היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 46
עבודה מס' 20754
הצגת מוסד הנישואין תפקידי המינים בו ע"פ ההלכה היהודית, נישואין אזרחיים, הסדרי ממון, נישואין פתוחים ועוד.
8,133 מילים (כ-25 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66341
מוסד הנישואין לפי שתי תפיסות עיקריות הקיימות בישראל: התפיסה הדתית והתפיסה החילונית/מודרנית.
5,360 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66143
באיזו מידה משתנה צריכת הפנאי בקרב נשים דתיות וחילוניות לפני נישואין ואחרי נישואין.
8,780 מילים (כ-27 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65446
השפעת התפתחות הקפיטליזם והגורם המעמדי על אפשרויות הבחירה של נשים לקיים יחסים מחוץ לנישואין. המחקר נערך בקרב נשים אשר בגדו בבני זוגן והתבצע בצורת ראיונות עומק מובנים.
7,661 מילים (כ-23.5 עמ'), 27 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 41573
רקע כללי על השומרונים, המשפחה השומרונית, חיי הנישואין, הקראים והחברה החרדית.
4,962 מילים (כ-15.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63147
בחינת הגישות השונות כלפי מוסד הנישואין, בקרב גברים ובקרב נשים.
3,502 מילים (כ-11 עמ'), 3 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64789
האם קיימים הבדלים בשביעות הרצון בקרב זוגות נשואים, בין אלו שחיו בקוהביטציה לפני הנישואין לבין אלה שלא
9,207 מילים (כ-28.5 עמ'), 27 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 20462
בחינה תיאורטית ואמפירית של השפעת חלוקת העבודה בבית על שביעות רצון הזוג מהנישואין תוך התייחסות לחלוקת התפקידים המסורתית ועוד.
3,667 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20695
הצגת אופן קיום מוסד הנישואין והגירושין, כיצד ביצעו פעולות אלה,שוני מתקופות קודמות ומאוחרות יותר ועוד.
5,046 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 46