
12,052 מילים (כ-37 עמ'), 93 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 65844
סקירה תיאורטית של נושא האלימות במשפחה בקרב זוגות חד מיניים, בעיקר בקרב זוגות לסביות
4,161 מילים (כ-13 עמ'), 29 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69271
מחקר כמותני על הרגלים של בני זוג במעקב אחד על השני בפייסבוק וכיצד הם תופסים זאת.
6,765 מילים (כ-21 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68375
סקירת התיאוריות השונות שמסבירות את הסיבה לרצח נשים ע"י בני זוגן תוך התמקדות בתיאוריה האבולוציונית והקשר בינה לבין רצח הנשים.
12,202 מילים (כ-37.5 עמ'), 40 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69582
סקירת העלייה ותשעה ראיונות עם זוגות עולים.
10,901 מילים (כ-33.5 עמ'), 29 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65851
השפעת חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק (1992) על מעמדם המשפטי של זוגות חד-מיניים
4,545 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60707
בדיקת השאלה על מה נשים לא נשואות, שעברו את גיל 27 , מוכנות להתפשר, בבחירת בן זוג, שעליו לא תתפשר בחורה צעירה יותר.
2,537 מילים (כ-8 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 71