היישום אינו מחובר לאינטרנט

קונפליקט משפחה- קריירה: הישגים, נורמות ושאיפה לקריירה בקרב נשים עובדות

עבודה מס' 070932

מחיר: 309.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם לשאיפות הקריירה, הצורך בהישגים והנורמה המגדרית ישנה השפעה חיובית על הקונפליקט בין המשפחה לקריירה בקרב נשים?

7,175 מילים ,19 מקורות ,2019

תקציר העבודה:

העיסוק התיאורטי, המחקרי והיישומי בנושא קריירה מעמיק ומתפתח שכן העבודה מעצבת את חייו של הפרט, גבר הבא לידי ביטוי בזמן המושקע בה ובהשפעתה הרבה על הדימוי העצמי, על הדחף להישגים ועל תפיסת מעמדו של הפרט. העבודה מאפשרת לאדם לשתף פעולה ולתרום לקהילתו, והיא מקדמת את תחושת השייכות שלו באמצעות קישורו לקהילת עבודה מסוימת, שעמה הוא חולק אינטרסים וערכים משותפים. השינויים המהירים שהתחוללו בעולם העבודה, וכן העלייה בשיעור הנשים הלוקחות בו חלק ובמעמדן, השילוב ההדוק בין משפחה לעבודה, הערך החיובי שמייחסים עתה לשינויי קריירה במהלך החיים- כל אלה מרחיבים את חקר הקריירה המקצועית כיום יותר מבעבר.
העיסוק הנרחב בתפקיד האישה בבית ובעבודה כנושא מהותי מתוך הנושא הרחב של קריירה, מביא את מחקר זה לבחון מהו הקונפליקט שחוות נשים עובדות ואמהות בפרט בין משפחה וקריירה והאם שאיפתן לצמוח במקום העבודה, לעמוד בהישגי קריירה שונים והגדרת תפקידן ונורמות מגדריות בבית ובעבודה, משפיעים למעשה על הקונפליקט אותו הן חוות בין קריירה ומשפחה.
בחינת סוגיות אלה, נבחנו במחקר זה על פני מספר פרקים שונים. הפרק הראשון של המחקר הינו פרק הסקירה הספרותית אשר סוקר מהו קונפליקט קריירה-משפחה ולאחר מכן בוחן כיצד כל אחד מן המשתנים הבלתי תלויים, שאיפות קריירה, הישגים בקריירה ונורמות מגדריות, משפיעים על קונפליקט זה מתוך מחקרים ותיאוריות שונות.
הפרק השני של מחקר זה הינו פרק השיטה אשר מציג את משתני המחקר, את כלי המחקר בו נעשה שימוש, את מדגם המחקר וכן את הליך ביצוע המחקר. בנוסף מפרט חלק זה מהם השיטות הסטטיסטיות השונות בהן נעשה שימוש במחקר זה לבחינת השערות המחקר ושאלת המחקר. הפרק השלישי הינו פרק הממצאים אשר מציג תחילה מאפיינים דמוגרפיים שונים של משתתפי המחקר מציג סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר הבלתי תלויים והתלוי ומציג ניתוח אמפירי של השערות המחקר תוך הסבר מפורט של כלל התוצאות שיתקבלו.
פרק רביעי ואחרון הינו פרק הדיון אשר משלב את הממצאים התיאורטיים שעלו מתוך הסקירה עם הממצאים האמפיריים שעלו מתוך ניתוח השאלון ומעלה סוגיות וקווי מחשבה נוספים בדבר ממצאי המחקר השונים. כמו כן חלק זה מתאר את מגבלותיו של מחקר זה והצעות למחקרי המשך נוספים אשר יכולים לשפוך אור נוסף על ממצאי המחקר.
כלל שלבי המחקר השונים מטרתם לאפשר מענה הולם על שאלת המחקר והשערותיה השונות: האם לשאיפות הקריירה, הצורך בהישגים והנורמה המגדרית ישנה השפעה חיובית על הקונפליקט בין המשפחה לקריירה בקרב נשים?
השערות המחקר שנבחנו הינן: ככל ששאיפות הקריירה גבוהות יותר כך יש יותר קונפליקט בין המשפחה לקריירה ; ככל שהצורך בהישגים גבוה יותר כך יש הקונפליקט בין המשפחה לקריירה גובר; ככל שהנורמה המגדרית, המהווה ציפיות ואמונות משותפות המוחלות על פרטים על בסיס מגדרי, שוויוניות יותר כך הקונפליקט בין המשפחה לקריירה גובר.
הבחירה לחקור ולהעמיק בנושא קונפליקט קריירה-משפחה, על אף מאות ואולי אלפי מחקרים שכבר נעשו בנושא זה, נובעת מתוך צורך לחדש בעידן המודרני כיצד שאיפותיהן של נשים להתקדם ולצמוח בעבודתן ובקריירה בכלל וכן כיצד נורמות וסטריאוטיפים מגדריים כיום, משפיעים על קונפליקט זה בקרב נשים. ההבנה הינה כי בניגוד לעבר, נשים רבות כיום בוחרות לשים את הקריירה במאזניים שווים לצורך בגידול המשפחה ולתת אף לבעל לקחת חלק פעיל יותר בתא המשפחתי. כל אלה מאפשרים שאיפות ואף הגשמת יעדי קריירה שונים.

המחקר בוצע באמצעות המחקר הכמותי. המחקר הכמותי יוצא מתיאוריה ברורה ומובנית כאשר ההשערות של מחקר זה נגזרות בצורה דדוקטיבית מהתיאוריה ומהמחקרים.
הכלי המרכזי המשמש במערך מחקר תיאורי לתיאור התפלגות של משתנים מסוים וגילוי קשרים בין תופעות- משתנים הינו הסקר.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 קונפליקט משפחה-קריירה
2.2 שאיפות קריירה וקונפליקט משפחה-קריירה
2.3 הישגיות קריירה וקונפליקט משפחה-קריירה
2.4 נורמה מגדרית וקונפליקט משפחה-קריירה
3. רציונל המחקר
4. מתודולוגיית המחקר
4.1 משתני המחקר
4.2 מערך המחקר
4.3 מדגם המחקר
4.4 אתיקה בדגימה
4.5 כלי המחקר
4.5.1 תיאור ופירוט השאלון
4.6 הליך המחקר ושיטת איסוף הנתונים
4.7 תכנית העיבודים והניתוחים הסטטיסטיים
5. ממצאים
5.1 משתתפי המדגם
5.2 הצגת משתני המחקר
5.3 בחינת השערות המחקר
6. דיון ומסקנות
6.1 דיון
6.2 מגבלות המחקר
6.3 הצעות למחקרי המשך
7. ביבליוגרפיה
8. נספחים

קטע מהעבודה:

מחקר על ממשק העבודה במשפחה החל בשנות השישים וגדל אקספוננציאלית מאז. עם זאת, כמות עצומה זו של מחקר הינה בעלת השפעה מועטה יחסית על מקום העבודה, וקונפליקט משפחתי-תעסוקתי נמצא עדיין בשיא של כל הזמנים (Williams, Berdahl & Vandello, 2016‏). לפיכך, הקונפליקט בין עבודה ומשפחה מהווה כיום את הפרדיגמה הדומיננטית באקדמיה אשר עוסקת במחקרי העבודה והתעסוקה בגבר גברים ונשים כאחד. נושא זה מתבסס על הנחת המחסור כי יחסי העבודה והמשפחה מהווים משחק סכום אפס, זאת משום שהעבודה והמשפחה נחשבים למוסדות חמדנים ומכיוון שמשאבים אישיים של זמן ואנרגיה נתפסים כמתוקנים, הקונפליקט נראה כבלתי נמנע (Greenhaus & Parasuraman, 2002).

תגים:

עבודה · קריירה · שאיפות · הצלחה · הישגים · משפחה · נשים · אישה · מגדר · אמא · קונפליקט · אחריות · שיויוון · פרנסה · תעסוקה · חלוקת תפקידים · שוויון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קונפליקט משפחה- קריירה: הישגים, נורמות ושאיפה לקריירה בקרב נשים עובדות", סמינריון אודות "קונפליקט משפחה- קריירה: הישגים, נורמות ושאיפה לקריירה בקרב נשים עובדות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.