היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת קריירה כפולה על חיי המשפחה

עבודה מס' 021498

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מה קורה בתא המשפחתי כאשר שני בני הזוג מנהלים קריירה, הגישות השונות להבדלי המינים ומושגי רווח והפסד.

8,190 מילים ,19 מקורות ,1991

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. רקע תיאורטי
3. הגישות השונות להבדלים בין המינים וחלוקת תפקידים בחברה כאנלוגיה לחלוקתם במשפחה
4. משפחות כפולות קריירה-רקע כללי
5. קריירה כפולה-מחירים ומושגי רווח והפסד
6. משתנים חיצוניים ופנימיים והשפעתם על המשפחה
7. מצבים גורמי קונפליקט
8. הבעייתיות הנוצרת כיום בתיפקודו של הגבר בעבודות הבית.
9. הדילמה הפמיניסטית-קריירה מול תיפקוד במשפחה
10.סיכום
11.ביבליוגרפיהמבוא
השפעת החיים המודרניים על דפוס המשפחה הוא נושא שנוי במחלוקת בין החוקרים במדעי החברה. יש הטוענים שהנישואין והמשפחה החלו להתפורר בהשפעת התפתחויות רבות עוצמה כגון נטישת הדת, ניידות חברתית, אינדבידואליזם, מתירנות ויציאת נשים לעבודה.
אחת התופעות שהחוקרים מדגישים במחקרם היא תופעת משפחות בעלות קריירה כפולה, וזאת בשל הפוטנציאל הגדול בשינוי, באופן יחסי בכח ובחלוקת תפקידים במסגרת המשפחה.
למשפחות בדפוס זה יש מחויבות הדדית לבית ולמשפחה אך יחד עם זאת שני בני הזוג משקיעים רבות מבחינת זמן ואנרגיות בעבודתם וכל אחד מהם מתמודד עם בעיות ואתגרים שלעיתים לא מסתיימים, אי לכך ישנם משברים ובעיות זהות וחיכוכים עם צפיות החברה.
הציפיות הן שונות מאלו שבדור הקודם כאשר נשים נשואות שעבדו מחוץ לבית עשו מאמץ לתפקד על פי הנורמות המקובלות.
כיום מערכת הציפיות היא שונה אך בכל זאת מהווה בעיה עבור האישה, המעבר מדימוי נשי מסורתי לזה של אשת קריירה מביא בעקבותיו לחצים נורמטיביים חדשים ודימוי חדש של האישה העליונה ((SUPER WOMEN.
אך דימוי זה הוא בעייתי והוא מעמיד בפני הנשים סטנדרטים בלתי אפשריים "המשמרת השניה" בבית הבאה בעקבות "המשמרת הראשונה" בעבודה מוגדרת כמעט תמיד (הן ע"י האישה והן ע"י הגבר) כתחום אחריותה של האישה.
הקונפליקט בין תפקיד כרעיה ואם לבין תפקיד כאשת מקצוע שם אותה במצב בו כמעט אין לה אפשרות שלא להיכשל, וכיוון ששני התחומים חשובים לה מאוד כישלון באחד מהם יתפס ככישלון אישי.
יחד עם זאת רואים חוקרים אחרים רואים את תפיסת השוויון בבית ואת השינוי בעתיד כבר ביצוע.
"אני משוכנעת כי גברים כיום מחפשים בבת זוג שותפה אמיתית. עשרות מחקרים מצביעים כי גברים מצהירים ואכן בוחרים בנשים אשר שוות להם מבחינת הכישורים. התפישה כיום היא שיויונית יותר מכפי שהיתה לפני עשרים או שלושים שנה, לפחות על פני השטח הבעיות נוצרות אח"כ כשיש ילדים ומתעורר הקונפליקט של איזו קריירה עדיפה, מי צריך לוותר, עד כמה, ועד איפה". אין ספק כי כתוצאה מכך חלים שינויים בתפיסה ובמערכת היחסים עם בן הזוג וציפיותיו ממנו. גם המערכת המשפחתית ממקמת את עצמה בהתאם לתפיסות ולנורמות החדשות. יש יותר ויותר פתרונות פנימיים וחיצוניים. הפיתרון איננו אחיד אך הפתרון קיים". רות שריפט (1988).
השתלבותה הגוברת של האישה בשוק העבודה וכל הכרוך בכך, השנוי בתפיסה העצמית בעקבות הפמיניזם וההתעוררות שהתנועה עוררה השפיעו על התיפקוד המסורתי של המשפחה.
גברים רבים מבצעים כיום משימות ביתיות שבעבר לא היה עולה על דעתם לבצע פשוט מפני שהמציאות השתנתה ולא בהכרח כי הדבר משקף את או תואם מציאות עולמם.
כורח המציאות הוא שמעצב את המודל של הגבר "החדש" שמשתתף קצת יותר בתפקידים שבעבר נחשבו "נשיים". השאלה היא עד כמה מתלוות לכך תפיסות אידיאולוגיות לגבי שיוויון בין המינים וראית היחידה המשפחתית כשותפות במלוא מובן המילה.
בעבודה זו ניסינו ליישם את האידיאולוגיות של שיוויון תחת הגדרה כללית של חלוקת התפקידים והכח במשפחה והאם יש שינוי וזאת כאשר שני בני הזוג מנהלים קריירה.
עשינו הבחנה בין "דו-קריירה " "ודו-משכורת" מפני שיש שוני עצום בין שני מושגים אלו. ההתמקדות כאמור בדו קריירה מפני החשיבות הרבה בה נתפסת הקריירה הן אצל הגבר והן אצל האישה מפני שקריירה דורשת מעורבות גבוהה, לימוד והתפתחות מתמידים והיא מספקת מלבד תגמולים כספיים גם עניין ואתגר.

מקורות:

שלף רינה., "אישה נשים ונשיות", קובץ תרגומים, תל-אביב, 1975.
הולט א., "חיים ששווים פחות", הוצאת עם עובד, סידרת זהות, 1990.
ליבנד רות. "תפיסת מתבגרים את מחירי המעבר לחלוקת תפקידים שיויונית", חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א,1989.
כץ ר." כח במשפחה-השפעת משאבים ורקע תרבותי על מאזן הכח בין בני הזוג בנישואין." חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת ת"א 1980.
קורונפלד א. "מבנה הכח בנישואין." חיבור לשם קבלת תואר מוסמך למדעי הרוח אוניברסיטת ת"א 1982.
אפליאג א.נ. "השפעת גורמים דמוגרפים אישיותיים ותפיסתיים על חלוקת תפקידי הבית בין בני הזוג" חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א 1988.
ברק ע. "מין כמרכיב סטטוס דינמי בחברה השיויונית מבחינת תפקידי מין" חיבור לשם קבלת תואר מוסמך,אוניברסיטת ת"א 1987.
יזראלי ד. נשים בעולם העבודה, "נשים במילכוד" בעריכת ר.שריפט, ד.יזרעאלי, עורכות. הקיבוץ המאוחד 1982.
שריפט ר. נישואין; אופציה או מילכוד מתוך הספר "נשים במילכוד" בעריכת ר.שריפט, ד.יזרעאלי, עורכות. הקיבוץ המאוחד 1982.
ISRAELI D.1988 DUAL CAREER FAMILY J.OF SOCIAL BEHAVIOR(3),(4) PP.329-346.
DORA O.S. 1970 IDEALIZED SEX ROLES AMONG YOUNG POEPLE J.OF HUMAN RELATION(18),1 PP.789-797.
GARLAND T.N 1972 THE BETTER HALF,MALE IN THE DUAL PROFESSION FAMILY.TOWARDS SOCIOLOGY OF WOMEN PP.206-244.
RAPOPORT R. 1969 THE DUAL CAREER FAMILY,A VARIANT FAMILY AND SOCIAL CHANGE HUMAN RELATION AND SOCIAL CHANGE. HUMAN RELATIONS 22 PP.3-30.
KOTKIN M.1983 SEX ROLES BETWEEN MARIED AND UNMERRIED CUPLES SEX ROLES 9,(9) PP.975-985.
OSMOND M.AND MARTIN P.N. 1975 SEX AND SEXISM:A COMPARISION OF MALE AND FEMALE SEX ROLES ATTITUDES J.O.MARRIDGGE AND THE FAMILY 37. PP.196-157.
PLECK S.H. AND STAINS G. 1985 WORK AND FAMILY LIFE IN TWO CAREER COUPLES J.O.FAMILY ISSUS (6) PP.61-81.
YOGEV S. 1981 DO PROFFESIONAL WOMEN HAVE EGALITERIAN MARITAL RELATIONSHIPS? J.O. MARRIDDGE AND THE FAMILY 43,PP.865-871.
GOVERMAM S.1973 EXPLANING HUSBEND PERTICIPATION IN DOMESTIC LABOR THE SOCIOLOGICAL QUARTERLY PP.81-97.

תגים:

מינים · פמניזם · הבדלי · קריירה · תעסוקה · משפחה · עבודה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת קריירה כפולה על חיי המשפחה", סמינריון אודות "השפעת קריירה כפולה על חיי המשפחה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.