היישום אינו מחובר לאינטרנט

הוא והיא- זוגיות ומוסד הנישואין

עבודה מס' 062645

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התפתחות מוסד הזוגיות במשפחה עד לתקופה הפוסט-מודרניסטית.

15,551 מילים ,53 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

בשני העשורים האחרונים עובר פולחן האהבה הזוגית המערבי שלב אבולוציוני חדש: השלב הדמוקרטי. התפתחות המחקר הפסיכולוגי, עליית הפמיניזם, התגברות הלחצים הפיזיים והפסיכולוגיים המופעלים על משפחה שבה שני בני הזוג "קרייריסטים" וניתוקה של המשפחה הגרעינית מהמשפחה המורחבת, כל אלה מביאים שני שינויים מהפכניים במודל האהבה והזוגיות: השינוי הראשון הוא במבנה מערכת היחסים במודלים האביריים, השתלטניים והנאיביים מוחלפים בהדרגה במודל שוויוני יותר, המתבטא בחלוקת תפקידים וסמכויות חדשה ובמערכת ציפיות הדדית חדשה. השינוי השני במודל הוא בהגדרת המפתח להתאהבות ולחיי נישואים מאושרים. אם בעבר נתפסה האהבה כעין נס או הארה חד-פעמיים הרי שבשנים האחרונות היא נתפסת בהדרגה כתהליך שיש ללמוד ולשכלל אותו וכמשהו המצריך השקעה ו"תחזוק" יומיומי. (אלמוג, 2002).
הזוגיות של היום מתמודדת בראש ובראשונה עם סוגיית השוויון וכל מה שנגזר ממנה. הזוגיות מצויה עכשיו אי שם באמצע הדרך, בין אי-שוויון בין המינים לשוויון. בתחילתה של הדרך הזאת, עליונות הגבר וזכויות היתר שלו והנחיתות של האישה והיעדר הזכויות שלה, היו מובנים מאליהם. בסופה של הדרך הזאת יהיה השוויון המלא בין בני הזוג מובן מאליו.
לשני הצדדים יהיה מובן, באופן העמוק ביותר, שהם שווים וששניהם ראויים לכבוד. אז תהיה הזוגיות מוסד של אהבה, חברות ותמיכה, פרגון ושיתוף פעולה. אז יהיה ביטוי ל"לא טוב היות האדם לבדו", אז ירד סוף סוף שיעור הגירושין הגבוה כל כך היום. אבל אנחנו, כאמור, רק באמצע הדרך. (אברמסון, 2002).
מטרתי במאמר לסקור את התפתחות מוסד הזוגיות במשפחה עד לתקופה הפוסט-מודרניסטית וכפי שבא לידי ביטוי במודל הפסיכולוגי החדש. להגשמת מטרה זו המאמר ידון בנושאים הבאים: זוגיות; היופי כמוקד למשיכה בזוגיות; בחירת בן\בת הזוג; אהבה כערך מרכזי בזוגיות; אינטימיות ומיניות; מוסד הנישואים; חלוקת תפקידים במשפחה; השתתפות נשים ואמהות בכוח העבודה; חלוקת התפקידים במשפחה בחברה הפוסט מודרנית; קונפליקט בין-תפקידי במשפחה וסקירת מחקרים אחרונים שבדקו את נושא הזוגיות ומוסד הנישואין.

תוכן העניינים:
מבוא
זוגיות
א. לא טוב היות האדם לבדו
ב. היופי כמוקד למשיכה בזוגיות
ד. בחירת בן\בת הזוג
ה. אהבה כערך מרכזי בזוגיות
ו. אינטימיות ומיניות
ז. סיכום הפרק
מוסד הנישואים
א. חלוקת תפקידים במשפחה
ב. השתתפות נשים ואמהות בכוח העבודה
ג. חלוקת התפקידים במשפחה בחברה הפוסט מודרנית
ד. קונפליקט בין-תפקידי במשפחה
זוגיות ומוסד הנישואין-סקירת מחקרים
א. בדיקת הקשרים בין יחסי כוח, אינטימיות ומגדר בקרב זוגות נשואים
ב. כוח, אינטימיות ושינוי אצל זוגות צעירים ללא ילדים
ג. הנסיבות הגורמות לנשים ליזום שינוי בחלוקת התפקידים הביתית ובמערכת האינטימית
ד. תמיכה והתקשורת בקרב זוגות המנהלים שני קריירות.
ה. שאלת חובתו של אחד מבני הזוג לטפל בבן-זוגו החולה.
ו. התקשורת הזוגית וחלוקת התפקידים בקרב בני זוג בחברה הקיבוצית
ז. ההשפעה הנתפסת של הורות על הקריירה
ח. הקשר בין שוויון בחלוקת התפקידים לבין שביעות רצון מן הנישואין בגיל מבוגר
ט. סגנון הניהול הכלכלי של זוגות נשואים
י. השפעתם של יחסי הגומלין בין המימד העדתי והמימד המיגדרי על הקשר האינטימי הזוגי
יא. השפעתן של סדנה טיפולית על יכולת נשים לשנות את הגבולות הקיימים בזוגיותן
יב. משאבים אישיים כגורם משמעותי בחיזוק ההיבט השיוויוני שבמערכת הנישואים.
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אברמסון, זיוית. (2002). זוגיות בדרך לשוויון. פנים, 19, 69-62.
אלמוג, עוז. (2002). עבדי הזוגיות. פנים, 19, 11-4.
א-סאדאווי, נוואל. מאחורי הרעלה. תרגום: שפי פז. תל-אביב: הוצאת מסדה, 1988.
אטקוף, נ. הישרדותם של היפים ביותר. תרגמה דפנה לוי ינוביץ. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2000.
בר-יוסף, רבקה. 1996. סוציולוגיה של המשפחה לאור שינויים חברתיים וחידושים ביוטכנולוגיים. מגמות, ל"ח, 29-5.
ברש, תמר. (2000). השפעת המוצא העדתי על יחסי הכוח במערכת הזוגית - השוואה בין זוגות הטרוגמים להומוגנים עדתית. עבודת מ"א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה.
גאלי-צינמון, רחל. (1999). ייחוס רמות שונות של חשיבות לתפקידי החיים והשלכותיו על קונפליקט בית-קריירה בקרב גברים ונשים. עבודת ד"ר. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.
גוטליב-רגב, מ, (1998), פתאום הורים: התהליכים האישיים שעוברים על הורים חדשים. תל-אביב: זמורה-ביתן.
גולדמן, ד. אינטלגנציה רגשית. תרגום עמוס כרמל. הוצאת מטר, 1997.
גיסי ב. "נשואין שלו ושלה", מתוך: אשה, נשים, נשיות. בעריכת: הוני מאיר לוי, מרגנית וינברגר, רינה שלף, שרה פוקס, שלומית קאופמן. תרגום: מרגנית וינברגר. תל-אביב: הוצאת שלף, 1975.
גריי, ג'. גברים ממאדים נשים מנוגה. תרגום שושנה ינקוביץ. הוצאת "אור עם", 1994.
דה-אנג'ליס, ב. סודות אודות גברים. תרגום: יפעה הדר. תל-אביב: שלגי מוציאים לאור, 1990.
האולי, ננסי פרס. "מיניות", מתוך: אשה, נשים, נשיות. בעריכת: הוני מאיר לוי, מרגנית וינברגר, רינה שלף, שרה פוקס, שלומית קאופמן. תרגום: מרגנית וינברגר. תל-אביב: הוצאת שלף, 1975.
המילטון ע. מיתולוגיה. תל-אביב: הוצאת מסדה בע"מ, 1967.
זלדין, ת. היסטוריה אינטימית של האנושות. תרגום אירית מילר הוצאת מודן, 1999.
טפיירו-זיו, אריאלה. (2000). השפעת חשיפה ממושכת לשיח הצמיחה האישית: הקונפליקט הזוגי
ועבודת המשפחה. עבודת מ"א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למדעי החברה.
יעקובוביץ' א.ל. עולם האגדה: ספר המיתולוגיה של יוון ורומא ויתר העמים העתיקים. תל-אביב: הוצאת שלמה שרבך, 1966.
זקס-חיים, שירית. (2003). צריך שניים לטנגו: סגנון הניהול הכלכלי בקרב זוגות נשואים. עבודת מ"א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה.
יזרעאלי, דפנה. (2001). יחסי עבודה ומשפחה: המקרה של נשים במעמדות הביניים בישראל. בתוך: כהן, ד. (עורכת). "מעשה ידיה": אישה בין עבודה ומשפחה. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המרכז לחקר האשה ביהדות, 16-3.
יזרעאלי, ד, פרידמן, א, דהאן-כלב, ה, הרצוג, ח. חסן, מ, נוה, ח, פוגל-ביז'אוי, ס, (1999), מין, מיגדר, פוליטיקה. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.
כהן, רינה. (2000). הרהורים בסוגיית ריבוי תפקידים במשפחה. מסכת משפחה, 1, 44-39
לידון ס. "הפוליטיקה של האורגזם", מתוך: אשה, נשים, נשיות. בעריכת: הוני מאיר לוי, מרגנית וינברגר, רינה שלף, שרה פוקס, שלומית קאופמן. תרגום: מרגנית וינברגר. תל-אביב: הוצאת שלף, 1975.
ליפשיץ, רוני. "מדוע סרטים כחולים מוציאים לך את החשק?" עולם האשה, ינואר 1992.
מוזס, ריקי. (2002). הקשר בין תקשורת ובין חלוקת תפקידים בין בני הזוג בחברה הקיבוצית המשתנה. עבודת מ"א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה.
מור, ליאת. (2000). כוח, אינטימיות ושינוי אצל זוגות צעירים ללא ילדים. עבודת מ"א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה.
סגל-אנגלצן. ד. (1995) "דפוסים ותהליכים המאפיינים זוגות ישראלים אשר על פי ההגדרה העצמית שלהם הינם שוויונים", עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אונ' ת"א.
סלע-מזור, דורית. (2001). תמיכה מעשית ורגשית של גברים בבנות זוג קרייריסטיות. עבודת מ"א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה.
פרנץ מ. מעבר לעצמה. תרגום: איריס ברעם, תלאביב: זמורה ביתןמןציאים לאור, 1991.
פרס י. כץ ר. (1986) "משפחה ומשפחתיות בישראל". מגמות כ"ו , חוברת 2.
פרס, יוחנן. כץ, רות. 1990. שינוי והמשכיות במשפחה בישראל. מתוך שמגר - הנדלמן ובר-יוסף (עורכות), משפחות בישראל. ירושלים. אקדמון, 32-9.
קיטייציק, דניאל. (2001). הקשר בין אינטימיות, כוח, ותפיסה מגדרית ביחסי נישואים. עבודת מ"א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לעבודה סוציאלית.
רבין, ק, (1998), שותפים שווים, חברים טובים. תל-אביב: רמות.
שמר, ש. דוח איטימי. ספריית מעריב 1992.
שפירא-ברמן, עפרית ורבין, קלייר. (2002). אסרטיביות כמשאב אישי בדרך למימוש נישואים שוויוניים והוגנים: השוואה בין נשים לגברים. חברה ורווחה, כ"ב(4), 518-503.
שקד, טובה. (2002). השפעתה של הורות צפויה על פיתוח קריירה של נשים ושל גברים בקרב זוגות משכילים. עבודת מ"א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה.
תומס, א.ה. אני לא בסדר אתה לא בסדר. תרגום אהרון בר. מודן הוצאה לאור 1980.
Benjamin, Orly. (2001). Changing intimete relationships: An Israel-Uk comparison. Community, Work Family, 4(2), 173-193.
Booth, Alan Johnson, David. (1992). Premarital cohabitation and marital success. Journal of Family Issues, 9(2). P. 255-272.
Cinamon, Rachel-Gali Rich, Yisrael. (2002). Profiles of attribution of importance to life roles and their implications for the work-family conflict. J. of Counseling Psychology, (2)49, 212-220.
Darwin Charles. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, (Princeton: Princeton University Press, 1981), pp. Ii, 354.
Demaris, Alfres Vaninadha, K. (1992). Premarital cohabitation and subsequent marital stability in the united states: A Reassessment. Journal of Marriage and the Family, 54. P. 178-190.
Demaris, Alfres Macdonald, Wiliam. (1993). Premarital cohabitation and marital instability: A Test of the unconventionality. Journal of Marriage and the Family, 55. P. 399-407.
Dreman, Solly.B. (1997). The Family on the Threshold of the 21St Century: Trends and Implications Mahwah, NJ: Erlbaum.
Galin, Amira. (2002). Flexible Work Patterns: Implications for the Employment of Women - The Case of Israel. Tel-Aviv: Tel-Aviv University, The Israel Institute of Business Research, Working Paper No. 3/2002.
Kulik, Liat. (2001). Attitudes toward spousal caregiving and their correlates among aging women. J. of Women Aging, 13(3), 41-58.
Kulik, Liat. (2002). Marital Equality and the quality of long-term marriage in later life. Aging Society, 22(4),459-481.
Thomson, Elizabeth Golella, Ugo. (1992). cohabitation and marital stability: Quality or Commitment?. Journal of Marriage and the Family, 54. P. 259-267.
Valery Paul. "Some Simjple Reflections on the Body". In Michel Feher with Tamona naddaff and Nadia Tazi, eds., Fragments for a History of the Human Body, Part 2. (New York: Zone, 1989), pp. 399, 400.
Warren, Jennifer Johnson, Phyllis. (1995). The Impact of work place support on work-family role strain. Family Relations, 44. 163-169.
Westman, Mina, Etzion, Dalia Segev, Keren. (2002). The Crossover of Work-Family Conflict from one Spouse to the other. Tel-Aviv: Tel-Aviv University, The Israel Institute of Business Research, Working Paper No. 1/2002.
Wolf Naomi. The Beauty Myth: How Images of Beauty are Used Against Women, (New York: Anchor, 1992), p. 12.

תגים:

אהבה · אינטימיות · בזוגיות · בחירת · במשפחה · הזוג · היופי · הנישואים · השתתפות · ומיניות · זוגיות · חלוקת · כמוקד · כערך · למשיכה · מוסד · מרכזי · נשים · תפקידים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הוא והיא- זוגיות ומוסד הנישואין", סמינריון אודות "הוא והיא- זוגיות ומוסד הנישואין" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.