היישום אינו מחובר לאינטרנט

גישה כלפי נישואין

עבודה מס' 063147

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הגישות השונות כלפי מוסד הנישואין, בקרב גברים ובקרב נשים.

3,502 מילים ,3 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

בשנים האחרונות אנו עדים לירידת קרנו של מוסד הנישואין. אחת הראיות לכך היא העלייה במספר הזוגות המתגרשים. להיחלשות זו של מוסד הנישואין גורמים רבים ושונים, יתכן ואחד מהם נוגע להתפתחות אידיאל החופש והאינדיווידואליזם בעולם המערבי. בחברה דמוקרטית, מתירנית וחופשית, חש האדם ביתר-שאת בצורך לבטא את ייחודו, לממש את שאיפותיו ולהגשים את מטרותיו, ולו גם במחיר של ויתור על התא המשפחתי. בדורות קודמים, גבר כוחם של גורמים שונים בריסון רצונו של האדם לייחודיות ולמימוש עצמי. הדת, על מערכת האיסורים והעונשים הקיימים בה, היוותה גורם חשוב ביותר בכך. לדת הצטרפה מסורת חברתית אשר הטילה סנקציות שונות כגון נידוי או חרם, על מי שחרג ממערכת הנורמות המקובלת.
בשנים האחרונות חלה ירידה בהשפעתן של הדת והמסורת, ושוב אין הן מהוות גורם מחייב ומגביל כבעבר. למול חולשתו של מוסד הנישואין בימינו ניצבים הצעירים תוהים ותועים. הם נוטים לעתים לראות במוסד הנישואין מוסד כושל ומעדיפים לנקוט בגישה חדשה ושונה ולזנוח את המסורת. במסגרת השקפה זו, זוגות רבים זונחים את מוסד הנישואין ומוותרים כליל על חופה וקידושין. הם חיים יחד ללא נישואין, או במסגרת של נישואין אזרחיים והסכמים שונים.
מטרת המחקר העיקרית היא בחינת הגישות השונות כלפי מוסד הנישואין, בקרב גברים ובקרב נשים. המטרה היא להשוות בין הגישות, ולמצוא ביניהן הבדלים הנובעים מן השוני המגדרי.

מטרת המחקר המשנית היא פילוח המשיבים על-פי התייחסות למשתנים דמוגרפים נוספים, ביניהם דת ומצב משפחתי.

אוכלוסיית המחקר הם מאה ושלושה גברים ונשים ישראליים ויהודיים מגילאי עשרים ומעלה, נשואים ורווקים, דתיים וחילוניים.

שיטת המחקר היא סקר כמותי, המכיל עשרים שאלות סגורות. הסקר מציג ששה עשר היגדים שונים, הנוגעים לעמדות כלפי מוסד הנישואין, ובוחן את מידת הסכמתו של הנשאל לגבי היגדים אלו. הנשאל מדרג את מידת הסכמתו מ1 עד 5, כאשר תשובה 1 מבטאת חוסר הסכמה, ותשובה 5 מבטאת הסכמה מלאה. בסוף הסקר מופיעות ארבע שאלות סגורות נוספות המתייחסות למשתנים הדמוגרפיים של הנשאל - מין הנשאל, גילו, מצבו המשפחתי ועמדתו הדתית.

תוכן העניינים
פרק 1- מבוא
פרק מספר 2- מתודולוגית המחקר
פרק מספר 3- ממצאי המחקר
פרק מספר 4- ניתוח
מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספח מספר 1
נספח מספר 2

מקורות:

יזרעאלי, ד; פרידמן, א; שריפט, ר. (עורכות), נשים במלכוד, הקבוץ המאוחד, 1982
Glen, "Gender and the Family", Hess B H and Ferree M M (eds.) Analyzing Gender: A Handbook of Social Science Research. NY: Sage, 1987

תגים:

נישואים · זוגיות · גירושים · יחסים · אוכלוסיה · לחץ · מגדר · מדגם · משפחה · נישואין

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גישה כלפי נישואין", סמינריון אודות "גישה כלפי נישואין" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.