עבודות [1-9] מתוך 14 :: [עמוד 1 מתוך 2]
עבור לעמוד: 1 2 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "זוגיות":

עבודה מס' 70226 SHOPPING CART DISABLED
מזוגיות לנישואים: מסגור הזוגיות החד-מינית בתקשורת הכתובה הישראלית, 2015.
האם אכן היה שינוי ביחס לזוגיות ההומו-לסבית בין 1994-2013?
12,553 מילים (כ-38.5 עמודים), 15 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שאלת המחקר שלי היא: האם אכן היה שינוי ביחס לזוגיות ההומו-לסבית בין 1994-2013? האם הציבור הישראלי החילוני-ליברלי יכול לקבל את הזוגיות הזו בהגדרתה כנישואים ולכן כמשפחה באופן חוקי על כל המשתמע בכך? שאלת המחקר שלי לא נובעת מתוך הקהילה הלהט"בית עצמה. הוא חיצוני לה: איך הרעיון הרדיקלי לשינוי הגדרת המשפחה המקודשת מתקבל בקהילה הסטרייטית.
חוק, או פסק דין, בראיה סוציולוגית, הוא מיסוד של נורמות חברתיות, והוא תוצר של שינויים חברתיים הנוצרים באמצעות קונפליקטים ומאבקים בין קבוצות שונות על ההגמוניה. המעמד ההגמוני הוא זה שמקבל את האפשרות לקבע את הנורמות שלו במסגרת חוק קבוע , בלתי משתנה ומחייב. שינויים בחוק משקפים את השינויים הסוציולוגיים שעוברת החברה ((הקר ושמיר, 2003). בחרתי לחקור את השיח הציבורי המשתנה באמצעות שני חוקים שונים, אחד מקומי ואחד מארה"ב, שקידמו את זכויות הזוג החד-מיני וביקשו להשוות את תנאיו לתנאי הזוג ההטרוסקסואלי. פסק הדין הראשון הוא פסק דין דנילוביץ', מ-1994. פסק הדין השני הוא: ארה"ב נגד וינדזור מ-2013.
שיטת המחקר בה בחרתי היא שיטה איכותנית פרשנית. דגמתי לפחות 3 כתבות, מאמרים וידיעות מכל עיתון, מ-1994 ומ-2013, שהתפרסמו סביב הפסיקות, וניתחתי את אופן המסגור שלהן באמצעות ניתוח תוכן: מיקום הכתבות בעיתון, המילים, שנבחרו, התמונות, שפורסמו לצידן, התיאורים, מה הושמט ומה הובלט, גודל הכותרות.

תוכן עניינים:
מבוא                            
שאלת המחקר
מקרי המבחן
מתודולוגיה
התלבטויות אתיות
סקירה ספרותית
תמות
1. חשיבות המשפחה הקלאסית
2. הקונצנזוס סביב הומוסקסואליות
3. מהסתרה לנראות
סיכום ודיון
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
למשפחה הגרעינית הקלאסית, ההטרו-נורמטיבית, שלה יש מעמד מקודש ומיתי בקונצנזוס החברתי הישראלי (הקר ושמיר, 2003). קונצנזוס הוא מערכת אמונות המשותפות לחברה החולקת את האינטרסים שלה, ללא כל שוני או חילוקי דעות של החברים בה (קליין, 2008). הדגם המשפחתי המועדף, חברתית וחוקית, באידיאולוגיה הישראלית (אידיאולוגיה היא מערכת בסיסית של הכרה חברתית המשותפת לאנשים המשתייכים לקבוצה חברתית, הנקבעת באמצעות ברירה של ערכים חברתיים-תרבותיים מסוימים (קליין, 2008)] הוא של אישה ביולוגית, הנשואה לגבר ביולוגי באופן חוקי ומונוגמי, ושניהם מגדלים את ילדיהם הביולוגיים באותו משק בית. תפקיד הגבר לפרנס את משק הבית בספירה הציבורית ותפקיד האישה הוא לטפל במשק הבית בספירה הפרטית, לתמוך בגבר ולטפל בילדים (Berenstein&Reimann,2001).
 
עבודה מס' 60454 SHOPPING CART DISABLED
אהבה וזוגיות כפי שנתפסים עפ"י חכמת הקבלה, 2001.
דיון בשאלה מהו מקום האישה בקונטקסט האהבה והזוגיות.
5,181 מילים (כ-16 עמודים), 9 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לנושא האהבה כפי שהוא בא לידי ביטוי בתחום הקבלה, נודעת חשיבות רבה.
כאשר מדובר ברגש בהקשר זה מדובר באהבה הקשורה בפעילות כלפי האל, כלפי בני אנוש, כלפי בן או בת הזוג וכלפי הדת היהודית.
בעבודה זו אתייחס לנושא האהבה כאשר הפנים השונים והמגוונים שלה יקבלו מימד פילוסופי, רגשי, דתי ומיסטי.
עבודה זו תעסוק בשאלה מהו מקום האישה בקונטקסט האהבה והזוגיות?
כאשר התייחסות הקבלה אל נושא זה תקבל שימת לב מיוחדת ותושווה עם התייחסות חז"ל לנושא זה על מנת לראות את ההבדלים בתפיסתם.
ספר הזוהר הוא הספר הבסיסי של הקבלה והוא המשכו של ספר היצירה המיוחס לאברהם אבינו. הזוהר בנוי כפרוש פנימי לתורה והוא מסמך המתעד את הסוגיות של רבי שמעון בר-יוחאי שחי במאה השניה לספירה.
במסגרת השותפות במעשה הבריאה, לכוחה של האהבה תפקיד חשוב בקבלה והזוהר מקנה חשיבות רבה לתחום האהבה והזוגיות, בין אם זו אהבה לאל ובין אם בין בני הזוג.
לפי הזוהר, פעילותו הפנימית והחיצונית של האדם קובעת את קיומם והתרחשותם של מאורעות חיצוניים כאשר במסגרת הפעילות הפנימית ניתן להתייחס לנושא האהבה המחולל טוב לאנושות כולה.
בעזרת האהבה, האדם יכול לחסום את רמת תודעתו ולהתעלות מעל דאגות היום יום, להרחיב את ליבו ולחבר את החלקים השונים בפנימיותו לכדי אחדות שלמה , חמה ומחוברת למהותה. אכן,  האהבה, כאשר היא מצויה במקומה הנכון - בצידו הטוב של הלב, הוא כלי בעל עצמה רבה.
אמנם הקבלה עוסקת בנושאים הקשורים ברוחניות, אך ניתן לציין כי בין היתר מטרתה היא לספק ליהודי המאמין הכרה מתעוררת וכן כלים מעשיים להגשמת "האני האמיתי" שבו. במסגרת זו, לנושא האהבה והזוגיות נודעת חשיבות רבה ובנושא זה מתמקדת עבודה זו.
מטרת העבודה אם כן לשפוך אור על נושא האהבה והזוגיות כפי שהם באים לידי ביטוי על פי ספר הזוהר. כל אלה מהוים ביטוי לכמיהה, לאהבה, לרומנטיקה ולמימוש האהבה במסגרת המימוש העצמי.

תוכן העניינים:
מבוא
דמות האישה במסורת ובקבלה
הזוגיות עפ"י תפיסת הקבלה
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 62645 SHOPPING CART DISABLED
הוא והיא- זוגיות ומוסד הנישואין, 2004.
התפתחות מוסד הזוגיות במשפחה עד לתקופה הפוסט-מודרניסטית.
15,551 מילים (כ-48 עמודים), 53 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
מבוא
זוגיות
  א. לא טוב היות האדם לבדו
  ב. היופי כמוקד למשיכה בזוגיות
  ד. בחירת בן\בת הזוג
  ה. אהבה כערך מרכזי בזוגיות
  ו. אינטימיות ומיניות
  ז. סיכום הפרק
מוסד הנישואים
  א. חלוקת תפקידים במשפחה
  ב. השתתפות נשים ואמהות בכוח העבודה
  ג. חלוקת התפקידים במשפחה בחברה הפוסט מודרנית
  ד. קונפליקט בין-תפקידי במשפחה
זוגיות ומוסד הנישואין-סקירת מחקרים
  א. בדיקת הקשרים בין יחסי כוח, אינטימיות ומגדר בקרב זוגות נשואים
  ב. כוח, אינטימיות ושינוי אצל זוגות צעירים ללא ילדים
  ג. הנסיבות הגורמות לנשים ליזום שינוי בחלוקת התפקידים הביתית ובמערכת האינטימית
  ד. תמיכה והתקשורת בקרב זוגות המנהלים שני קריירות.
  ה. שאלת חובתו של אחד מבני הזוג לטפל בבן-זוגו החולה.
  ו. התקשורת הזוגית וחלוקת התפקידים בקרב בני זוג בחברה הקיבוצית
  ז. ההשפעה הנתפסת של הורות על הקריירה
  ח. הקשר בין שוויון בחלוקת התפקידים לבין שביעות רצון מן הנישואין בגיל מבוגר
  ט. סגנון הניהול הכלכלי של זוגות נשואים
  י. השפעתם של יחסי הגומלין בין המימד העדתי והמימד המיגדרי על הקשר האינטימי הזוגי
  יא. השפעתן של סדנה טיפולית על יכולת נשים לשנות את הגבולות הקיימים בזוגיותן
  יב. משאבים אישיים כגורם משמעותי בחיזוק ההיבט השיוויוני שבמערכת הנישואים.
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
בשני העשורים האחרונים עובר פולחן האהבה הזוגית המערבי שלב אבולוציוני חדש: השלב
הדמוקרטי. התפתחות המחקר הפסיכולוגי, עליית הפמיניזם, התגברות הלחצים הפיזיים
והפסיכולוגיים המופעלים על משפחה שבה שני בני הזוג "קרייריסטים" וניתוקה של המשפחה
הגרעינית מהמשפחה המורחבת, כל אלה מביאים שני שינויים מהפכניים במודל האהבה והזוגיות:
השינוי הראשון הוא במבנה מערכת היחסים במודלים האביריים, השתלטניים והנאיביים
מוחלפים בהדרגה במודל שוויוני יותר, המתבטא בחלוקת תפקידים וסמכויות חדשה ובמערכת
ציפיות הדדית חדשה. השינוי השני במודל הוא בהגדרת המפתח להתאהבות ולחיי נישואים
מאושרים. אם בעבר נתפסה האהבה כעין נס או הארה חד-פעמיים הרי שבשנים האחרונות היא
נתפסת בהדרגה כתהליך שיש ללמוד ולשכלל אותו וכמשהו המצריך השקעה ו"תחזוק" יומיומי.
(אלמוג, 2002).
הזוגיות של היום מתמודדת בראש ובראשונה עם סוגיית השוויון וכל מה שנגזר ממנה. הזוגיות
מצויה עכשיו אי שם באמצע הדרך, בין אי-שוויון בין המינים לשוויון.
בתחילתה של הדרך הזאת, עליונות הגבר וזכויות היתר שלו והנחיתות של האישה והיעדר הזכויות
שלה, היו מובנים מאליהם. בסופה של הדרך הזאת יהיה השוויון המלא בין בני הזוג מובן מאליו.
לשני הצדדים יהיה מובן, באופן העמוק ביותר, שהם שווים וששניהם ראויים לכבוד. אז תהיה
הזוגיות מוסד של אהבה, חברות ותמיכה, פרגון ושיתוף פעולה. אז יהיה ביטוי ל"לא טוב היות
האדם לבדו", אז ירד סוף סוף שיעור הגירושין הגבוה כל כך היום. אבל אנחנו, כאמור, רק באמצע
הדרך. (אברמסון,  2002).
מטרתי במאמר לסקור את התפתחות מוסד הזוגיות במשפחה עד לתקופה הפוסט-מודרניסטית
וכפי שבא לידי ביטוי במודל הפסיכולוגי החדש. להגשמת מטרה זו המאמר ידון בנושאים הבאים:
זוגיות; היופי כמוקד למשיכה בזוגיות; בחירת בן\בת הזוג; אהבה כערך מרכזי בזוגיות;
אינטימיות ומיניות; מוסד הנישואים; חלוקת תפקידים במשפחה; השתתפות נשים ואמהות בכוח
העבודה; חלוקת התפקידים במשפחה בחברה הפוסט מודרנית; קונפליקט בין-תפקידי במשפחה
וסקירת מחקרים אחרונים שבדקו את נושא הזוגיות ומוסד הנישואין.


 
עבודה מס' 66221 SHOPPING CART DISABLED
הקשר שבין אינטימיות ותוקפנות במערכות יחסים זוגיות, 2007.
בדיקת הקשר שבין האינטימיות שקיימת במערכות יחסים זוגיות לבין רמת גילויי התוקפנות שמפגינים בני הזוג זה כלפי זה (אלימות מילולית, שפת גוף תוקפנית).
11,013 מילים (כ-34 עמודים), 40 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה היא למצוא את הקשר שבין אינטימיות ותוקפנות במערכות יחסים זוגיות. המחקר נעשה בשיטת הדיווח העצמי באמצעות מילוי שאלונים על ידי 31 זוגות נשואים/שחיים יחד/מקיימים קשר זוגי (סה"כ 62 נבדקים).נערכה השוואה בין רמת האינטימיות שקיימת במערכת היחסים ובין גילויי התקופנות שמפגינים בני הזוג האחד כלפי השני. כמו כן- נבדק הקשר בין רמת התוקפנות האישיותית של כל נבדק לבין רמת התוקפנות שלו במערכת היחסים. בנוסף, נבחן הקשר שבין היכולת לאינטמיות של הנבדק ובין רמת גילויי התוקפנות שהוא מפגין במערכת היחסים כלפי בן/ת זוגו.

מספר בדיקות סטטיסטיות נערכו על מנת לבחון קשרים אפשריים בין אינטימיות לתוקפנות. ראשית, נבנו שלושה מדדים שונים המיצגים את ממוצע תשובות הנבדקים של כל שאלון בנפרד- מדד יכולת לאינטימיות, מדד תוקפנות אישיותית ומדד תוקפנות במערכת היחסים. על מנת לבדוק קשרים של כל אחד מהמדדים עם השניים האחרים, נעשה שימוש במבחן ספירמן.

תוכן עניינים:
מבוא
תוקפנות - מהי?
  אלימות מילולית
  לשון הגוף ושפת גוף תוקפנית

אינטימיות וקרבה רגשית
רגש והבעה אפקטיבית
כשתוקפנות חודרת לזוגיות ; הקשר שבין אינטימיות ותוקפנות

השערות המחקר

השיטה -
  משתתפים
  כלים
  הליך

ממצאים
דיון
סיכום
רשימת מקורות
נספח - שאלון המחקר

מתוך העבודה:
התוקפנות הנה פעולה אנושית אשר נדונה בהרחבה בתחומים שונים של מדעי ההתנהגות. העיסוק בחקר התופעה גבר עם עלייתם של גילויי האלימות ברחבי העולם. שורשיה הם ככל הנראה גנטיים ומולדים, כך שכל תינוק נולד כשהוא מצויד בדחפים פרימיטיביים ובהם היצר התוקפני שעליו ללמוד לשלוט בו במשך הזמן, אולם דחפים מולדים אלה אינם פועלים בחלל ריק, שהרי גם לסביבה יש השפעה על רמת התוקפנות הקיימת באדם. מחקר בנושא הראה כי הנטייה לתוקפנות בקרב ילדים היא תכונה נלמדת- כך שככל שתכונה זו תחוזק על ידי ההורים והסביבה, היא תתגבר (מונטגיו, 1978).
 
עבודה מס' 67138 SHOPPING CART DISABLED
זוגיות בעולם פוסט-מודרני, 2008.
התבוננות פוסט-מודרנית על זוגיות באמצעות ניתוח הסרט "נקודת מפגש" של הבימאי וודי אלן.
2,420 מילים (כ-7.5 עמודים), 5 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה מציגה ניתוח של הסרט "נקודת מפגש" דרך דיון סוציולוגי-מגדרי ותוך התייחסות לתיאוריות פוסט-מודרניות בסוציולוגיה. מוקדה של העבודה הוא בפמיניזם ומגדריות, והיא כתובה בלשון ביקורתית על קונספציות שגורות בעולמינו.

מתוך העבודה:
מאחורי מסרים פוסט מודרניים בדבר רלטיביזם מוסרי, היעדרה של אמת מוחלטת או דרך אידיאלית ופלורליזם (ברמה הזוגית בפרט), מצליח אלן להעביר מסר נוסף, באופן אמפליסיטי יחסית, ב"נקודת מפגש", מסר שאינו תואם כלל רעיונות פוסט מודרניים או תפקידים מגדריים פוסט מודרניים: קיימת הבחנה ברורה וחדה בין תפקידים "גבריים" ובין תפקידים "נשיים" ביחסים בין המינים. במאמרה מתארת הרצוג (1996) את ההפרדה בין הספירה הציבורית והפרטית, ומציינת אותה ככלי בידי החברה לשעתוק של אי-שוויון מגדרי; היא מראה כיצד ההפרדה התיאורטית הזו בין שתי הספירות היא בדיוק אותה הפרדה בין גברים ונשים- הבית, החום והאמוציות הן הנשיות, ואילו התחרות הכסף והרציונאל הן הגבריות. את שעתוקו של אי השוויון זוקפת הרצוג לחובתה של החשיבה הבינארית שממשיכה להתקיים גם בעולמינו היום.
 
עבודה מס' 33175 SHOPPING CART DISABLED
"איש וביתו": מוכנות לחיי משפחה ושיפור הזוגיות והעשרתה..
תהליך החברות (סוציאליזציה) בגיל הילדות והשפעתו על מידת המוכנות לחיי משפחה וזוגיות, לאור החינוך (הפורמלי והבלתי פורמלי) לשיוויונית.
3,906 מילים (כ-12 עמודים), 14 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשנים האחרונות גברה שדרישה לשוויון חברתי, פוליטי וכלכלי של נשים ועלה הצורך לבחון מחדש את מקורם של רבים מן הקשיים והקונפליקטים שבהם מתנסות הנשים. עד לפני קצת יותר מעשור, ניתן היה להבחין במימצאים שאינם שיוויוניים בקלות, שכן אלה היו בולטים ביותר:
אף על פי שעלה שיעור הנשים המפתחות קריירה מקצועית- ניהולית, מעטות מהן הגיעו לתפקידים בכירים, ומשכורותיהן היו בדרך - כלל נמוכות מאלו של הגברים, מתוך האמונה הסטריאוטיפית כי הגבר הוא המפרנס הראשי, ולכן שכרו צריך להיות גבוה יותר.
רוב הנשים- בסוף שנות השבעים הועסקו במקצועות "המתאימים" להן- על פי הסריאוטיפים המקובלים ולפיהם יש מקצועות "נשיים" להן מיועדות הנשים כמו: מזכירות, אחיות, מורות. רמת היוקרה של מקצועות אלה נמוכה מזו של מקצועות שנחשבים "גבריים".
מבחינה פוליטיקה- אי השיוויון בין גברים לנשים בלט במיוחד בשיעורי הייצוג.

באמצע שנות ה-90 ניתן להבחין בשינויים והתעוררות לאומית למען שוויון בין המינים.מספר הנשים העובדות עלה, חוקקו חוקים המעניקים להן שיוויון הזדמנויות ושכר שווה. נשים נקלטות כיום גם במקצועות שנחשבו ל"גבריים". משוריינים להן מקומות ייצוג בבתי- המחוקקים.
במערכות החינוך פועלות תוכניות מיוחדות המחנכות לשיוויון וליברליות.
עם זאת עדיין בולט במציאות חוסר השיוויון:
במציאות מוטל על האשה עומס רב בשל כפל התפקידים: היא נחשבת גם כבעלת קריירה, אך עם זאת עדיין מצפים ממנה להיות אחראית למשק הבית ולגידול הילדים. האשה המודרנית נמצאת במצב של כפל תפקידים: גם אם וגם עובדת, דבר היוצר מתחים שונים.
גם ההריון והאימהות נתפסים כמגבלות המונעות מנשים לצאת לעבודה או להתמסר לה כראוי ומכאן הסברה כי נשים משמשות כוח עבודה לא יציב.

ראשי פרקים:

* רקע- השיוויון בין המינים בחברה המודרנית.
* חברות- סוציאליזציה (הגדרה).
* תהליך החברות בגיל הילדות.
* תיאוריות בחברות המתאימות לתהליך איפיון מין.

* מסגרות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות בגיל הילדות והשפעותיהן.
  ההורים והמשפחה
  גן הילדים
  בית - הספר
  ספרות הילדים
  הטלויזיה
  שאלון
* סכום
* ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 68519 SHOPPING CART DISABLED
תיאורית ההתקשרות והקשר לזוגיות בגיל מאוחר (תרגיל), 2010.
הסבר אודות תיאורית ההתקשרות של בולבי וכיצד תיאוריה זו באה לידי ביטוי בחיים הבוגרים ביחסי הזוגיות בין גבר לאישה, דרך בחינת מחקרים שנעשו במאה ה-21.
1,239 מילים (כ-4 עמודים), 9 מקורות, 131.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תיאוריית ההתקשרות (Attachment theory) שפותחה על ידי ג'ון בולבי בשנת 1973, טוענת כי לתינוק ישנו צורך ראשוני ופנימי, להתקשרות עם דמות מטפלת לצורך הגנה וקרבה (Bowlby, 1979).

מחקרים רבים בחנו מדוע יחסים בינאישיים בין גברים לנשים- יחסי זוגיות, מצליחים או נכשלים, בהתבסס על ניסיונו הראשוני של הפרט לחוות מערכת יחסים- זוהי המערכת בין התינוק לאימו.
העבודה בוחנת את תיאוריית ההתקשרות ביחס ל-7 מחקרים שהתבצעו במקומות שונים בעולם במאה ה-21.

מתוך העבודה:
קפלן וקפלן (2010), מחזקים את גורנשטיין (2007), ומציגים במאמרם סקירת ספרות הבודקת מה משפיע על אופי מערכות היחסים הרומנטיות שלנו. מדוע ישנם אנשים המתאהבים בקלות, בעוד אנשים אחרים נמנעים מאהבה? הלז טוענים, כי הדפוס שהתינוק יוצר עם דמות ההתקשרות הראשונה בחייו (האם), היא נקודת המוצא וההתייחסות שלו לטיב היחסים הבינאישיים והזוגיים בהמשך חייו. Hazan and Shaver (1987) (מתוך קפלן וקפלן, 2010), חקרו את תיאוריית ההתקשרות בהקשר למערכות יחסים רומנטיות ומצאו, כי הקשר הרגשי המתפתח בין בני זוג רומנטיים מבוגרים, נובע ממערכת ההתקשרות ההתנהגותית-רגשית בילדות.
 
עבודה מס' 63748 SHOPPING CART DISABLED
מיניות וזוגיות בקרב בוגרים עם פיגור שכלי., 2005.
5,057 מילים (כ-15.5 עמודים), 11 מקורות, 273.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
1. מבוא
2. סוגיות בצרכים מיניים וביחסי זוגיות בקרב אנשים עם פיגור שכלי
2.1 הפלות
2.2 יחסים אינטימיים
2.3 עיקור
2.4 זוגיות ונישואין
2.5 מיניות וחינוך מיני
3. ראיון עם סגנית מנהל מחלקת שיקום
4. ממצאי הראיון וסיכום
5. ביבליוגרפיה

מבוא:
נושא הצרכים המיניים והצורך וביחסים קרובים בקרב אנשים עם פיגור שכלי, נתקל  לעיתים באי נוחות ופחד. התייחסות לנושאים אלה מתוך פחד ואי נוחות, עלול להביא לידי סבל לבעלי פיגור שכלי, להוריהם, לבעלי המקצוע ולחברה בכללותה. יחסים אינטימיים, נישואין, קיום מין בטוח ונושאי מין אחרים, הם נושאים רגישים, שנעשים רגישים עוד יותר כאשר קושרים אותם לאוכלוסייה עם פיגור שכלי. למרות כל ההסברים הניתנים על ידי הגופים המטפלים, המפגר נחשב לחריג ולאדם בעייתי, וקיימים מיתוסים בנוגע להתנהגותו: אי יכולתו לרסן את עצמו, אי יכולת להיות אחראי ולחיות בחברה רגילה. רבים ההורים של מפגרים החוששים שילדם יסתבכו מבחינה מינית עקב תוקפנות מינית או ניצולם מבחינה מינית על ידי אחרים. אין בסיס ממשי לדאגות ודעות אלו, אך המציאות מראה שהצירוף של מיניות ופיגור שכלי מהווה בעיה מיוחדת שקשה להתמודד איתה. (זקס, 1987).
עבודה זו תעסוק בסוגיות הקשורות בצרכים המיניים וביחסי זוגיות בקרב האוכלוסייה עם פיגור. היא תעסוק בסוגיית ההפלות, עיקור, יחסים אינטימיים, נישואין וחינוך מיני בקרב אנשים עם פיגור שכלי. העבודה מנסה לסקור בקצרה ולתת מושג בנושאים רחבים מאוד. במקור, הרעיון היה לכתוב עבודה על הפלות בקרב אוכלוסייה עם פיגור. אך מתוך הראיון שביצעתי עם סגנית מנהל מחלקת שיקום באגף שירותי רווחה בעיריית חיפה, נראה כי נושא זה אינו רלוונטי כל כך, כיוון שמספר ההפלות הנעשות בקרב האוכלוסייה הוא קטן ביותר, מתוך מה שידוע לשירותי הרווחה. מתוך הראיון גיליתי כי הדגש כיום הוא על פיתוח מערכות יחסים אינטימיים ותוכניות המעודדות מין בטוח לשם הנאה ומתוך בחירה. חלק מהתוכניות מועברות בבתי ספר לקבוצות תלמידים וישנן תוכניות גם לקבוצות הורים. זקס (1987) בספרו מציין כי המשפחה ובית הספר הם ה"סוכנים" העיקריים בחינוך לחיי משפחה ולחינוך מיני, ויש לפעול בשיתוף פעולה בינהם.
 
עבודה מס' 68081 SHOPPING CART DISABLED
השפעת סטטוס הזוגיות וזמינות המשאבים הקוגנטיביים על העדפות תווי פנים גבריים, 2005.
מחקר בו נשים דירגו שתי תמונות של גבר.
5,989 מילים (כ-18.5 עמודים), 12 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נבדקה השפעתם של סטטוס זוגיות וזמינות משאבים קוגניטיביים על העדפות נשים לגבי תווי פנים גבריים. שוער כי רווקות שלא הוגבלו בזמן יעדיפו תווים נשיים, ונשואות יעדיפו תווים גבריים במידה שווה בשני תנאי זמינות המשאבים. תהליך העדפה זה מכיל מרכיב אוטומטי ומרכיב מבוקר, המהווה תיקון לבחירה האוטומטית. הונח כי הפחתת המשאבים תמנע את התיקון. 189 נשים, נשואות ורווקות, נכנסו לאתר אינטרנט. באתר, הופיעו שתי תמונות גבר, אחת בעלת תווי פנים גבריים והשנייה בעלת נשיים. הנבדקות דירגו איזה גבר היו מעדיפות לקשר ארוך-טווח. הנבדקות חולקו לכאלו שהוגבלו לשלוש שניות חשיפה לתמונות ולכאלו שלא הוגבלו בזמן. כמשוער נמצאה השפעה משולבת בין המשתנים אך מסוג שונה מהמשוער. מוסק מכך, כי התיקון לא בוטל במלואו וייתכן שתהליכים אוטומטיים ומבוקרים פועלים יחד בצורה מורכבת משנהוג לחשוב.

מתוך העבודה:
תיאוריות שונות מצביעות על השפעה מובהקת של סוג תווי הפנים על רמת המשיכה הבין-אישית. לפי תיאוריות בחירה מינית, גברים בעלי תווי פנים גבריים יותר נתפסים כמושכים יותר בגלל ברמות הטוסטסטרון הגבוהות של גברים אלו. טוסטסטרון מחליש את עמידותה של המערכת החיסונית של האדם (Hillgarth & Wingfield, 1997), אולם אם גבר שרד למרות חולשה זו, הדבר מעיד שהוא בעל גנים "טובים" יותר (Grammer & Thornhill, 1994; Jones et al, 2001).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 14 :: [עמוד 1 מתוך 2]
עבור לעמוד: 1 2 :: עמוד הבא >>