היישום אינו מחובר לאינטרנט

יחסי ממון בין בני זוג

עבודה מס' 023035

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העבודה עוסקת בנושא מההיבט של המשפט העברי שהיה נהוג ובהתפתחות שחלה בו, וכן תסקור את הנושא בדתות ומדינות אחרות.

8,584 מילים ,29 מקורות

תקציר העבודה:

יחסי ממון בין בני זוג נוגעים בכלל המערכת הכספית והנכסית שבה משתמשים בני זוג החיים יחד חיי משפחה ומנהלים משק בית משותף במהלך חייהם המשותפים או בחלק מהם.

השאלה המרכזית היא מהו מעמד הרכוש, הכספים והנכסים, כשמדובר בסוגים שונים של מערכות התקשרות, בין אם היו שייכים לאחד מבני הזוג קודם להתקשרות ההדדית או ניצברו במהלכה במשותף. כשמדובר בנישואין הילכתיים או בזוגות ידועים בציבור, השאלה היא מה דינם של אלה לגבי האשה, בתוקף היותה אשת איש או ידועה בציבור.
כמו כן, מה דינם לגבי זוגות בני אותו מין. בעולם של סוף המאה ה-20 ובעידן המכונה פוסט מודרניסטי, אשר מאפיינים אותו תהליכים שונים של מודרניות, קדמה, נאורות, רציונאליות, ובו האינדבידום מוצב במרכז, גם המסגרת המשפחתית הופכת לרב-גונית ועוברת תהליך אינדבידואליזציה ושינויים בדפוס הנורמטיבי המקובל.

בחיבור זה נעסוק ביחסי ממון בין בני זוג בישראל ונתייחס בעיקר למשפט העברי שהיה נהוג בקרב קהילות ישראל במשך הדורות ובתמורות שחלו בו מאז התקבל החוק הבריטי ב-1941 והשינויים שחלו בו מאז קום המדינה ועד שנות ה-90, בעידן הפוסט מודרניסטי. יחד עם זאת, נתייחס גם לנהוג בקרב הדתות השונות ובקרב המדינות
השונות בעולם לגבי מערכת יחסי השיתוף וחלוקת הממון במקרים של פרידה בין בני הזוג, בקרב עמי האסלאם והנצרות. חלוקת ממון זו נוגעת הן לפרידה מסוג כלשהו ובכללה מוות וזכויות היורשים וכן מעמדם המשפטי של הכספים, הרכוש והנכסים, אשר התווספו לבני הזוג במהלך שנות חייהם ולאלה שאיתם הגיעו למערכת יחסיהם
המשותפת והיו ברשותם עוד קודם זוגיותם.

עקב ריבוי הזוגות החיים יחד ללא חופה וקידושין נוצרה ההגדרה ההלכתית של "ידועים בציבור". כאן בא לידי ביטוי השוני הבסיסי בין גישות בתי הדין הרבניים לבין גישתם של בתי המשפט האזרחיים, כאשר הגישה הדתית, אותה מייצג השופט ד"ר אלון, טוענת כי אין אצל ידועים בציבור משום יצירת סטאטוס של אשה מעין נשואה, או אף של אשה נשואה למטרות מסויימות ואם כך היה הנוהג ואם זו היתה התייחסות, הרי שהיתה נוצרת פירצה חמורה בשטח תחולתו של הדין האישי ודין תורה בראשו בענייני נישואין. (שאוה, תשנ"א-תשנ"ב: כב) לעומת זאת, הכיר בית
המשפט העליון בהיותה של פלונית ידועה בציבור כאשתו של פלוני, כפרט עובדתי ובעבר מרבית החוקים שדנו בהענקת זכויות והטבות לידועה בציבור, לא נגעו לגבי איש הידוע בציבור כבעלה. (שם: כא) רק בשלהי שנות ה-80 החלו להתייחס גם לידוע בציבור כבעל זכויות לצורך יחסי ממון וירושה, כפי שיפורט בהמשך, במקרה של יובל ריבלין, שהיה ידועה בציבור של יונה וולך ולאחר דיון בערכאות, הועדף על פני משפחתה וזכה בירושתה.

תוכן עניינים:

מבוא

פרק א' - מהות הגדרתם של בני זוג
1.1. המשפחה
1.2. בני זוג - הגדרות ומאפיינים

פרק ב' - כל שקנתה אישה קנה בעלה - האומנם ?

פרק ג' - הבסיס לשיוויון ומהותו

פרק ד' - תמורות ביחסי ממון בין בני זוג בישראל
4.1. פקודת המס לגבי בני זוג
4.2. יחסי ממון בין בני זוג

סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אלינסון, א., (תשל"ה), נישואין שלא כדת משה וישראל, חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת ת"א.
אפשטיין, א.ל., (תשי"ד), תולדות הכתובה בישראל, (תרגום: משה מייזלס), האקדמיה האמריקנית למדעי היהדות, ניו-יורק.
אריאל, י., "זכויות הבעל בהטבות ותגמולים של אשתו", תחומין ט"ז, תשנ"ו, ע"מ 102-111.
אריסטו, (תש"ן), הפוליטיקה ב', (תרגום: ח.י. רות), מאגנס, ירושלים.
באדינטר, א., (1985), ...וגם אהבה, ספרית מעריב, תל-אביב.
בובר, א., "מעמד האשה בישראל", בתוך: ד. יזרעאלי, א. פרידמן ור. שריפט (עורכות), (1982), נשים במלכוד, הקיבוץ המאוחד, ע"מ 210-230 .
בר, ד., "שוק ההזדמנויות והאיומים", עובדים, ינואר 1998, ע"מ 12, 14.
גורדון, י.ל., (תש"ך), כל כתבי יהודה לייב גורדון, דביר, תל-אביב.
דיומון, ד., "המשפחה ומצבה באירופה המערבית", בטחון סוציאלי 44, 1995, ע"מ 23-5.
דנון, ר., ולוי, א., (1995), שיינדלה, תאטרון הקאמרי, תל-אביב.
כהן, י., (תשנ"ז), תקנות חז"ל ביחוסי ממון בין בני זוג, ירושלים.
יזרעאלי, ד., "נשים בעולם העבודה", בתוך: ד. יזרעאלי, א. פרידמן ור. שריפט (עורכות), (1982), נשים במלכוד, הקיבוץ המאוחד, ע"מ 113-171.
לפידות, א., "הטלת מס על הכנסת האשה הנשואה", בתוך: פ. רדאי, כ. שלו ומ. ליבן-קובי, (עורכות), (1995), מעמדה האשה בחברה ובמשפט, שוקן, י-ם ות"א, ע"מ 117-132.
מנדלסון, י., "יחסי ממון בין בני זוג", בתוך: בתוך: פ. רדאי, כ. שלו ומ. ליבן-קובי, (עורכות), (1995), מעמדה האשה בחברה ובמשפט, שוקן, י-ם ות"א, ע"מ ע"מ 437-458.
מסכת כתובות, (התשי"ז), (סדר נשים), אל המקורות, ירושלים.
"מעמד אישי", בתוך: זכויות האדם בישראל - תמונת מצב 1996, האגודה לזכויות האזרח בישראל, ירושלים, יוני 1996.
פרידמן, א., "זהות והתקשרות", בתוך: ד. יזרעאלי, א. פרידמן ור. שריפט (עורכות), (1982), נשים במלכוד, הקיבוץ המאוחד, ע"מ 11-63.
רבינוביץ, ח., "בדין ממון החוזר בקדושין", מוריה ט"ו [יא-יב] (קצא-קצב), תשמ"ט, ע"מ לה-לז.
רדאי, פ., שלו, כ., וליבן-קובי, מ., (עורכות), (1995), מעמד האשה בחברה ובמשפט, שוקן, י-ם ות"א.
רדאי, פ., "על השוויון", בתוך: פ. רדאי, כ. שלו ומ. ליבן-קובי, (עורכות), (1995), מעמדה האשה בחברה ובמשפט, שוקן, י-ם ות"א, ע"מ 19-116.
שאוה, מ., "זכויות 'בן-הזוג' מנישואין בטלים, דיני ישראל, ט"ז, תשנ"א-תשנ"ב, ע"מ יט-לז.
שיפמן, פ. (1995), "מי מפחד מנישואים אזרחיים?", מחקרי מכון ירושלים לחקר ישראל 62.
שפירא-ליבאי, נ., (עורכת), מעמד האשה גליונות 13 (1986) 14 (22 1987) (1989).
Bourdieu, P., "On the Family as a Realized Category", Theory Culture and Society 13 (3), 1996, pp. 19-26.
Keddie, N.R., "Iran: Change in Islam: Islam and Change", International Journal Middle East Studies 11, 1980, pp. 527-542.

תגים:

זוגיות · גירושין · נישואין · נישואים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יחסי ממון בין בני זוג", סמינריון אודות "יחסי ממון בין בני זוג" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.